Saint Matthias, ເປັນສານຸສິດທີ່ຊື່ສັດ, ໄດ້ເອົາສະຖານທີ່ຂອງ Judas Iscariot

Saint Matthias, ອັກຄະສາວົກສິບສອງ, ແມ່ນສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນວັນທີ 14 ເດືອນພຶດສະພາ. ເລື່ອງຂອງລາວແມ່ນຜິດປົກກະຕິ, ຍ້ອນວ່າລາວຖືກເລືອກໂດຍອັກຄະສາວົກອື່ນໆ, ແທນທີ່ຈະເປັນໂດຍພຣະເຢຊູ, ເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທີ່ຫວ່າງໄວ້ໂດຍ Judas Iscariot ຫຼັງຈາກການທໍລະຍົດແລະການຂ້າຕົວຕາຍຂອງລາວ. ອັກຄະສາວົກ​ມີ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ສັນຍະລັກ​ໃຫ້​ແກ່​ສິບ​ສອງ​ເຜົ່າ​ຂອງ​ອິດສະລາແອນ.

ອັກຄະສາວົກ

ວິທີທີ່ Saint Matthias ໄປຈາກສານຸສິດທີ່ສັດຊື່ໄປຫາອັກຄະສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ

ຫລັງຈາກການສະເດັດຂຶ້ນຂອງພຣະເຢຊູ, ອັກຄະສາວົກແລະສານຸສິດໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອເລືອກອັກຄະສາວົກໃຫມ່. Saint Matthias ຖືກເລືອກ ໃນ​ບັນ​ດາ​ຫນຶ່ງ​ຮ້ອຍ​ຊາວ​ສັດ​ຊື່​ ຂອງ​ພະ​ເຍຊູ​ພ້ອມ​ກັບ​ຊາຍ​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຊື່​ວ່າ ໂຢເຊບ ບາຊາບາ ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ​ກໍ​ຖືກ​ເລືອກ​ໃຫ້​ເປັນ​ອັກຄະສາວົກ​ໃໝ່. ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກບອກຢູ່ໃນປື້ມບັນທຶກຂອງ ກິດຈະການຂອງອັກຄະສາວົກ.

ກ່ອນທີ່ຈະຖືກເລືອກເປັນອັກຄະສາວົກ, Saint Matthias ເປັນ ສານຸສິດທີ່ສັດຊື່ ຂອງພຣະເຢຊູ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍປະຖິ້ມພຣະອົງຕັ້ງແຕ່ເວລາຂອງການບັບຕິສະມາຂອງພຣະອົງໂດຍ ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ. ຊື່ຂອງລາວ, Mattia, ມາຈາກ Mattathias, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ "ຂອງຂວັນຂອງພຣະເຈົ້າ“, ຊຶ່ງ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຖືກ​ຈຸດ​ຫມາຍ​ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ຂ້າງ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

ຜູ້ປົກປ້ອງຄົນຕາຍ

ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ເປັນ​ອັກ​ຄະ​ສາ​ວົກ, ບໍ່​ແມ່ນ​ຮູ້​ຈັກ​ຫນ້ອຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່ St. Matthias ໄດ້. ບາງ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ອ້າງ​ວ່າ​ລາວ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ ດິນແດນຂອງເອທິໂອເປຍ ແລະເຖິງອານາເຂດທີ່ມີປະຊາກອນໂດຍ cannibals. ຢູ່ທີ່ນັ້ນຕາຍ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ Sevastopol, ມັນຖືກຝັງໄວ້ທີ່ວັດຂອງດວງອາທິດ, ບາງເລື່ອງອ້າງວ່າລາວແມ່ນ stoned ແລະ beheaded ກັບ halberd ໃນ Jerusalem ໄດ້.

Saint Matthias ມີຢູ່ໃນ ວັນເພນເຕກອດ, ເມື່ອພຣະວິນຍານບໍລິສຸດລົງມາເທິງພວກອັກຄະສາວົກ. ເຫດການນີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງພາລະກິດຂອງສາດສະຫນາຈັກ. ພວກ​ອັກຄະສາວົກ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ປະກາດ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ ແລະ ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ.

relics ຂອງ St. Matthias ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນໂບດຕ່າງໆແລະເມືອງ. ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນ ກ ທົດລອງ, ໃນເຢຍລະມັນ, ບ່ອນທີ່ມີ basilica ອຸທິດຕົນເພື່ອ cult ລາວ. ບາງ relics ຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນ basilica dແລະ Santa Giustina ໃນ Padua. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄວາມສົງໃສວ່າ relics ໃນ Rome ໃນ ມະຫາວິຫານ Santa Maria Maggiore ອາດຈະເປັນຂອງ Saint Matthew, ອະທິການຂອງເຢຣູຊາເລັມ.