कक्षाकोठामा क्रुसिफिक्स? क्यासेशनको सजाय आउँछ

कक्षाकोठामा क्रुसिफिक्स? कक्षाकोठामा क्रुसिफिक्सको उपस्थिति वा अनुपस्थितिमा कक्षाकोठामा पाठ सञ्चालन गर्ने सम्भावना निर्धारण गरेर आफ्नो विश्वासको स्वतन्त्रतालाई अपील गर्ने वा नगर्ने भन्ने नाजुक प्रश्नको बारेमा धेरैले सुनेका छन्। एक शिक्षकले आफ्नो 'होइन' पंथको लागि अपील गर्दछ तर सर्वोच्च अदालतले जवाफ निर्धारण गर्दछ: '' कक्षाकोठामा क्रुसिफिक्सलाई हो, यो भेदभावपूर्ण कार्य होइन।

अदालतको कोठामा क्रूसिफिक्स राख्नु भेदभावपूर्ण कार्य होइन

कथा केही महिना अघि सुरु भयो, एक शिक्षकले कक्षाकोठामा क्रुसिफिक्स बिना झुण्ड्याएर आफ्नो पाठ सञ्चालन गर्न चाहन्थे जुन स्वतन्त्रताको संकेतको रूपमा एक पेशेवर संस्थानका प्रधानाध्यापकले पारित गरेको प्रस्तावको आधारमा प्रदान गरिएको थियो। विद्यार्थीहरूको कक्षा सभाको बहुमत।

क्यासेशनको अदालतमा अपीलको सम्झना शिक्षकको लागि अनुकूल थिएन: कक्षाकोठामा क्रुसफिक्सको पोस्टिंग "जसमा, इटाली जस्तो देशमा, समुदायको जीवित अनुभव र सांस्कृतिक परम्परा मानिसहरूसँग जोडिएको छ - धर्मको कारणले असहमति गर्ने शिक्षक विरुद्ध भेदभाव गर्ने कार्यलाई गठन गर्दैन।"

"कक्षाकोठाले क्रुसफिक्सको उपस्थितिलाई स्वागत गर्न सक्छ - वाक्य 24414 पढ्छ - जब सम्बन्धित विद्यालय समुदायले यसलाई मूल्याङ्कन गर्दछ र स्वतन्त्र रूपमा प्रदर्शन गर्न निर्णय गर्दछ, सम्भवतः यसलाई कक्षामा उपस्थित अन्य स्वीकारोक्तिहरूको प्रतीकहरूको साथमा र कुनै पनि अवस्थामा उचित आवास खोज्ने। कुनै पनि फरक स्थिति बीच "।

सम्बन्धित लेख