Il-Papa, id-dwejjaq hija marda tar-ruħ, ħażen li jwassal għall-ħażen

Il-Papa, id-dwejjaq hija marda tar-ruħ, ħażen li jwassal għall-ħażen

Id-dwejjaq huwa tħossok komuni għalina lkoll, iżda huwa importanti li nagħrfu d-differenza bejn dwejjaq li jwassal għal tkabbir spiritwali u li...

Kif ittejjeb ir-relazzjoni tiegħek ma’ Alla u tagħżel riżoluzzjoni tajba għar-Randan

Kif ittejjeb ir-relazzjoni tiegħek ma’ Alla u tagħżel riżoluzzjoni tajba għar-Randan

Ir-Randan huwa perjodu ta’ 40 jum qabel l-Għid, li matulu l-insara huma msejħin jirriflettu, isawmu, jitolbu u jagħmlu...

Ġesù jgħallimna nżommu d-dawl fina biex niffaċċjaw il-mumenti mudlama

Ġesù jgħallimna nżommu d-dawl fina biex niffaċċjaw il-mumenti mudlama

Il-ħajja, kif nafu lkoll, hija magħmula minn mumenti ta’ ferħ li fihom tidher li tmiss is-sema u mumenti diffiċli, ħafna aktar numerużi, fi...

Kif tgħix ir-Randan bil-parir ta’ Santa Tereża ta’ Avila

Kif tgħix ir-Randan bil-parir ta’ Santa Tereża ta’ Avila

Il-wasla tar-Randan huwa żmien ta’ riflessjoni u tħejjija għall-insara qabel it-Tridu tal-Għid, il-qofol taċ-ċelebrazzjoni tal-Għid. Madankollu,…

Is-sawm tar-Randan huwa rinunzja li tħarreġek biex tagħmel il-ġid

Is-sawm tar-Randan huwa rinunzja li tħarreġek biex tagħmel il-ġid

Ir-Randan huwa perjodu importanti ħafna għall-insara, żmien ta’ purifikazzjoni, riflessjoni u penitenza bi tħejjija għall-Għid. Dan il-perjodu jdum 40...

Il-Madonna f’Medjugorje titlob lid-devoti jsawmu

Il-Madonna f’Medjugorje titlob lid-devoti jsawmu

Is-sawm huwa prattika antika li għandha għeruq fondi fil-fidi Nisranija. L-insara jsawmu bħala forma ta’ penitenza u devozzjoni lejn Alla, li juru...

Triq straordinarja lejn is-salvazzjoni – hekk jirrappreżenta l-Bieb Imqaddes

Triq straordinarja lejn is-salvazzjoni – hekk jirrappreżenta l-Bieb Imqaddes

Il-Bieb Imqaddes hija tradizzjoni li tmur lura għall-Medju Evu u li baqgħet ħajja sal-lum f’xi bliet madwar...

Wara l-vjaġġ lejn Fatima, Sister Maria Fabiola hija l-protagonista ta’ miraklu inkredibbli

Wara l-vjaġġ lejn Fatima, Sister Maria Fabiola hija l-protagonista ta’ miraklu inkredibbli

Sister Maria Fabiola Villa hija reliġjuża ta’ 88 sena tas-sorijiet ta’ Brentana li 35 sena ilu esperjenzat sitwazzjoni inkredibbli...

Supplica lill-Madonna delle Grazie, protettur ta’ dawk l-aktar fil-bżonn

Supplica lill-Madonna delle Grazie, protettur ta’ dawk l-aktar fil-bżonn

Marija, omm Ġesù, hija meqjuma bit-titlu ta’ Madonna delle Grazie, li fih żewġ tifsiriet importanti. Min-naħa waħda, it-titlu jenfasizza l-...

Storja bil-pass tal-mixi: il-Camino de Santiago de Compostela

Storja bil-pass tal-mixi: il-Camino de Santiago de Compostela

Il-Camino de Santiago de Compostela huwa wieħed mill-pellegrinaġġi l-aktar famużi u li jżuruha nies fid-dinja. Kollox beda fl-825, meta Alfonso l-Kast,...

