तपाईंले दिने र प्राप्त गर्ने प्रशंसामा आज प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्

प्रशंसा दिनुहोस् जुन तपाईं दिनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस्: "जब तपाईं एक-अर्काबाट प्रशंसा स्वीकार्नुहुन्छ र एक परमेश्वरबाट आउने प्रशंसा खोज्नुहुन्न भने तपाईं कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ?" यूहन्ना :5::44 यो आमाबाबुको लागि बच्चाको राम्रो कामको लागि प्रशंसा गर्नु सामान्य र स्वस्थ हो। यो स्वस्थ सकारात्मक सुदृढीकरण तिनीहरूलाई राम्रो काम गर्ने र गलतलाई हटाउने महत्त्व सिकाउन एक तरिका हो। तर मानव प्रशंसा के सही र गलत के गर्न एक अचूक गाइड छैन। वास्तवमा, जब मानव प्रशंसा परमेश्वरको सत्यतामा आधारित हुँदैन, यसले ठूलो हानि गर्छ।

यो छोटो धर्मशास्त्र उद्धरण मानव प्रशंसा र "परमेश्वरबाट मात्र आउने प्रशंसा" बीचको भिन्नतामा येशूको लामो शिक्षाबाट आएको हो। येशूले यो स्पष्ट पार्नुभयो कि मूल्यवान्‌ कुरा मात्र छ जुन एक मात्र परमेश्वरबाट आउँदछ। वास्तवमा यस सुसमाचारको सुरुमा येशू स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ: “म मानव प्रशंसालाई स्वीकार्दिन ...” किन यस्तो भएको?

बाबुआमाको उदाहरण पछाडि फर्कनुहोस् जब उसले बच्चाको राम्रो कामको लागि प्रशंसा गर्दछ, जब उसले दिने प्रशंसा उसको भलाईको प्रशंसा हो, तब यो मानव प्रशंसा भन्दा धेरै हो। यो एक अभिभावक मार्फत दिइएको परमेश्वरको प्रशंसा हो। एक अभिभावकको कर्तव्य परमेश्वरको इच्छा अनुसार गलतबाट सही सिकाउनु पर्दछ।

ध्यान आज: मानव वा दिव्य प्रशंसा? प्रशंसा दिनुहोस् कि तपाईं दिनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस्

येशू बोल्ने "मानव प्रशंसा" को बारे मा, यो स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको प्रशंसा सत्य छ जो अर्को व्यक्तिको प्रशंसा हो। अर्को शब्दमा, येशू भन्दै हुनुहुन्छ यदि कसैले स्वर्गमा पिताबाट उत्पन्न भएको कुनै कुराको लागि उहाँको प्रशंसा गर्छ भने। , यसलाई अस्वीकार गर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि कसैले येशूको बारेमा भन्यो भने, "मेरो विचारमा ऊ हाम्रो देशको एक महान राज्यपाल हुनेछ किनकि उसले वर्तमान नेतृत्वको बिरूद्ध विद्रोह गर्न सक्छ।" स्पष्ट रूपमा यस्तो "प्रशंसा" अस्वीकृत हुनेछ।

मुख्य कुरा यो हो कि हामीले एक अर्काको प्रशंसा गर्नुपर्दछ, तर यो हाम्रो प्रशंसा यो केवल परमेश्वरबाट आउनुपर्दछ। हाम्रा शब्दहरू सत्यको आधारमा मात्र बोल्नुपर्दछ। हाम्रो प्रशंसा केवल त्यस्तै हुनुपर्दछ जुन अरूमा जीवित परमेश्वरको उपस्थिति छ। अन्यथा, यदि हामी सांसारिक वा आत्मकेन्द्रित मूल्यहरूको आधारमा अरूको प्रशंसा गर्छौं भने हामी केवल तिनीहरूलाई पाप गर्न प्रोत्साहित गर्छौं।

तपाईंले दिने र प्राप्त गर्ने प्रशंसामा आज प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्। के तपाइँ अरूलाई भ्रामक प्रशंसाको जीवनमा तपाइँलाई भ्रममा पार्न अनुमति दिनुहुन्छ? र जब तपाईं प्रशंसा र अर्को प्रशंसा, त्यो प्रशंसा परमेश्वरको सत्य मा आधारित छ र उहाँको महिमा गर्न निर्देशित। प्रशंसा दिनको लागि खोज्नुहोस् केवल जब यो परमेश्वरको सत्यमा जडित छ र सबैले उहाँको महिमाको लागि निर्देशित गर्दछ।

मेरो प्रशंसनीय प्रभु, म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु र तपाईंको उत्तम भलाइको लागि तपाईंको प्रशंसा गर्दछु। तपाईंले पिताको इच्छाको साथ पूर्ण एकतामा व्यवहार गरेकोमा म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु। मलाई यस जीवनमा तपाईंको आवाज मात्र सुन्न र संसारको सबै भ्रामक र भ्रमित अफवाहहरू अस्वीकार गर्न मद्दत गर्नुहोस्। मेरा मानहरू र मेरा छनौटहरू तपाईं र केवल तपाईं द्वारा निर्देशित हुन सक्नुहुन्छ। येशू म तपाईंमा विश्वास गर्दछु।

सम्बन्धित लेख