Jim Caviezel ແລະການເດີນທາງໄປ Medjugorje ທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງລາວ

ຈິມ Caviezel, ນັກສະແດງຜູ້ທີ່ຫຼິ້ນພຣະເຢຊູໃນຮູບເງົາ The Passion of the Christ , ເວົ້າກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງລາວມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກການເດີນທາງໄປ Medjugorje. ນັກສະແດງເຄີຍເປັນຜູ້ເຊື່ອຖືແຕ່ກ່ອນການເດີນຂະບວນທີ່ລາວບໍ່ສາມາດຊອກຫາເວລາອະທິຖານໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກມື້ນັ້ນ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ປ່ຽນແປງແລະໃນປັດຈຸບັນບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ.

ນັກສະແດງ

Jim Caviezel ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍ ຊື່ສຽງ ຂໍຂອບໃຈກັບການຕີຄວາມຫມາຍຂອງພຣະຄຣິດໃນຮູບເງົາທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກທັງຫມົດສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພຣະອົງໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະຄວາມຮຸນແຮງ ທົນທຸກໂດຍພຣະເມຊີອາ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນຫນ້ານີ້, ຈິມເປັນຜູ້ເຊື່ອຖືສະເຫມີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕອນທໍາອິດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນແປງວິໄສທັດຂອງຄວາມເຊື່ອຂອງລາວໄດ້ເກີດຂື້ນເມື່ອລາວພົບ ຜູ້ພະຍາກອນ Ivan ຂອງ Medjugorje. ປະໂຫຍກໜຶ່ງໂດຍສະເພາະທີ່ຜູ້ພະຍາກອນເວົ້ານັ້ນຍັງຕິດຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງລາວ. ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້ທີ່ຮັກທີ່ແທ້ຈິງໃຊ້ເວລາຊອກຫາມັນ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີເວລາສໍາລັບພຣະເຈົ້າ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າບໍ່ຮັກພຣະອົງພຽງພໍ.

passion ຂອງພຣະຄຣິດ

ການເດີນທາງຂອງ Jim Caviezel ໄປ Medjugorje

ໃນເວລານັ້ນ Jim ເລີ່ມ ສະທ້ອນ ແລະຖາມຜູ້ພະຍາກອນວ່າວິທີເປີດໃຈແລະຊອກຫາພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ພະຍາກອນຕອບງ່າຍໆວ່າຕ້ອງ ອະທິຖານ. ທັນໃດນັ້ນ ປ່ອງຢ້ຽມນ້ອຍໆເປີດຢູ່ໃນໃຈຂອງລາວ. ສະນັ້ນລາວຕັດສິນໃຈໄປ Medjugorje ແລະເພື່ອຕອບສະຫນອງ Dio ດ້ວຍຫົວໃຈ, ດັ່ງທີ່ Ivan ໄດ້ບອກລາວ.

ມາ​ຮອດ​ບ່ອນ​ນັ້ນ, ເມື່ອ​ຫລຽວ​ໄປ​ອ້ອມ​ຕົວ​ກໍ​ເຫັນ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ເລີຍ ອະທິຖານ, ນາງ ຄວາມກະວົນກະວາຍ ຂະຫຍາຍຕົວ. ຈິມບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອໃຊ້ເວລາຫຼາຍກັບພຣະເຈົ້າ 4 ມື້ ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມີການປ່ຽນແປງ. ບັດ​ນີ້​ລາວ​ຮູ້ສຶກ​ເຖິງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແທ້ໆ ແລະ​ສິ່ງ​ດຽວ​ທີ່​ລາວ​ຢາກ​ເຮັດ​ແທ້ໆ​ໂດຍ​ບໍ່​ຢຸດ​ເຊົາ, ແມ່ນເພື່ອອະທິຖານ.

ຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນແລະຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ຈິມໄດ້ເອົາສິ່ງນັ້ນກັບລາວກັບບ້ານແລະລາວມີສິ່ງນັ້ນ ແບ່ງປັນ ກັບຄອບຄົວຂອງລາວ. ລາວຫວັງວ່າກາໂຕລິກຄົນໃດສາມາດມີປະສົບການຂອງຕົນເອງແລະຂອງຕົນເອງ emozioni.