ഭക്തി

അമ്മ സ്പെരൻസയും എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ സത്യമാകുന്ന അത്ഭുതവും

അമ്മ സ്പെരൻസയും എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ സത്യമാകുന്ന അത്ഭുതവും

ചെറിയ ഇറ്റാലിയൻ ലൂർദ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉംബ്രിയയിലെ കോളെവലൻസയിൽ കരുണാമയമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സങ്കേതം സൃഷ്ടിച്ച മിസ്‌റ്റിക് ആയിട്ടാണ് മദർ സ്പെരാൻസയെ പലരും അറിയുന്നത്.

ഫെബ്രുവരിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ 10 വിശുദ്ധന്മാർ (പറുദീസയിലെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും വിളിക്കാനുള്ള വീഡിയോ പ്രാർത്ഥന)

ഫെബ്രുവരിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ 10 വിശുദ്ധന്മാർ (പറുദീസയിലെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും വിളിക്കാനുള്ള വീഡിയോ പ്രാർത്ഥന)

ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ വിവിധ വിശുദ്ധന്മാർക്കും ബൈബിൾ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മതപരമായ അവധി ദിനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വിശുദ്ധരും നമ്മുടെ...

വിശുദ്ധരുടെ അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ ദൈവിക ഇടപെടൽ പ്രത്യാശയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ്

വിശുദ്ധരുടെ അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ ദൈവിക ഇടപെടൽ പ്രത്യാശയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ്

അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തികൾ പലർക്കും പ്രത്യാശയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കാരണം അവർ രോഗങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും വൈദ്യശാസ്ത്രം ഭേദമാക്കാനാകാത്ത ആരോഗ്യാവസ്ഥകളും നൽകുന്നു.

സിസ്റ്റർ എലിസബറ്റയ്ക്ക് ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ദിവ്യ കരച്ചിലിന്റെ മഡോണയുടെ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു.

സിസ്റ്റർ എലിസബറ്റയ്ക്ക് ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ദിവ്യ കരച്ചിലിന്റെ മഡോണയുടെ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു.

സെർനസ്‌കോയിൽ നടന്ന മഡോണ ഡെൽ ഡിവിൻ പിയാന്റോ സിസ്റ്റർ എലിസബെറ്റയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ഒരിക്കലും ലഭിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കർദ്ദിനാൾ ഷസ്റ്റർ ഉണ്ട്…

ജനുവരി 6 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ എപ്പിഫാനി: ഭക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും

ജനുവരി 6 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ എപ്പിഫാനി: ഭക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും

എപ്പിഫാനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവേ, കർത്താവേ, അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഏക മകനെ, വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച വെളിച്ചത്തെ അയച്ചു ...

വിശുദ്ധ അന്തോനീസിനോടുള്ള ഭക്തി, വിശുദ്ധനിൽ നിന്ന് കൃപ യാചിക്കാൻ

വിശുദ്ധ അന്തോനീസിനോടുള്ള ഭക്തി, വിശുദ്ധനിൽ നിന്ന് കൃപ യാചിക്കാൻ

സാന്റ് അന്റോണിയോയിലെ ട്രെഡിസിന ഈ പരമ്പരാഗത ട്രെഡിസിന (ഇത് വർഷത്തിൽ ഏത് സമയത്തും ഒരു നൊവേനയായും ട്രിഡുമായും ചൊല്ലാം) സാൻ അന്റോണിയോയിലെ സങ്കേതത്തിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു…

നൊസേറയിലെ മഡോണ അന്ധയായ ഒരു കർഷക പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവളോട് "ആ കരുവേലകത്തിൻ കീഴിൽ കുഴിച്ചിടൂ, എന്റെ രൂപം കണ്ടെത്തൂ" എന്ന് പറയുകയും അത്ഭുതകരമായി അവൾക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചുകിട്ടുകയും ചെയ്തു.

നൊസേറയിലെ മഡോണ അന്ധയായ ഒരു കർഷക പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവളോട് "ആ കരുവേലകത്തിൻ കീഴിൽ കുഴിച്ചിടൂ, എന്റെ രൂപം കണ്ടെത്തൂ" എന്ന് പറയുകയും അത്ഭുതകരമായി അവൾക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചുകിട്ടുകയും ചെയ്തു.

ഒരു ദർശനക്കാരനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നോസെറയിലെ മഡോണയുടെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ കഥ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും. ഒരു ദിവസം ദർശകൻ ഒരു ഓക്ക് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ,...