Talb qawwi ħafna biex jinvoka grazzi għall-4 qaddisin ta 'kawżi impossibbli

Talb qawwi ħafna biex jinvoka grazzi għall-4 qaddisin ta 'kawżi impossibbli

Illum irridu nitkellmu magħkom dwar 4 qaddisin patruni ta’ kawżi impossibbli u nħallukom 4 talb biex tirreċitaw biex titlob l-interċessjoni ta’ wieħed mill-qaddisin u ttaffi...

L-aktar mirakli famużi tal-Madonna ta’ Lourdes

L-aktar mirakli famużi tal-Madonna ta’ Lourdes

Lourdes, belt żgħira fil-qalba tal-Pirinej għoljin li saret waħda mill-aktar siti ta’ pellegrinaġġ li jżuruha nies fid-dinja grazzi għad-dehriet Marjani u...

San Benedittu tan-Nursja u l-progress li ġabu l-patrijiet fl-Ewropa

San Benedittu tan-Nursja u l-progress li ġabu l-patrijiet fl-Ewropa

Il-Medju Evu spiss jitqies bħala età mudlama, li fiha l-progress teknoloġiku u artistiku waqaf u l-kultura tal-qedem ġiet miknusa...

5 postijiet ta’ pellegrinaġġ li ta’ min jarahom mill-inqas darba f’ħajtek

5 postijiet ta’ pellegrinaġġ li ta’ min jarahom mill-inqas darba f’ħajtek

Matul il-pandemija konna sfurzati noqogħdu d-dar u fhimna l-valur u l-importanza li nkunu nistgħu nivvjaġġaw u niskopru postijiet fejn...

X’jirrappreżenta l-Iskapular tal-Karmelu u x’inhuma l-privileġġi ta’ min jilbsuh

X’jirrappreżenta l-Iskapular tal-Karmelu u x’inhuma l-privileġġi ta’ min jilbsuh

L-Iskapulari hija libsa li ħadet tifsira spiritwali u simbolika matul is-sekli. Oriġinarjament, kienet strixxa ta’ drapp li tintlibes fuq...

L-aktar wieħed evokattiv fl-Italja, imdendel bejn is-sema u l-art, huwa s-Santwarju tal-Madonna della Corona.

L-aktar wieħed evokattiv fl-Italja, imdendel bejn is-sema u l-art, huwa s-Santwarju tal-Madonna della Corona.

Is-Santwarju tal-Madonna della Corona huwa wieħed minn dawk il-postijiet li jidhru maħluqa biex iqanqlu d-devozzjoni. Jinsabu fuq il-fruntiera bejn Caprino Veronese u Ferrara...

Il-qaddisin patruni tal-Ewropa (talb għall-paċi bejn in-nazzjonijiet)

Il-qaddisin patruni tal-Ewropa (talb għall-paċi bejn in-nazzjonijiet)

Il-qaddisin patruni tal-Ewropa huma figuri spiritwali li kkontribwew għall-Kristjanizzazzjoni u l-protezzjoni tal-pajjiżi. Wieħed mill-aktar qaddisin patruni importanti tal-Ewropa huwa...

Lil hinn mill-gradilja, il-ħajja tas-sorijiet tal-klawsura llum

Lil hinn mill-gradilja, il-ħajja tas-sorijiet tal-klawsura llum

Il-ħajja tas-sorijiet tal-klawsura tkompli tqanqal dispjaċir u kurżità fil-biċċa l-kbira tan-nies, speċjalment f’sitwazzjoni frenetika u kontinwament...

Mother Speranza u l-miraklu li jseħħ quddiem kulħadd

Mother Speranza u l-miraklu li jseħħ quddiem kulħadd

Ħafna jafu lil Madre Speranza bħala l-mistika li ħolqot is-Santwarju tal-Imħabba Ħniena f’Collevalenza, l-Umbria, magħrufa wkoll bħala ċ-ċkejkna Taljana Lourdes...

Il-martri ta’ Otranto bi 800 qtugħ tar-ras huma eżempju ta’ fidi u kuraġġ

Il-martri ta’ Otranto bi 800 qtugħ tar-ras huma eżempju ta’ fidi u kuraġġ

Illum irridu nitkellmu magħkom dwar l-istorja tat-813-il martri ta’ Otranto, episodju terribbli u mdemmi fl-istorja tal-Knisja Nisranija. Fl-1480, il-belt ta’...

