പാദ്രെ പിയോയുടെ ചീപ്പ് എന്ന കൗതുകകരമായ കഥ

ഒരു വസ്തുവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും ചീപ്പ്അവെല്ലിനോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് പാഡ്രെ പിയോ നൽകിയത്. മിക്കപ്പോഴും, വിശുദ്ധരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, വസ്ത്രങ്ങളോ ശരീരഭാഗങ്ങളോ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ ആളുകളെ അനുഗമിച്ച വസ്തുക്കളെ പരാമർശിക്കാറില്ല.

പാദ്രെ പിയോ

പാദ്രെ പിയോയുടെ ചീപ്പിന് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് വളരെ പഴയ, പിയട്രാൽസിനയിലെ സന്യാസി തന്റെ അഭിഭാഷകനും സുഹൃത്തിനും അത് സംഭാവന ചെയ്തപ്പോൾ ജനിച്ചത് ജിയോവന്നി കോളെറ്റി. കോളെറ്റി കുടുംബത്തിനുള്ള ഈ സമ്മാനം വളരെ അമൂല്യവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതുമായിരുന്നു, കുറച്ചു കാലത്തിനുശേഷം അഭിഭാഷകന്റെ മകനായ ഡൊമെനിക്കോ അത് മരിയ പള്ളിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഔവർ ലേഡി ഓഫ് സോറോസ് ഓഫ് സെന്റ് അന്ന, അവർക്കിടയിൽ വിശുദ്ധന്റെ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളമായി.

എന്നിരുന്നാലും, ഈ ചീപ്പിന്റെ ചരിത്രം ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ജിയോവാനി, ആരാണ് അപ്പോൾ കാരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ദുരിതത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിനുള്ള വീട്, വിശുദ്ധന്റെ ആശുപത്രി. പാദ്രെ പിയോയുമായി ജിയോവാനിക്ക് പ്രത്യേകവും സൗഹൃദപരവും വളരെ അടുത്ത ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രയധികം അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചു. സെല്ല, അത് മറ്റെല്ലാവർക്കും നിഷിദ്ധമാണ്.

കോളെറ്റി കുടുംബം

മോണ്ടെമിലേറ്റോ പള്ളിക്ക് ഒരു അവശിഷ്ടമായി നൽകിയ ചീപ്പ്

ജിയോവാനി വളരെക്കാലം ചീപ്പ് തന്നോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചു, ഓർമ്മയെ അനുസ്മരിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്റെയും സുഹൃത്തിന്റെയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഡൊമെനിക്കോ പിന്നീട് ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വലിയ സമ്മാനം മോണ്ടെമിലേറ്റോ പള്ളിയിലേക്ക്. ഒരു കുടുംബത്തിന് മാത്രം ഇത്രയും മഹത്തായ വ്യക്തിയുടെ സ്മരണകൾ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് അന്യായമാണെന്ന് തിരുശേഷിപ്പ് ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും സ്‌നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത മുഴുവൻ സമൂഹത്തിനും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നത് ഏറെ ശരിയായിരുന്നു.

ഈ ആംഗ്യം സേവിച്ചു ഒരു സുഹൃത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുക, ഒരിക്കലും പിന്തിരിയാതെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറുള്ള ഒരു വിശുദ്ധൻ. പാദ്രെ പിയോ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു, ഡൊമിനിക്കിന്റെ ഇംഗിതം അനേകം ആളുകളെ പള്ളി സന്ദർശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. പ്രാർഥിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾക്ക് തിരുശേഷിപ്പിന് മുന്നിൽ.