Pope Francis ຂໍໃຫ້ຜູ້ສັດຊື່ຖ້າພວກເຂົາເຄີຍອ່ານພຣະກິດຕິຄຸນທັງຫມົດແລະໃຫ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາໃກ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ.

Pope Francesco ລາວໄດ້ຈັດງານລ້ຽງໃນໂບດ St. Peter's Basilica ສໍາລັບວັນອາທິດທີຫ້າຂອງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະອົງໃນປີ 2019. ໃນລະຫວ່າງການສະແດງຄວາມເຄົາລົບ, ລາວໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ສະຖິດທີ່ສັດຊື່ໃຫ້ສະທ້ອນເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ທຸກຄົນມອບໃຫ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂອງພວກເຂົາ. ຊີວິດ. ລາວເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການອ່ານແລະຄິດຕຶກຕອງໃນຄໍາພີໄບເບິນທຸກໆມື້, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນຫນັງສືຂອງຊີວິດ. ພຣະອົງຍັງໄດ້ຖາມວ່າຜູ້ທີ່ເຊື່ອເຄີຍອ່ານພຣະກິດຕິຄຸນທັງຫມົດບໍ, ຍ້ອນວ່າຫຼາຍຄົນບໍ່ເຄີຍເຮັດແນວນັ້ນ.

ພະສົງ

Pope Francis ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ ຜູ້ ຊື່ ສັດ ບໍ່ ຍັງ ຫູ ຫນວກ ກັບ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ

ໃນ​ຄໍາ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​, Pope ໄດ້​ເນັ້ນ​ຫນັກ​ໃສ່​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ​ ຄຳ ຂອງພະເຈົ້າ ສາມາດຫັນປ່ຽນຫົວໃຈຂອງຄົນ. ລາວຈື່ຈໍາໄພ່ພົນບາງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຍ້ອນມັນ. ຂໍໃຫ້ຈື່ Saint Anthony, Saint Augustine, Saint Teresa ແລະ Saint Francis ຂອງ Assisi.

ຄຳ ພີໄບເບິນ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, Pontiff ໄດ້ອະທິບາຍວ່າພວກເຮົາຈໍານວນຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ທົດລອງ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ​ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ "ຫູໜວກ" ກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາມັກຈະຖືກຄອບຄຸມດ້ວຍພັນຄໍາແລະ ເປັນພັນຄວາມຄິດ ແລະພວກເຮົາບໍ່ຟັງແທ້ໆ. ອັນນີ້ຜິດເພາະວ່າພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ເຖິງແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ເຊັ່ນວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ເລື່ອນຜ່ານແທນ ປົກປ້ອງແລະປົກປ້ອງມັນ.

ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອອກຈາກປະຊາຊົນ ປິດ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​, ແຕ່ມັນຂະຫຍາຍຫົວໃຈ, overturns ນິໄສແລະເປີດຂອບເຂດໃຫມ່. ນີ້​ແມ່ນ​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ມັນ​ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຟັງ​ໂດຍ​ທຸກ​ຄົນ​ແລະ​ສາດ​ສະ​ຫນາ​ຈັກ​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ເປັນ ຜູ້ສົ່ງຂ່າວແລະພະຍານ ຂອງພຣະເຈົ້າໃນໂລກທີ່ມັກຈະບໍ່ສົນໃຈມັນ.

Francis ໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ຊື່ສັດທີ່ຈະບໍ່ລືມສອງຂະຫນາດພື້ນຖານຂອງ preghiera ຄຣິສຕຽນ: ໄດ້ຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະໄດ້ຄວາມ​ເຄົາລົບ​ນັບຖື​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນສ້າງບ່ອນຫວ່າງສໍາລັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະອອກຈາກເຄືອຂ່າຍແລະຄວາມປອດໄພຂອງອະດີດເພື່ອຕິດຕາມພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກ ຕ່ອງໂສ້ຂອງອະດີດ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ ເຕີບ ໂຕ ໃນ ຄວາມ ຈິງ ແລະ ຄວາມ ໃຈ ບຸນ.