ikdienas meditācija

Panikas lēkme

Dievs palīdz pārvarēt fobiju vai citas bailes

Dievs palīdz pārvarēt fobiju vai citas bailes. Noskaidrosim, kas tie ir un kā ar Dieva palīdzību tās pārvarēt.Visu māte...

Bībele

Liecība Uzziniet, ko Gars saka

Liecība Uzziniet, ko saka Gars. Es izdarīju ko neparastu pusmūža Eiropas sievietei. Es pavadīju nedēļas nogali kādā...

nožēlu

Vainas apziņa: kas tas ir un kā no tā atbrīvoties?

Vainas apziņa ir sajūta, ka esi izdarījis kaut ko nepareizi. Vainas sajūta var būt ļoti sāpīga, jo jūtaties vajāts...

Meditācija šodien

Meditācija šodien: ļaunā uzbrukumi

Ļaunuma uzbrukumi: Cerams, ka tālāk minētie farizeji pirms nāves piedzīvoja dziļu iekšēju atgriešanos. Ja viņi to nebūtu izdarījuši,...

Meditācija šodien

Meditācija šodien: Svētā Jāzepa varenība

Svētā Jāzepa diženums: pamodies Jāzeps darīja tā, kā Kunga eņģelis viņam bija pavēlējis, un paņēma sievu savā namā. Matteo…

Zvaniet

Reliģiskais aicinājums: kas tas ir un kā tas tiek atpazīts?

Tas Kungs katram no mums ir izstrādājis ļoti skaidru programmu, kas mūs ved uz savas dzīves apzināšanos. Bet paskatīsimies, kas ir aicinājums ...

Pārdomājiet šodien uzslavas, ko dodat un saņemat

Slava, ko jūs sniedzat un saņemat: "Kā jūs varat ticēt, ja jūs pieņemat uzslavu viens no otra un nemeklējat slavu, kas nāk no viena Dieva?" ...

Ticības brīnums, šodienas meditācija

Ticības izbrīns "Patiesi, patiesi es jums saku, ka Dēls pats neko nevar izdarīt, bet tikai to, ko viņš redz darām...

Šodienas meditācija: pacienta pretestība

Šodienas meditācija: pacienta pretestība: bija kāds vīrietis, kurš bija slims trīsdesmit astoņus gadus. Kad Jēzus ieraudzīja viņu tur guļam un saprata, ka viņš...

Meditācija šodien: ticība visām lietām

Tagad Kapernaumā bija kāds karaļa ierēdnis, kura dēls bija slims. Kad viņš uzzināja, ka Jēzus ir ieradies Galilejā no Jūdejas, viņš devās pie viņa ...

Meditācija šodien: visa evaņģēlija kopsavilkums

"Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nemirtu, bet varētu ...

Meditācija šodien: attaisnošana ar žēlastību

Jēzus adresēja šo līdzību tiem, kuri bija pārliecināti par savu taisnību un nicināja visus citus. “Divi cilvēki devās uz tempļa zonu, lai…

Meditācija šodien: neko neatturiet

“Klausies, Izraēl! Tas Kungs, mūsu Dievs, ir tikai Tas Kungs! Tu mīlēsi To Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas...

Meditācija šodien: Dieva valstība ir pār mums

Bet, ja es izdzenu dēmonus ar Dieva pirkstu, tad pār jums ir nākusi Dieva Valstība. Lūkas 11:20...

Meditācija šodien: jaunā likuma virsotne

jaunā likuma augstums: es nenācu atcelt, bet izpildīt. Patiesi es jums saku līdz debesīm un zemei...

paskaidrojiet bērniem

Kā palīdzēt saviem bērniem atšķirt labo no ļaunā?

Ko nozīmē vecākiem paaugstināt bērna morālo un ētisko sirdsapziņu? Bērni nevēlas, lai viņiem tiktu uzspiesta izvēle vai ...

Meditācija šodien: piedod no sirds

No sirds piedodot: Pēteris piegāja pie Jēzus un jautāja: “Kungs, ja mans brālis grēko pret mani, cik reizes man viņam jāpiedod? Ciktāl…

Meditācija šodien

Meditācija šodien: Dieva visatļautība

Dieva pieļaujamā griba: Kad ļaudis sinagogā to dzirdēja, viņi visi bija dusmu pilni. Viņi piecēlās, izdzina viņu no pilsētas un ...

Meditācija šodien

Meditācija šodien: Dieva svētās dusmas

Dieva svētās dusmas: viņš uztaisīja pātagu ar virvēm un izdzina tos visus no tempļa teritorijas kopā ar aitām un vēršiem...

Meditācija šodien: mierinājums nožēlojošajam grēciniekam

Mierinājums grēku nožēlojošajam grēciniekam: Tā bija uzticīgā dēla reakcija līdzībā par pazudušo dēlu. Mēs atceramies, ka pēc viņa mantojuma izšķērdēšanas...

Valstības veidošana

Valstības veidošana, dienas meditācija

Valstības celtniecība: vai jūs esat starp tiem, kam tiks atņemta Dieva valstība? Vai starp tiem, kam tiks dots nest labus augļus? ...

Ģimene

Ģimene: cik tas ir svarīgi šodien?

Mūsdienu nemierīgajā un nenoteiktajā pasaulē ir svarīgi, lai mūsu ģimenēm būtu prioritāte mūsu dzīvē. Kas vēl svarīgāk...

Dienas meditācija

Dienas meditācija: spēcīgs kontrasts

Spēcīgs kontrasts: Viens no iemesliem, kāpēc šis stāsts ir tik spēcīgs, ir skaidrais aprakstošais kontrasts starp bagāto vīru un Lācaru.

pārdomas

Meditācija: drosme un mīlestība pretī krustam

Meditācija: stājies pretī krustam ar drosmi un mīlestību: kamēr Jēzus devās uz Jeruzalemi, viņš paņēma divpadsmit mācekļus vienus un stāstīja viņiem ...

taustījās, lai atņemtu sev dzīvību

Pašnāvība: brīdinājuma zīmes un novēršana

Pašnāvības mēģinājums liecina par ļoti intensīvu ciešanu. Ir daudzi cilvēki, kuri katru gadu nolemj atņemt sev dzīvību. The…

Dienas meditācija: patiesa varenība

Dienas meditācija, patiess diženums: vai vēlaties būt patiešām lielisks? Vai vēlaties, lai jūsu dzīve patiešām mainītu citu cilvēku dzīvi? Noslēgumā…

attālums attiecībās

Tālsatiksmes attiecības, kā tās pārvaldīt?

Mūsdienās ir daudz cilvēku, kuri dzīvo tālsatiksmes attiecībās ar savu partneri. Šajā periodā ir ļoti sarežģīti tos pārvaldīt, diemžēl ...

Meditācija: žēlsirdība iet abos virzienos

Meditācija, žēlsirdība ir abpusēji: Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Esiet žēlsirdīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Beidz spriest un...

dienas meditācija

Dienas meditācija: pārveidota krāšņumā

Dienas meditācija, Pārveidots godībā: Jēzus daudzās mācības daudziem bija grūti pieņemt. Viņa pavēle ​​mīlēt savus ienaidniekus...

pateicības žests

Pateicība: žests, kas maina dzīvi

Pateicība mūsdienās ir arvien retāka. Pateicība kādam par kaut ko uzlabo mūsu dzīvi. Tas ir īsts līdzeklis pret visu...

mīlestības pilnība

Mīlestības pilnība, dienas meditācija

Mīlestības pilnība, dienas meditācija: Šodienas evaņģēlijs beidzas ar Jēzus teikto: “Tātad esiet pilnīgi, tāpat kā jūsu Tēvs ir pilnīgs…

Ciešanas un slikta izturēšanās

Nepareiza izturēšanās: kā atgūties no sekām

Sliktas izturēšanās dēļ ir ļoti jutīgi un personiski jautājumi, kas var pamodināt tik mokošas sajūtas, ka par tām reti tiek runāts publiski. Bet apspriediet to...

ārpus piedošanas

Papildus piedošanai, dienas meditācijai

Ārpus piedošanas: vai mūsu Kungs šeit sniedza juridiskas konsultācijas saistībā ar kriminālprocesu vai civilprocesu un kā izvairīties no tiesas procesa? Protams…

cilvēks dod dāvanu

Vai dāvanu došana ir pareiza labdarības forma?

Žēlastības ziedošana nabadzīgajiem ir dievbijības izpausme, kas ir cieši saistīta ar laba kristieša pienākumiem. Tas izrādās kaut kas neērts, negatīvs tiem, kuri ...

dienas lūgšana

Dienas meditācija: lūdzieties pēc Dieva gribas

Dienas meditācija, lūgšana pēc Dieva gribas: skaidrs, ka tas ir retorisks Jēzus jautājums. Neviens vecāks nedotu savam dēlam vai meitai...

krusta zīme

Dienas meditācija: vienīgā patiesā krusta zīme

Dienas meditācija, vienīgā patiesā krusta zīme: pūlis šķita jaukta grupa. Pirmkārt, bija tie, kas no visas sirds ticēja ...

mūsu Tēvs

Dienas meditācija: lūdzieties mūsu Tēvam

Dienas meditācija lūdz Dievu Tēvu: atcerieties, ka Jēzus dažreiz devās viens pats un pavadīja visu nakti lūgšanā. Tā tas ir…

Jēzus un baznīca

Dienas meditācija: Baznīca vienmēr ņems virsroku

Padomājiet par daudzajām cilvēku institūcijām, kas pastāvējušas gadsimtu gaitā. Visspēcīgākās valdības ir nākušas un aizgājušas. Ir pagājušas dažādas kustības un...

Dienas meditācija: 40 dienas tuksnesī

Šodienas Marka evaņģēlijs mums piedāvā īsu versiju par Jēzus kārdināšanu tuksnesī. Matteo un Luca sniedz daudzas citas detaļas, piemēram, ...

Dienas meditācija: gavēņa pārveidojošais spēks

"Nāks dienas, kad līgavainis viņiem tiks atņemts, un tad viņi gavēs." Mateja 9:15 Mūsu miesīgās tieksmes un tieksmes var viegli aptumšot...

Dienas meditācija: dziļa mīlestība kliedē bailes

Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ”Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš, un vecāko, augsto priesteru un rakstu mācītāju atstumtam, jātiek nonāvētam...

Dienas meditācija: Lielais gavēnis ir īstas lūgšanas laiks

Bet, kad jūs lūdzat, dodieties uz savu iekšējo istabu, aizveriet durvis un lūdziet savu Tēvu slepenībā. Un tavs Tēvs, kas tevi redz slepenībā...

Dienas meditācija: debesu noslēpumu izpratne

“Vai tu vēl neesi sapratis vai sapratis? Vai jūsu sirdis ir nocietinātas? Vai tev ir acis un tu neredzi, ausis un nedzirdi? "Marka 8:17-18 Kā...

Dievs mums palīdz reaģēt uz pusaudžu grūtībām

Dievs mums palīdz reaģēt uz pusaudžu grūtībām

Viens no svarīgākajiem un sarežģītākajiem izaicinājumiem, tukšums, ko var aizpildīt tikai Jēzus kopā ar ģimenēm. Pusaudža vecums ir delikāts dzīves posms,...

Jēzus svētī

Pārdomājiet šodien jebkuru cilvēku savā dzīvē, kuru regulāri apspriežat

Farizeji izgāja uz priekšu un sāka strīdēties ar Jēzu, lūdzot viņam zīmi no debesīm, lai viņu pārbaudītu. Viņš nopūtās no sava dziļuma ...

Sestā svētdiena parastajā laikā: vieni no pirmajiem, kas liecināja

Marks stāsta, ka Jēzus pirmais dziedināšanas brīnums notika, kad viņa pieskāriens ļāva slimam vecam vīram sākt kalpot. ...

Jēzus un spitālīgais

Pārdomājiet šodien Jēzus vārdus šodienas Evaņģēlijā

Pie Jēzus pienāca spitālīgais, un, nometoties ceļos, viņš lūdza viņu un sacīja: "Ja vēlies, vari mani šķīstīt." Žēla aizkustināts, viņš izstiepa roku, pieskārās viņam ...

Jēzus sludina

Padomājiet par savām dzīves prioritātēm šodien. Kas jums ir vissvarīgākais?

“Mana sirds jūt žēlumu par pūli, jo viņi ir kopā ar mani jau trīs dienas un viņiem nav ko ēst. Ja šeit ...

don luidži maria epikoko

Fr Luidži Marijas Epikoko komentārs par Evaņģēliju: Mk 7, 31–37

Viņi atnesa viņam kurlmēmu, lūdzot, lai viņš uzliek viņam roku. Evaņģēlijā minētajiem kurlmēmiem nav nekāda sakara ar...

klausīties vārdu

Ikdienas meditācija: klausieties un sakiet Dieva vārdu

Viņi bija ārkārtīgi pārsteigti un teica: “Viņš visu izdarīja labi. Tas liek nedzirdīgajiem dzirdēt un mēmiem runāt. Marka 7:37 Šī rinda ir...