San Dismas, il-ħalliel msallab flimkien ma’ Ġesù li mar il-Ġenna (Talb)

San Dismas, il-ħalliel msallab flimkien ma’ Ġesù li mar il-Ġenna (Talb)

San Dismas, magħruf ukoll bħala l-Ħalliel it-Tajjeb huwa karattru speċjali ħafna li jidher biss fi ftit linji tal-Vanġelu ta’ Luqa. Huwa msemmi…

Santa Briġida tal-Irlanda u l-miraklu tal-birra

Santa Briġida tal-Irlanda u l-miraklu tal-birra

Santa Briġida tal-Irlanda, magħrufa bħala l-“Mary of the Gaels” hija figura meqjuma fit-tradizzjoni u l-kult tal-Gżira l-Ħadra. Imwieled madwar il-5 seklu,...

Candlemas, festa ta’ oriġini pagana adattata għall-Kristjaneżmu

Candlemas, festa ta’ oriġini pagana adattata għall-Kristjaneżmu

F'dan l-artiklu rridu nitkellmu miegħek dwar il-Gandlema, festa Nisranija li taħbat fit-2 ta' Frar ta' kull sena, iżda li oriġinarjament kienet iċċelebrata bħala festa...

10 Qaddisin biex jiċċelebraw fi Frar (talb bil-vidjo biex jinvokaw lill-Qaddisin kollha tal-Ġenna)

10 Qaddisin biex jiċċelebraw fi Frar (talb bil-vidjo biex jinvokaw lill-Qaddisin kollha tal-Ġenna)

Ix-xahar ta’ Frar hu mimli btajjel reliġjużi ddedikati lil diversi qaddisin u karattri bibliċi. Kull wieħed mill-qaddisin li se nitkellmu dwarhom jistħoqqlu tagħna...

It-talb li qal Padre Pio biex jinterċedi għal dawk fil-bżonn

It-talb li qal Padre Pio biex jinterċedi għal dawk fil-bżonn

Padre Pio dejjem talab għal xi ħadd għax kien jemmen bis-sħiħ fl-importanza tal-interċessjoni bit-talb għall-oħrajn. Kien konxju sew tad-diffikultajiet u l-problemi li...

X’nafu dwar kif għexet Marija wara l-​qawmien taʼ Ġesù?

X’nafu dwar kif għexet Marija wara l-​qawmien taʼ Ġesù?

Wara l-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù, l-Evanġelji ma tantx jgħidu dwar dak li ġara lil Marija, omm Ġesù.Grazzi għalkemm...

San Mattija, bħala dixxiplu fidil, ħa post Ġuda l-Iskarjota

San Mattija, bħala dixxiplu fidil, ħa post Ġuda l-Iskarjota

San Mattija, it-tnax-il appostlu, jiġi ċċelebrat fl-14 ta’ Mejju. L-istorja tiegħu hija atipika, peress li kien magħżul mill-appostli l-oħra, aktar milli minn Ġesù, biex...

San Ciro, il-protettur tat-tobba u l-morda u l-aktar miraklu famuż tiegħu

San Ciro, il-protettur tat-tobba u l-morda u l-aktar miraklu famuż tiegħu

San Ciro, wieħed mill-aktar qaddisin mediċi maħbubin fil-Campania u madwar id-dinja, huwa meqjum bħala qaddis patrun f'ħafna bliet u rħula...

Il-miraklu li wassal għall-beatifikazzjoni ta’ Karol Wojtyla

Il-miraklu li wassal għall-beatifikazzjoni ta’ Karol Wojtyla

F’nofs Ġunju 2005, fil-postazzjoni tal-kawża tal-beatifikazzjoni ta’ Karol Wojtyla irċieva ittra minn Franza li qajmet interess kbir fil-postulatur...

Ġuda l-Iskarjota «Jgħidu li ttradih, li biegħtu għal tletin denari, li rribellajt kontra Sidi. Dawn in-nies ma jafu xejn dwari”.

Ġuda l-Iskarjota «Jgħidu li ttradih, li biegħtu għal tletin denari, li rribellajt kontra Sidi. Dawn in-nies ma jafu xejn dwari”.

Ġuda l-Iskarjota huwa wieħed mill-aktar karattri kontroversjali fl-istorja biblika. Magħruf l-aktar għax kien id-dixxiplu li ttradixxa lil Ġesù Kristu, Ġuda hu...

