Каде завршуваат душите на починатите? Дали им се суди веднаш или треба да почекаат?

Кога некој ќе умре, според многу религиозни традиции и популарни верувања, се верува дека неговата душа го напушта телото и тргнува на патување во друга димензија или состојба на постоење. како се одвива ова патување и каде аниме на најблиските, може да се промени во зависност од културата и верувањата.

светлина

На душите на мртвите им се суди или не врз основа на религиите

Во многу религиозни традиции, како што се Христијанството, се верува дека на душите на покојникот им се суди по смртта. По смртта душата е одвоена од телото и период на транзиција кон својата крајна дестинација. Овој период може да се нарече Чистилиште, пекол или рај, во зависност од религиозните верувања.

Секогаш во христијанството се наведува дека душата е подложена Божјиот суд да се определи неговата дестинација. Душите на покојникот можат да поминат низ процес на прочистување или покајание во Чистилиште пред да може да влезе во Рајот. Напротив, душите кои се оддалечени од Бога тие можат да бидат осудени во пеколот.

починати

Исто така, на Исламска религија има слична концепција за животот после смртта. Според Куранот, душата на покојникот е одвоена од телото во моментот на смртта и е подложена на божествен суд. Душите на верниците кои живееле добар и според живот учењето на Алах, се наградени со пристап до Рајот, додека оние на грешниците можат да бидат осудени во пеколот.

Во јудаизмот, сепак, се верува дека душите на покојникот можат да продолжат да живеат постојат и комуницираат со светот на живите, но не се подложени на процес на судење или казна.

Надвор од религиозни верувања, постојат и многу популарни верувања околу судбината на душите на починатите. Во некои култури, цврсто се верува дека талкам како духови или духови, кои се обидуваат да завршат запоставени задачи или да се постигне форма на темпо духовно. На други места, може да се верува дека душите на покојникот можат реинкарнира, да се реинкарнира во ново тело за да води нов живот.