ടിറാനോയിലെ മഡോണയുടെ സങ്കേതവും വാൽറ്റെല്ലിനയിലെ കന്യകയുടെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ കഥയും

ടിറാനോയിലെ മഡോണയുടെ സങ്കേതവും വാൽറ്റെല്ലിനയിലെ കന്യകയുടെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ കഥയും

29 സെപ്തംബർ 1504 ന് ഒരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് യുവ അനുഗ്രഹീതയായ മരിയോ ഒമോഡിക്ക് മേരി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ടിറാനോയിലെ മഡോണയുടെ സങ്കേതം ജനിച്ചത്.

വണക്ക ചടങ്ങിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പരിശുദ്ധ ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കന്യകയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

വണക്ക ചടങ്ങിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പരിശുദ്ധ ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് കന്യകയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

എല്ലാ വർഷത്തേയും പോലെ ഈ വർഷവും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ റോമിലെ പിയാസ ഡി സ്പാഗ്നയിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകയെ വണങ്ങുന്ന പരമ്പരാഗത ചടങ്ങിനായി പോയി.

ഈ പ്രാർത്ഥനയോടെ, നമ്മുടെ മാതാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൃപകൾ വർഷിക്കുന്നു

ഈ പ്രാർത്ഥനയോടെ, നമ്മുടെ മാതാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൃപകൾ വർഷിക്കുന്നു

മെഡലിന്റെ ഉത്ഭവം അത്ഭുതകരമായ മെഡലിന്റെ ഉത്ഭവം 27 നവംബർ 1830-ന് പാരീസിൽ റൂ ഡു ബാക്കിൽ നടന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യക. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു…

ഔവർ ലേഡി ഓഫ് ഗുഡ് കൗൺസലിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കാം

ഔവർ ലേഡി ഓഫ് ഗുഡ് കൗൺസലിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കാം

ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അൽബേനിയയിലെ രക്ഷാധികാരിയായ മഡോണ ഓഫ് ഗുഡ് കൗൺസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൗതുകകരമായ കഥയാണ്. 1467-ൽ, ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, അഗസ്തീനിയൻ ത്രിതീയ പെട്രൂസിയ ഡി ഐൻകോ,...

എന്താണ് വിശുദ്ധ മൈക്കിളിന്റെയും പ്രധാന ദൂതന്മാരുടെയും ദൗത്യം?

എന്താണ് വിശുദ്ധ മൈക്കിളിന്റെയും പ്രധാന ദൂതന്മാരുടെയും ദൗത്യം?

ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായ വിശുദ്ധ മിഖായേൽ മാലാഖയെക്കുറിച്ചാണ്. അധികാരശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദൂതന്മാരായി പ്രധാന ദൂതന്മാരെ കണക്കാക്കുന്നു ...

കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന വിശുദ്ധ ലൂസിയ രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും കഥയും

കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന വിശുദ്ധ ലൂസിയ രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും കഥയും

ഇറ്റാലിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വെറോണ, ബ്രെസിയ, വിസെൻസ, ബെർഗാമോ, മാന്റുവ, വെനെറ്റോയുടെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെന്റ് ലൂസിയ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്.

സെന്റ് ലൂസിയ, കാരണം അവളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ദിവസം ബ്രെഡും പാസ്തയും കഴിക്കില്ല

സെന്റ് ലൂസിയ, കാരണം അവളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ദിവസം ബ്രെഡും പാസ്തയും കഴിക്കില്ല

ഡിസംബർ 13 ന് സെന്റ് ലൂസിയയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു, ക്രെമോണ, ബെർഗാമോ, ലോഡി, മാന്റുവ, ബ്രെസിയ എന്നീ പ്രവിശ്യകളിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കർഷക പാരമ്പര്യം...

സിറ്റാ സാന്റ് ആഞ്ചലോ: മഡോണ ഡെൽ റൊസാരിയോയുടെ അത്ഭുതം

സിറ്റാ സാന്റ് ആഞ്ചലോ: മഡോണ ഡെൽ റൊസാരിയോയുടെ അത്ഭുതം

മഡോണ ഡെൽ റൊസാരിയോയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ സിറ്റ സാന്റ് ആഞ്ചലോയിൽ സംഭവിച്ച അത്ഭുതത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഈ സംഭവം…

അവളുടെ സന്ദേശത്തിൽ, ഔവർ ലേഡി ഓഫ് മെഡ്ജുഗോർജേ, കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പോലും സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു (പ്രാർത്ഥനയോടെയുള്ള വീഡിയോ)

അവളുടെ സന്ദേശത്തിൽ, ഔവർ ലേഡി ഓഫ് മെഡ്ജുഗോർജേ, കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പോലും സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു (പ്രാർത്ഥനയോടെയുള്ള വീഡിയോ)

മെഡ്ജുഗോർജിലെ ഔവർ ലേഡിയുടെ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അതുല്യ സംഭവമാണ്. മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി, 24 ജൂൺ 1981 മുതൽ, മഡോണയുടെ സാന്നിധ്യം…

വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഓഫ് ദി ക്രോസ്, പാഷനിസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച യുവാവ്, പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച ജീവിതം

വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഓഫ് ദി ക്രോസ്, പാഷനിസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച യുവാവ്, പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച ജീവിതം

പൗലോ ഡെല്ല ക്രോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൗലോ ഡാനി 3 ജനുവരി 1694 ന് ഇറ്റലിയിലെ ഒവാഡയിൽ ഒരു വ്യാപാരി കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. പൗലോ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു...

വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ രക്ഷാധികാരിയായ വിശുദ്ധ കാതറിനോടുള്ള പുരാതന ആചാരം

വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ രക്ഷാധികാരിയായ വിശുദ്ധ കാതറിനോടുള്ള പുരാതന ആചാരം

ഈ ലേഖനത്തിൽ, നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രക്തസാക്ഷിയായ ഈജിപ്ഷ്യൻ യുവതിയായ വിശുദ്ധ കാതറിനോടുള്ള വിദേശ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ...

കാറ്റാനിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ മധുരപലഹാരമായ ഒലിവെറ്റ്സ്, രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സാന്ത് അഗതയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു എപ്പിസോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കാറ്റാനിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ മധുരപലഹാരമായ ഒലിവെറ്റ്സ്, രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സാന്ത് അഗതയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു എപ്പിസോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കാറ്റാനിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവ രക്തസാക്ഷിയാണ് വിശുദ്ധ അഗത, കാറ്റാനിയ നഗരത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായി ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. AD മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാറ്റാനിയയിൽ ജനിച്ച അവൾ ചെറുപ്പം മുതലേ…

ലൊറെറ്റോയിലെ മഡോണയ്ക്ക് ഇരുണ്ട ചർമ്മം ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്?

ലൊറെറ്റോയിലെ മഡോണയ്ക്ക് ഇരുണ്ട ചർമ്മം ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്?

മഡോണയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അവളെ ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയായി സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു, അതിലോലമായ സവിശേഷതകളും തണുത്ത ചർമ്മവും, നീളമുള്ള വെളുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് ...

മാർട്ടിൻ ഇണകൾ, ലിസിയൂസിലെ വിശുദ്ധ തെരേസിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും മാതൃക

മാർട്ടിൻ ഇണകൾ, ലിസിയൂസിലെ വിശുദ്ധ തെരേസിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും മാതൃക

ലൂയിസും സെലി മാർട്ടിനും ഒരു ഫ്രഞ്ച് വെറ്ററൻ വിവാഹിത ദമ്പതികളാണ്, ലിസിയൂസിലെ സെന്റ് തെരേസിന്റെ മാതാപിതാക്കളായി പ്രശസ്തരാണ്. അവരുടെ കഥയാണ്…

മഞ്ഞിന്റെ പരിശുദ്ധ കന്യക അത്ഭുതകരമായി ടോറെ അനൂൻസിയാറ്റയിൽ കടലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയർന്നുവരുന്നു

മഞ്ഞിന്റെ പരിശുദ്ധ കന്യക അത്ഭുതകരമായി ടോറെ അനൂൻസിയാറ്റയിൽ കടലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയർന്നുവരുന്നു

ഓഗസ്റ്റ് 5 ന്, ചില മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ ഒരു നെഞ്ചിൽ മഡോണ ഡെല്ല നെവിന്റെ ചിത്രം കണ്ടെത്തി. കൃത്യമായി ടോറെയിൽ കണ്ടെത്തിയ ദിവസം…

നതുസ എവോലോയും "പ്രത്യക്ഷമായ മരണം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസവും

നതുസ എവോലോയും "പ്രത്യക്ഷമായ മരണം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസവും

നമ്മുടെ അസ്തിത്വം പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്, ചിലത് സന്തോഷകരമാണ്, മറ്റുള്ളവ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നമുക്ക് നൽകുന്ന മഹത്തായ എഞ്ചിനായി മാറുന്നു…

