“हे माझे शरीर आहे, तुमच्यासाठी अर्पण केले आहे” यजमान ख्रिस्ताचे खरे शरीर का बनते?

यजमान ही पवित्र ब्रेड आहे, जी मास दरम्यान विश्वासूंना वाटली जाते. युकेरिस्टिक उत्सवादरम्यान, शेवटच्या रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी याजक येशूच्या शब्दांद्वारे यजमानाला पवित्र करतो, जेव्हा त्याने आपल्या शिष्यांना म्हटले: "हे माझे शरीर आहे, तुमच्यासाठी बलिदान म्हणून दिलेले आहे". याजकाचे शब्द, विशिष्ट हावभावांसह, विश्वासूंना विश्वास ठेवण्यास अनुमती देतात की यजमान खरोखर ख्रिस्ताचे शरीर बनते.

ख्रिस्ताचे शरीर

जेव्हा विश्वासू मास दरम्यान यजमान प्राप्त करतात, होय ते गुडघे टेकतात किंवा ते वेदीजवळ जातात आणि याजक ते त्यांच्या जिभेवर किंवा हातात ठेवतात. अनेक ख्रिश्चनांचा असा विश्वास आहे की ते सेवन केल्याने ते प्राप्त करत आहेत ख्रिस्ताचे शरीर त्यांच्यामध्ये, त्याच्याशी आणि त्याच्याशी आध्यात्मिक संबंध निर्माण करणे Chiesa.

यजमान मानले जाते sacra आणि केवळ बाप्तिस्मा घेतलेल्या आणि विश्वासू सराव करण्यासाठी राखीव आहे. चे प्रतीक आहे ख्रिस्ताचे बलिदान मानवतेच्या तारणासाठी आणि विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनात त्याच्या सतत उपस्थितीसाठी वधस्तंभावर. विश्‍वासूंना यजमानांना सोबत घेण्यासाठी बोलावले जाते आदर आणि भक्ती आणि ख्रिस्ताच्या मूल्ये आणि शिकवणींनुसार जगणे.

पवित्र यजमान

युकेरिस्टिक आराधना

Eucharistic उत्सव दरम्यान, यजमान उघड आहेविश्वासू लोकांची पूजा. हा क्षण, ज्याला युकेरिस्टिक आराधना म्हणतात, परवानगी देते प्रार्थना करण्यासाठी विश्वासू, ध्यान करा आणि यजमानामध्ये ख्रिस्ताच्या उपस्थितीवर चिंतन करा. बर्‍याच चर्चमध्ये निवासमंडप, एक विशेष कलश असतो, जेथे अभिषेक झाल्यानंतर ते सुरक्षितपणे साठवले जाते.

यजमान इतरांमध्ये देखील वापरले जाते संस्कारात्मक उत्सव चर्चचे, जसे की आजारी लोकांसाठी सहभागिता आणि नवीन याजकांचा अभिषेक. दोन्ही प्रकरणांमध्ये हे ख्रिस्ताच्या उपस्थितीचे आणि विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनात त्याच्या कृपेचे लक्षण आहे.

युकेरिस्टिक उत्सवात त्याच्या महत्त्वाव्यतिरिक्त त्याचे प्रतीक देखील आहे सामायिक करा आणि विश्वासणाऱ्यांमध्ये एकता. मास दरम्यान, पुजारी तो तोडतो आणि विश्वासूंना वितरित करते, जे यामधून ते इतर विश्वासू लोकांसह सामायिक करतात. सामायिकरणाची ही कृती चे प्रतीक आहे'ख्रिस्ताचे प्रेम जो सर्वांच्या उद्धारासाठी स्वतःला पूर्णपणे अर्पण करतो.