മിസ്റ്റിക്ക് അന്ന മരിയ ടൈഗി പ്രഖ്യാപിച്ച 2 ശിക്ഷകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്

ദുരന്തങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും പരസ്‌പരം വേട്ടയാടുന്ന ഒരു ലോകത്ത്, അതിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു പ്രവചനങ്ങൾ മിസ്‌റ്റിക്‌സും വിശുദ്ധരും അനുഗ്രഹീതരും ഞങ്ങൾക്ക് വസ്‌തുത നൽകി. അനേകം പ്രവചനങ്ങളിൽ, കൂട്ടായ ഭാവനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിഞ്ഞത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അന്ന മരിയ ടൈഗിയെക്കുറിച്ചാണ്.

മിസ്റ്റിസിസം

അവളുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ്, മിസ്റ്റിക്ക് എ കരിഷ്മ വിശദാംശങ്ങൾ, ഞാൻ പേരുമാറ്റി സൂര്യന്റെ, വാക്കുകൾക്ക് ശേഷം യേശു ഒരു ദർശനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ കേട്ടു. യുടെ പ്രവചനങ്ങൾ അന്ന മരിയ ടൈഗി 1810-ൽ അത് പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങി, എ ഗുരുതരമായ രോഗം. ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, സ്ത്രീക്ക് നിഗൂഢമായ അനുഭവങ്ങളുടെയും ദർശനങ്ങളുടെയും ഒരു പരമ്പര അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ദർശനങ്ങൾ കൂടുതലും ഭാവി സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, വീഴ്ച നെപ്പോളിയൻ ബോണപാർട്ടെ, പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ കത്തോലിക്കാ പള്ളി യൂറോപ്പിലും ഭൗതികവാദത്തിന്റെയും നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെയും വ്യാപനവും.

മിസ്റ്റിക്ക് സാധിച്ചു വിവരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളും വിശദമായും കൃത്യമായും. ഏറ്റവുമധികം കൗതുകമുണർത്തുന്ന പ്രവചനം പക്ഷേ, സംബന്ധിക്കുന്നതായിരുന്നു 3 ദിവസത്തെ ഇരുട്ട്, അക്കാലത്തെ മറ്റ് വിശുദ്ധരും മിസ്‌റ്റിക്‌സും പിന്തുണച്ചിരുന്നു.

ഏകാന്ത

ഇരുട്ടിന്റെ 3 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

ഈ പ്രവചനമനുസരിച്ച് ദൈവം അയയ്ക്കും 2 ശിക്ഷകൾ: ദി പ്രൈമോ ഭൂമിയിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെയും മറ്റ് തിന്മകളുടെയും രൂപത്തിൽ, മറ്റൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചു. ഭൂമി ജീവിക്കുമായിരുന്നു ആകെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ 3 ദിവസം പിന്നെആര്യ അത് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ഹാനികരവുമാകുമായിരുന്നു. അവിടെ കൃത്രിമ വെളിച്ചം അതൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല, മെഴുകുതിരികൾ മാത്രമേ രാത്രിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടതായിരുന്നു ജപമാല ചൊല്ലുക. സഭയുടെ ശത്രുക്കൾ ആയിരിക്കും മരിച്ച, എയർ ആകുമായിരുന്നു ഭൂതങ്ങൾ ബാധിച്ചു, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതം, കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ, പിന്നെ പപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് റോമിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി.

ഈ 3 ദിവസത്തെ ഇരുട്ടിനു ശേഷം, വിശുദ്ധരായ പത്രോസും പോളും അവർ പുതിയ മാർപ്പാപ്പയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ക്രിസ്തുമതം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ഈ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് പലരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു, അതിനെ യുദ്ധവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഉക്രേൻ, സംഘർഷം ലോകത്തെ മുഴുവൻ അഗാധത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ ഉള്ളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മതിയാകും വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ, ലോകാവസാനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് യേശു വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു. ലോകാവസാനം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. നിശ്ചിത സമയങ്ങളോ തീയതികളോ ഇല്ല.