Kif tegħleb il-ħażen? Ikkonsagrata lill-qalb bla tebgħa ta’ Marija u ta’ binha Ġesù

Kif tegħleb il-ħażen? Ikkonsagrata lill-qalb bla tebgħa ta’ Marija u ta’ binha Ġesù

Aħna ngħixu fi żmien fejn jidher li l-ħażen qed jipprova jirbaħ. Jidher li d-dlam jgħaqqad id-dinja u t-tentazzjoni li ċċedi għad-disprament...

Talba lit-Trinità Qaddisa

Talba lit-Trinità Qaddisa

It-Trinità Qaddisa hija waħda mill-aspetti ċentrali tal-fidi Nisranija. Alla huwa maħsub li jeżisti fi tliet persuni: il-Missier, l-Iben u...

Sandra Milo u l-miraklu li rċeviet għal bintha

Sandra Milo u l-miraklu li rċeviet għal bintha

Ftit jiem wara l-mewt tal-kbir Sandra Milo, rridu nsellmuha hekk, nirrakkontaw l-istorja ta’ ħajjitha u l-miraklu li rċeviet għal bintha u rikonoxxut...

Supplica lill-Madonna tal-Midalja Mirakoluża

Supplica lill-Madonna tal-Midalja Mirakoluża

Il-Madonna tal-Midalja Mirakoluża hija ikona Marjana meqjuma minn fidili Kattoliċi madwar id-dinja. Ix-xbieha tiegħu hija assoċjata ma’ miraklu li seħħ...

Is-simboli ta’ Sant’Anton, patrun tal-foqra u maħqurin: il-ktieb, il-ħobż u Ġesù Bambin

Is-simboli ta’ Sant’Anton, patrun tal-foqra u maħqurin: il-ktieb, il-ħobż u Ġesù Bambin

Sant Antnin ta Padova huwa wieħed mill-aktar qaddisin maħbubin u meqjuma fit-tradizzjoni Kattolika. Imwieled fil-Portugall fl-1195, huwa magħruf bħala l-qaddis patrun ta’...

Il-Papa Franġisku “Avarice hija marda tal-qalb”

Il-Papa Franġisku “Avarice hija marda tal-qalb”

Il-Papa Franġisku kellu udjenza ġenerali fis-Sala Pawlu VI, fejn kompla ċ-ċiklu tiegħu ta’ katekeżi dwar il-vizzji u l-virtujiet. Wara li tkellem dwar il-Lust...

It-talb fis-skiet tar-ruħ huwa mument ta’ paċi interjuri u miegħu nilqgħu l-grazzja ta’ Alla.

It-talb fis-skiet tar-ruħ huwa mument ta’ paċi interjuri u miegħu nilqgħu l-grazzja ta’ Alla.

Patri Livio Franzaga huwa saċerdot Kattoliku Taljan, imwieled fl-10 ta’ Awwissu 1936 f’Cividate Camuno, fil-provinċja ta’ Brescia. Fl-1983, Patri Livio...

Fejqan mirakoluż mill-Qaddisin jew intervent divin straordinarju huma sinjal ta’ tama u fidi

Fejqan mirakoluż mill-Qaddisin jew intervent divin straordinarju huma sinjal ta’ tama u fidi

Fejqan mirakoluż jirrappreżentaw tama għal ħafna nies għaliex joffrulhom il-possibbiltà li jegħlbu mard u kundizzjonijiet tas-saħħa meqjusa inkurabbli mill-mediċina.…

Talb biex titlob l-interċessjoni ta’ Santa Marta, il-patruna tal-kawżi impossibbli

Talb biex titlob l-interċessjoni ta’ Santa Marta, il-patruna tal-kawżi impossibbli

Santa Marta hija figura meqjuma mill-fidili Kattoliċi madwar id-dinja. Marta kienet oħt Marija ta’ Betanja u Lazzru u...

Għall-Papa, il-pjaċir sesswali huwa rigal mingħand Alla

Għall-Papa, il-pjaċir sesswali huwa rigal mingħand Alla

"Il-pjaċir sesswali huwa rigal divin." Il-Papa Franġisku jkompli l-katekeżi tiegħu dwar id-dnubiet il-mewt u jitkellem dwar il-ħeġġa bħala t-tieni “dimonju” li...