വിശുദ്ധ തെരേസയുടെ മൃതദേഹവും അവളുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളും പുറത്തെടുത്തു

വിശുദ്ധ തെരേസയുടെ മൃതദേഹവും അവളുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളും പുറത്തെടുത്തു

സഹോദരിമാരുടെ മരണശേഷം, കർമ്മലീത്ത ആശ്രമങ്ങളിൽ മരണ അറിയിപ്പ് എഴുതി മഠത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. സെന്റ് തെരേസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്…

സൂര്യന്റെ അത്ഭുതം: ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെ അവസാന പ്രവചനം

സൂര്യന്റെ അത്ഭുതം: ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെ അവസാന പ്രവചനം

ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെ സമീപകാല പ്രവചനം ഇറ്റലിയെ മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ഇറ്റലിയെ മുഴുവൻ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫാത്തിമ പ്രവചനം നടത്തുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല...

ഉക്രെയ്നിൽ മഡോണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു

ഉക്രെയ്നിൽ മഡോണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു

ഫാത്തിമ മുതൽ മെഡ്‌ജുഗോർജെ വരെയുള്ള മരിയൻ ദർശനങ്ങളിൽ ജപമാല വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നിരന്തര പരിശീലനമാണ്. ഔർ ലേഡി, ഉക്രെയ്നിലെ അവളുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണത്തിൽ,…

മരിയ ബംബിന, അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു ആരാധനാലയം

മരിയ ബംബിന, അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു ആരാധനാലയം

സാന്താ സോഫിയ 13 വഴിയുള്ള സങ്കേതത്തിൽ നിന്ന്, മരിയ ബാംബിനയുടെ ആദരണീയമായ സിമുലാക്രം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, മറ്റ് ഇറ്റാലിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന തീർത്ഥാടകർ...

പാദ്രെ പിയോയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗ്ഗീയ മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും

പാദ്രെ പിയോയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗ്ഗീയ മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മരണം വരെ പാദ്രെ പിയോയുടെ ജീവിതത്തിൽ മഡോണയുടെ രൂപം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനു തോന്നി…

ചെസ്റ്റോചോവയിലെ മഡോണയുടെ സഹായത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും പെട്ടെന്നുള്ള അത്ഭുത സംഭവവും

ചെസ്റ്റോചോവയിലെ മഡോണയുടെ സഹായത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും പെട്ടെന്നുള്ള അത്ഭുത സംഭവവും

ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോളണ്ടിലും പ്രത്യേകിച്ച് ലിവിവിലും ഔവർ ലേഡി ഓഫ് ചെസ്റ്റോചോവ നടത്തിയ ഒരു മഹാത്ഭുതത്തിന്റെ കഥയാണ്.

ഔവർ ലേഡി ഓഫ് ടിയർ ഓഫ് സിറാക്കൂസിന്റെ അത്ഭുത രോഗശാന്തി

ഔവർ ലേഡി ഓഫ് ടിയർ ഓഫ് സിറാക്കൂസിന്റെ അത്ഭുത രോഗശാന്തി

മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച സിറാക്കൂസിലെ മഡോണ ഡെല്ലെ ലാക്രിമിന്റെ അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം 300 ഉണ്ട്…

നിങ്ങൾ തിരയുന്ന സ്നേഹം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രധാന ദൂതൻ സാൻ റാഫേലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക

നിങ്ങൾ തിരയുന്ന സ്നേഹം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രധാന ദൂതൻ സാൻ റാഫേലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക

പ്രണയത്തിന്റെ മാലാഖയായി നമ്മൾ പൊതുവെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ്, എന്നാൽ സ്നേഹത്തിനായുള്ള തിരയലിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം വിധിച്ച മറ്റൊരു മാലാഖയുണ്ട്…

ചെസ്റ്റോചോവയിലെ ബ്ലാക്ക് മഡോണയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തെ അത്ഭുതവും

ചെസ്റ്റോചോവയിലെ ബ്ലാക്ക് മഡോണയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തെ അത്ഭുതവും

കത്തോലിക്കാ പാരമ്പര്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഐക്കണുകളിൽ ഒന്നാണ് ചെസ്റ്റോചോവയിലെ ബ്ലാക്ക് മഡോണ. ഈ പുരാതന വിശുദ്ധ ചിത്രം മൊണാസ്ട്രിയിൽ കാണാം...

