Nadia Lauricella, ເກີດ phocomelic ແລະບໍ່ມີແຂນ, ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊີວິດ.

ນີ້ແມ່ນເລື່ອງລາວຂອງສາວຜູ້ກ້າຫານ, Nadia Lauricella ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະທໍາລາຍກໍາແພງຂອງຄວາມລໍາອຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການ, ການນໍາໃຊ້ສື່ມວນຊົນສັງຄົມເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກຂອງປະຊາຊົນ.

ສາວພິການ
ສິນເຊື່ອ: ເຟສບຸກ Nadia Lauricella

ລັກສະນະພິການຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕົນເອງເພື່ອບອກເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາສັບຕ່າງໆລວມ.

ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ Nadia Lauricella, ເກີດໃນວັນທີ 2 ເດືອນຕຸລາປີ 1993 ໃນ Sicily. Nadia ເກີດມາຢ່າງຈະແຈ້ງ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, devoid ຂອງແຂນຂາເທິງແລະຕ່ໍາ, ແຕ່ແນ່ນອນວ່າບໍ່ແມ່ນໂດຍບໍ່ມີການຈະດໍາລົງຊີວິດ. ແມ່ຍິງຫນຸ່ມໄດ້ຕັດສິນໃຈໄດ້ຮັບການສັງເກດເຫັນໂດຍໃຊ້ເວທີສື່ມວນຊົນຂະຫນາດໃຫຍ່: Tik tok.

Su tik tok Nadia ບອກເລື່ອງປົກກະຕິຂອງມື້ຂອງນາງແລະທ່າທາງປະຈໍາວັນຂອງນາງ, ຕອບຄໍາຖາມແລະຄວາມຢາກຮູ້ຂອງຜູ້ຄົນຈໍານວນຫຼາຍ, ແລະພະຍາຍາມໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າການຂາດແຂນຂາບໍ່ສາມາດຈໍາກັດຫຼືຢຸດຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດ.

Nadia Lauricella ແລະການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຮັບຮູ້

ອີງຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງ Nadia, ປະຊາຊົນຫຼາຍໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນ ຜິດປົກກະຕິບວກກັບທຸກຄົນຈະພະຍາຍາມເຍາະເຍີ້ຍເຂົາເຈົ້າ. ເດັກຍິງຄົນນີ້ບໍ່ເຄີຍເຂັ້ມແຂງແລະດື້ດ້ານ, ໂດຍສະເພາະໃນໄວຫນຸ່ມຂອງນາງ, ໃນເວລາທີ່, ເຖິງແມ່ນວ່ານາງຍອມຮັບຕົນເອງ, ນາງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງແລະໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມນາງເຈັບ.

ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປລາວຮູ້ເຖິງຊີວິດແລະສະພາບຂອງລາວແລະເຂົ້າໃຈວ່າລາວຕ້ອງສຸມໃສ່ຕົວເອງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຖ້າລາວຕ້ອງການຢາກປ່ຽນແປງສິ່ງຕ່າງໆ.

ນາເດຍໝັ້ນໃຈວ່າໜ້າເສຍດາຍເມື່ອຄົນເຫັນຄົນພິການ, ເຂົາເຈົ້າລືມໄປວ່າຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄົນນັ້ນມີມະນຸດ, ຄືກັນກັບເຂົາເຈົ້າ.

ຖ້າພໍ່ແມ່ເລີ່ມເບິ່ງຄົນພິການເປັນຄົນທຳມະດາ ແລະສອນລູກບໍ່ໃຫ້ເຫັນລົດເຂັນ ຫຼືແຂນຂາທີ່ຂາດແຕ່ເປັນຄົນທຳມະດາ, ໂລກຈະເລີ່ມປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆ.

ມັນບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປໃນຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ມີຄົນ "ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ", ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຍັງມີຄວາມລໍາອຽງຫຼາຍຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການ. ໂຊກດີ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄົນດື້ດ້ານແລະກ້າຫານເຊັ່ນ Nadia, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດສອນຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາສັບລວມ.