Зборовите на Богородица до гледачот Иван „Мирот е загрозен“

Во својата последна порака од 20 октомври 2023 година, на Мадона му упатува на визионерот Иван Драгичевиќ апел на молитва и пост пред драмата на овој историски момент. Војните, омразата и уништувањето го загрозуваат мирот ширум светот.

Марија

Зборовите подолу се покана за се чувствуваат обединети и да се молат за себе и за другите. Единството е најдобриот начин да се спаси светот и да се доближи до мирот и Бога.

Богородица ги замолува верниците да молете се и постете а исто така да вклучи што повеќе луѓе во молитвата за мир. Потоа посочува колку е драматична сегашната ситуација, наведувајќи дека многу работи ќе зависат од молитвата и истрајноста на луѓето.

Тој исто така вели дека е присутен и да се вклучат со срце и со истрајност во молитвата и постот. Потоа им се заблагодарува на сите кои го послушаа неговиот апел.

Меџугорје

Богородица нè повикува да се молиме обединети и со нашите срца

Размислувајќи за пораката, можеме да видиме дека овој потсетник за молитва и пост се должи на фактот што овие дела често се извршуваат без користење на срцето и без навистина да верувам во тоа. Во еден ваков клучен период потребно е уште повеќе постојана посветеност и определен во верата и во Црквата.

Оние кои го примиле дарот на верата имаат голема одговорност кон другите. Како што нè потсетува евангелската парабола, никој не пали светилка за да ја скрие, туку за да ја остави светлината да свети. Само преку автентичен христијански живот и хранење на дарот на верата ќе може да се придонесе не само за сопственото добро, туку и за доброто на целата заедница.

Во ера во која доминираат себичност и индивидуализам, важно е христијаните да се чувствуваат обединети и да се грижат за другите, оставајќи ја себичноста настрана. Со нивниот пример на љубов и великодушност, заедно со молитвата, тие можат да соработуваат со божествената благодат и да ги поттикнат другите да се приближат до Бога.

Соочени со војна, уништување и смрт на невини луѓе, сите сме повикани да одговориме. Во еден ваков критичен момент се повикува секој христијанин да да се молат и пости за мир. Сегашната ситуација бара одлучен одговор и искрена посветеност од сите.