നിങ്ങൾക്ക് നിത്യ കൃപയും രക്ഷയും നൽകുന്ന നമ്മുടെ ലേഡിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്നത്തെ ഭക്തി

നിങ്ങൾക്ക് നിത്യ കൃപയും രക്ഷയും നൽകുന്ന നമ്മുടെ ലേഡിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്നത്തെ ഭക്തി

13 ജൂൺ 1917-ന് ഫാത്തിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മാതാവ് ലൂസിയയോട് പറഞ്ഞു: “എന്നെ അറിയാനും സ്നേഹിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ…

മരിയ ബാംബിനയുടെ കഥ, സൃഷ്ടി മുതൽ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം വരെ

മരിയ ബാംബിനയുടെ കഥ, സൃഷ്ടി മുതൽ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം വരെ

ഫാഷന്റെയും അരാജകത്വത്തിന്റെ ഭ്രാന്തമായ ജീവിതത്തിന്റെയും പിയാസ അഫാരിയുടെയും സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെയും സ്മാരകങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയാണ് മിലാൻ. എന്നാൽ ഈ നഗരത്തിന് മറ്റൊരു മുഖമുണ്ട്...

വിശുദ്ധ അന്തോനീസിന്റെ പാതയുടെ ചരിത്രം

വിശുദ്ധ അന്തോനീസിന്റെ പാതയുടെ ചരിത്രം

പാദുവ നഗരത്തിനും കാംപോസാമ്പിയറോ പട്ടണത്തിനും ഇടയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ആത്മീയവും മതപരവുമായ പാതയായ വിശുദ്ധ അന്തോനീസിന്റെ പാതയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ അന്തോനീസിന്റെ കബറിടത്തിൽ കൈ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ ആംഗ്യം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

വിശുദ്ധ അന്തോനീസിന്റെ കബറിടത്തിൽ കൈ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ ആംഗ്യം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിരവധി തീർത്ഥാടകർ സാന്റ് അന്റോണിയോയുടെ ശവകുടീരത്തിന് മുന്നിൽ കൈ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചാണ്. തൊടുന്ന പാരമ്പര്യം...

വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച നിഗൂഢ സ്ത്രീ സൈന്യത്തെ പിന്നോട്ട് തള്ളുന്നു (മോണ്ടാൽട്ടോ മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന)

വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച നിഗൂഢ സ്ത്രീ സൈന്യത്തെ പിന്നോട്ട് തള്ളുന്നു (മോണ്ടാൽട്ടോ മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന)

സിസിലിയൻ വെസ്പേഴ്സിന്റെ രാത്രിയിൽ, മെസിനയിൽ അസാധാരണമായ ഒരു എപ്പിസോഡ് സംഭവിച്ചു. ഒരു നിഗൂഢ സ്ത്രീ സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, സൈനികർക്ക് പോലും കഴിയില്ല ...

മെഡ്ജുഗോർജിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിന് ആളുകളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ കഴിയും, അതുകൊണ്ടാണ്

മെഡ്ജുഗോർജിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിന് ആളുകളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ കഴിയും, അതുകൊണ്ടാണ്

പലരും ആത്മീയ അന്വേഷണവുമായോ അവരുടെ ആഴത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുന്നതിനോ ആണ് മെഡ്ജുഗോർജിലേക്ക് വരുന്നത്. സമാധാനത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും വികാരം...

12 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈയിൽ കന്യകയുടെ അടയാളം പതിഞ്ഞു

12 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈയിൽ കന്യകയുടെ അടയാളം പതിഞ്ഞു

മഡോണയുടെയും കുട്ടിയുടെയും ഒരു ചിത്രമുള്ള ജെനോവയിലെ കാമോഗ്ലി ഗ്രോവിലെ ഒരു എഡിക്യൂളിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും. ഈ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ...

"പാവങ്ങളുടെ വിശുദ്ധൻ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൽക്കട്ടയിലെ മദർ തെരേസയുടെ മൃതദേഹം എവിടെയാണ്?

"പാവങ്ങളുടെ വിശുദ്ധൻ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൽക്കട്ടയിലെ മദർ തെരേസയുടെ മൃതദേഹം എവിടെയാണ്?

"പാവങ്ങളുടെ വിശുദ്ധൻ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊൽക്കത്തയിലെ മദർ തെരേസ സമകാലിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം...

