Кои се разликите помеѓу католицизмот-православието-протестантизмот? Откривање на корените на христијанството

Сите знаеме дека на христијанска религија тоа е монотеистичка религија, која има многу заеднички точки со јудаизмот, вклучувајќи и некои книги од Светото писмо. Католицизмот и јудаизмот ја делат Библијата.

библијата

 La историја на христијанството низ вековите довело до создавање на многу религиозни варијанти и сите се однесуваат на животот и словото на Исус, но имаат разлики. Денес ќе ги откриеме трите главни поделби на христијанската црква: Католици, православни и протестанти.

Христијанска религија: католицизам - православие - протестантизам

Il католицизмот, православието и протестантизмот се три различни христијански деноминации кои ја делат верата во Христа, но кои имаат различни религиозни толкувања и практики.

Il католицизмот таа е најстарата од трите религии, со корени од времето на апостолите. Католичката црква се смета себеси заединствена црква, основана од Исус истото и на Свети Петар. Основната доктрина на католицизмот е дека Црквата има божествен авторитет да ја толкува Библијата, преку Папата, кој се смета за наследник на свети Петар и намесник Христов на земјата. Католичката црква има добро дефинирана хиерархиска структура, со папата како врховен поглавар и епископи кои ги водат поединечните епархии.

молитва

L 'православието, наместо тоа е христијанска религија се фокусира на авторитетот деседумте вселенски собори признаен како непогрешлив и на апостолското предание. Не го прифаќа авторитетот на Римски папа и не го признава папскиот примат како што е дефинирано со католицизмот. Наместо тоа, секој православна црква локална е автономија во неговото управување, притоа одржувајќи духовна заедница со другите патријаршии. Православните тајни се слични на католичките тајни, но некои од нив се изведуваат поинаку.

Il протестантизамнаместо тоа, тоа е гранка на христијанството што вклучува лутеранизам, калвинизам и англиканизам. Протестантите сметаат дека Библијата како единствен верски авторитет и го отфрлаат концептот на папска непогрешливост. Тие веруваат дека спасението се постигнува преку вера во Христа, не преку добри дела или признавање на папството. Протестантските тајни може да варираат, но повеќето протестантски традиции го препознаваат само тоа Крштевањето и Господовата вечера.

крстот

Теолошките разлики меѓу овие религии се многу. На пример, католицизмот верува во транссупстанција, или дека Евхаристијата станува тело и крв Христови, додека многу традиции Протестанти тие го гледаатЕвхаристија како симболична. L'православието, од друга страна, има повеќе концепција тајната на Евхаристијата, наведувајќи дека трансформацијата е божествена мистерија која е надвор од рационалното разбирање.