Дон Симон Вассалли өвчний улмаас нас барсан бөгөөд тэрээр 39 настай байв

Үхэх нь Дон Симон Вассали, нийгэмлэгийн залуу санваартан Биассоно, Макерио нар, Brianza, in Ломбарди. Пресвитери өвчний улмаас амьгүй болсон гэрээс нь олджээ.

Христийн ертөнцөд гашуудаж, залуу санваартан нас барав

Хоёрдугаар сарын 6-ны ням гарагт залуучуудын нэгдсэн яам, уран илтгэлийг хариуцаж байсан 39 настай залуу санваартан Дон Симоне Вассалли Ариун Массыг тэмдэглэх ёстой байсан өглөө нь Брианзагаас гэртээ нас барсан олджээ. сүмд түүнийг хүлээж байна.

Оршуулах ёслолыг өнөөдөр буюу 9-р сарын 11-ний өглөөний XNUMX цагт Биассонод хамба Дельпини тэргүүлэн тэмдэглэв.

Христийн шашны бүх нийгэмлэг залуу санваартан алга болсоны зовлонд автсан. Амар амгалан бай.

Холбоотой нийтлэлүүд