Kā lūgt, lai izvairītos no kara Ukrainā

Viņš raksta: "Mēs neatlaidīgi lūdzam Kungu, lai šī zeme redz brālības uzplaukumu un šķelšanos." Papa Francesco savā @pontifex kontā publicētajā tvītā, kurā viņš piebilst: "Lai lūgšanas, kas šodien paceļas līdz debesīm, skar to cilvēku prātus un sirdis, kuri ir atbildīgi uz zemes." Miers Ukrainā un visā Eiropā ir apdraudēts, pāvests aicina lūgties, lai no kara Ukrainā varētu izvairīties.

Lūgšana, lai izvairītos no kara Ukrainā

Katoļu baznīcas pasaule virzās, lai izveidotu aizlūgumu un lūgšanu tīklu, lai izvairītos no kara Ukrainā, notikuma, kas šķiet arvien tuvāks un iespējams, taču mēs zinām, ka viss ir iespējams tiem, kas tic: Dievs var apturēt karu un katrs ienaidnieka uzbrukums no tā sākuma.

Savā @pontifex kontā pāvests Francisks rakstīja: “Lai lūgšanas, kas šodien paceļas debesīs, skar to cilvēku prātus un sirdis, kuri ir atbildīgi uz zemes”, viņš aicina mūs lūgt par brālību un mieru šajā Eiropas reģionā.

Prelāti aicina mūs lūgt šādā veidā, vienojoties ar pāvesta nodomiem: “Visvarenais Dievs, Tu svētī savu tautu ar mieru. Lai jūsu miers, kas dots Kristū, rada mieru spriedzes laikā, kas apdraud drošību Ukrainā un Eiropas kontinentā. Sašķeltības un konfrontācijas sienu vietā lai tiek stādītas un koptas labas gribas, savstarpējas cieņas un cilvēciskas brālības sēklas. Mēs lūdzam, dodiet gudrību visām pusēm un tiem, kas ir atbildīgi starptautiskajā sabiedrībā, lai mēģinātu izbeigt pastāvošo spriedzi, ejot samierināšanās un miera ceļā ar dialoga un konstruktīvas sadarbības palīdzību. Kopā ar Mariju, Miera māti, mēs lūdzam Tevi, Kungs, pamodini savu tautu iet miera ceļu, paturot prātā Jēzus vārdus: "Svētīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem". Āmen.

Saistītie raksti