It-talb lil San Maximiljan Maria Kolbe biex tiġi riċitata llum biex titlob l-għajnuna tagħha

It-talb lil San Maximiljan Maria Kolbe biex tiġi riċitata llum biex titlob l-għajnuna tagħha

1. O Alla, li int ħeġġejtu bil-ħeġġa għall-erwieħ u bil-karità lejn il-proxxmu tiegħek San Massimiljan Marija, agħtina naħdmu...

Papa Ġwanni Pawlu II il-“Qaddis immedjatament” il-Papa tar-rekords

Papa Ġwanni Pawlu II il-“Qaddis immedjatament” il-Papa tar-rekords

Illum irridu nitkellmu miegħek dwar xi karatteristiċi ftit magħrufa tal-ħajja ta’ John Pale II, l-aktar Papa kariżmatiku u maħbub fid-dinja. Karol Wojtyla, magħruf...

Il-Papa Franġisku “Min iweġġa’ mara jipprofana lil Alla”

Il-Papa Franġisku “Min iweġġa’ mara jipprofana lil Alla”

Il-Papa Franġisku fl-omelija waqt il-Quddiesa tal-ewwel jum tas-sena, li fiha l-Knisja tiċċelebra s-solennità ta’ Marija Mqaddsa Omm Alla, u tikkonkludi…

Sant'Agnes, il-qaddisa martri bħal ħrief

Sant'Agnes, il-qaddisa martri bħal ħrief

Il-kult ta’ Sant’Agnes żviluppa f’Ruma fis-seklu 4, matul perijodu li fih il-Kristjaneżmu sofra persekuzzjonijiet numerużi. F'dak il-perjodu diffiċli...

San Ġorġ, il-ħrafa, l-istorja, il-fortuna, id-dragun, kavallier meqjum mad-dinja kollha

San Ġorġ, il-ħrafa, l-istorja, il-fortuna, id-dragun, kavallier meqjum mad-dinja kollha

Il-kult ta’ San Ġorġ huwa mifrux ħafna fil-Kristjaneżmu kollu, tant li huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar qaddisin meqjuma kemm fil-Punent kif ukoll...

Il-Papa Franġisku jistaqsi lill-fidili jekk qatt qrawx Evanġelju sħiħ u jħallu l-Kelma t’Alla tersaq eqreb lejn qalbhom

Il-Papa Franġisku jistaqsi lill-fidili jekk qatt qrawx Evanġelju sħiħ u jħallu l-Kelma t’Alla tersaq eqreb lejn qalbhom

Il-Papa Franġisku mexxa ċelebrazzjoni fil-Bażilika ta’ San Pietru għall-ħames Ħadd tal-Kelma ta’ Alla, stabbilita minnu fl-2019. Matul...

Il-pellegrinaġġ ta’ Brother Biagio Conte

Il-pellegrinaġġ ta’ Brother Biagio Conte

Illum irridu ngħidulkom l-istorja ta’ Biagio Conte li kellu x-xewqa li jisparixxi mid-dinja. Iżda minflok ma għamel lilu nnifsu inviżibbli, iddeċieda li...

Il-ġest affettiv tal-Papa li qanqal eluf ta’ nies

Il-ġest affettiv tal-Papa li qanqal eluf ta’ nies

Raġel ta’ 58 sena minn Isola Vicentina, Vinicio Riva, miet nhar l-Erbgħa fl-isptar ta’ Vicenza. Kien ilu jbati minn newrofibromatożi għal xi żmien, marda li...

Padre Pio bassar il-waqgħa tal-monarkija lil Maria Josè

Padre Pio bassar il-waqgħa tal-monarkija lil Maria Josè

Padre Pio, qassis u mistiku tas-seklu 20, bassar it-tmiem tal-monarkija lil Maria José. Din it-tbassir hija episodju kurjuż fil-ħajja ta'...

Il-misteru tal-istigma ta’ Padre Pio... għaliex għalqu mal-mewt tiegħu?

Il-misteru tal-istigma ta’ Padre Pio... għaliex għalqu mal-mewt tiegħu?

Il-misteru ta’ Padre Pio għadu jqanqal lil intellettwali u storiċi anke llum, ħamsin sena wara mewtu. Il-patri minn Pietralcina ġibed l-attenzjoni...