दिन को भक्ति: अभ्यास संकुचन को कार्यहरु; मेरो येशू, दया

म किन परिवर्तित छैन? बर्षको अन्त्यमा, म फर्केर हेर्छु, म यस बर्षको शुरुमा भएका संकल्पहरू सम्झन्छु, येशूलाई धर्म परिवर्तन गर्न, संसार छोडेर भाग्न, उहाँलाई एक्लै पछ्याउने वाचा गरेका थिए ... खैर, मैले के गरेको छु? के मेरो खराब बानीहरू, मेरो जुनसाहरू, मेरो दुर्गुणहरू, मेरो दोषहरू गत बर्ष जस्तो छैन? साँच्चै, तिनीहरू हुर्किसकेका छैनन्? आफूलाई गर्व, अधीरता, इकोमा जाँच गर्नुहोस्। तपाइँ बाह्र महिना मा कसरी परिवर्तन भएको छ?

म किन पवित्र छुइन? धन्यबाद, मैले यस वर्ष गम्भीर पाप गरेको छैन होला ... त्यसो भए पनि ... तर मैले एक बर्षमा के प्रगति गरेको छु? मलाई वर्ष प्रदान गरिएको थियो त्यसैले गुणहरूको अभ्यासमा, म परमेश्वरलाई खुशी पार्नेछु र स्वर्गको लागि एउटा सुन्दर मुकुट तयार पार्नेछु। त्यसोभए मेरा गुणहरू र अनन्त कालका लागि रत्नहरू कहाँ छन्? बेलसजरको वाक्य मेरो लागि उपयुक्त छैन: तपाईलाई तौल गरिएको थियो, र सन्तुलनको अभाव भेटियो? - के परमेश्वर मसँग खुशी हुनुहुन्छ?

समयसँग मैले के गरेको छु? मलाई धेरै कुरा भए, अहिले खुसी, अब दु: खी! वर्षभरि मैले मेरो मन र शरीरमा कति वटा सौदा गरें! तर, धेरै पेशाको साथ, यति धेरै शब्दहरू र प्रयासहरू पछि, म सुसमाचारको साथ यो भन्न सक्नुहुन्न: रातभर काम गर्दै, मैले केही लिएको छैन? मसँग खानेकुरा, सुत्न, हिंड्न समय थियो: किन मैले आफ्नो प्राण, नरकबाट भाग्ने, प्रमोदवन कमाउन खोजिन? कति निन्दा!

प्रैक्टिस संकुचनका तीन कार्यहरू; मेरो येशू, दया।

सम्बन्धित लेख