സാൻ റൊമീഡിയോ സന്യാസിയുടെയും കരടിയുടെയും ഇതിഹാസം (ഇപ്പോഴും സങ്കേതത്തിൽ ഉണ്ട്)

സാൻ റൊമീഡിയോ സന്യാസിയുടെയും കരടിയുടെയും ഇതിഹാസം (ഇപ്പോഴും സങ്കേതത്തിൽ ഉണ്ട്)

സാൻ റൊമീഡിയോയുടെ സങ്കേതം ട്രെന്റോ പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാലയമാണ്, ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ഡോളോമൈറ്റുകളിൽ. അത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പാറക്കെട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു...

മഞ്ഞിന്റെ മാതാവ്, വേനൽക്കാലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ അത്ഭുതം

മഞ്ഞിന്റെ മാതാവ്, വേനൽക്കാലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ അത്ഭുതം

റോമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഡോണ ഡെല്ല നെവ് (സാന്താ മരിയ മഗ്ഗിയോർ), സാന്താ മരിയ ഡെൽ പോപ്പോളോയ്‌ക്കൊപ്പം നഗരത്തിലെ നാല് പ്രധാന മരിയൻ സങ്കേതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്…

മഡോണ മൊറേന അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, ഇതാ മനോഹരമായ കഥ

മഡോണ മൊറേന അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, ഇതാ മനോഹരമായ കഥ

ബൊളീവിയയിലെ കോപകബാന നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഔവർ ലേഡി ഓഫ് കോപകബാനയുടെ ദേവാലയത്തിൽ, ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന മൊറേന മഡോണ, സെറാമിക് പ്രതിമയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാതാവിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങൾ കേൾക്കും

പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാതാവിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങൾ കേൾക്കും

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഔവർ ലേഡി ഹെൽപ്പ് എന്ന ആരാധനയ്ക്ക് പുരാതന വേരുകളുണ്ട്, പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിന്റെ ഉത്ഭവം, പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്കാ പ്രതി-നവീകരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. പാരമ്പര്യം…

ജപമാല ചൊല്ലുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, പോംപൈയിലെ മഡോണയോട് യാചിക്കാം

ജപമാല ചൊല്ലുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, പോംപൈയിലെ മഡോണയോട് യാചിക്കാം

ഇന്ന് നമ്മൾ മെയ് 8 ന് ആഘോഷിക്കുന്ന പോംപൈയിലെ മഡോണയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഈ ലേഖനത്തിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടന്ന ആരാധനാലയത്തിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും.

നാറ്റുസ ഇവോലോയുടെ ബൈലോക്കേഷന്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ

നാറ്റുസ ഇവോലോയുടെ ബൈലോക്കേഷന്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ

രോഗശാന്തി ശക്തികൾക്കും ബൈലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനും പേരുകേട്ട ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സ്ത്രീയായിരുന്നു നട്ടുസ ഇവോലോ. ഓഗസ്റ്റ് 23 നാണ് അവൾ ജനിച്ചത് ...

ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഡയറി: സുവിശേഷം, വിശുദ്ധൻ, പാദ്രെ പിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയും

ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഡയറി: സുവിശേഷം, വിശുദ്ധൻ, പാദ്രെ പിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയും

ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം ജീവന്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരവും ഗഹനവുമായ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 6:22-71 കാണുക). ഈ പ്രഭാഷണം ആദ്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ...

നതൂസ: അതെ, ഞാൻ മഡോണയെ കാണുന്നു, അവൾ സുന്ദരിയാണ്

നതൂസ: അതെ, ഞാൻ മഡോണയെ കാണുന്നു, അവൾ സുന്ദരിയാണ്

മഡോണയെ കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് വർഷങ്ങളായി നിരവധി ആളുകൾ നട്ടുസ എവോളോയോട് ചോദിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ ബന്ധം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും...

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടുള്ള സ്‌നേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഡോണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടുള്ള സ്‌നേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഡോണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മറിയത്തോടുള്ള സ്നേഹം മഹത്തരമാണ്, കന്യാമറിയത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്ന ലോകത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത മഹത്തായ സംരംഭം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്…

ലൂർദ് കുളത്തിന്റെ അത്ഭുത ഗുണങ്ങൾ കാരണം 80 ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും അതിൽ മുഴുകുന്നു.

ലൂർദ് കുളത്തിന്റെ അത്ഭുത ഗുണങ്ങൾ കാരണം 80 ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും അതിൽ മുഴുകുന്നു.

ലൂർദ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എല്ലാ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഫ്രാൻസിലെ ലൂർദ് നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നീന്തൽക്കുളം...