ध्यान आज: पूरा सुसमाचारको सारांश

"किनभने परमेश्वरले संसारलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, ताकि जो उहाँमाथि विश्वास गर्दछ ऊ नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्"। यूहन्ना :3:१:16

यूहन्नाको सुसमाचारको धर्मशास्त्रको यो अंश परिचित छ। प्रायः ठूला सार्वजनिक कार्यक्रमहरू जस्तै खेलकुद खेलहरूमा, हामी कसैले भेट्टाउँने ठाउँमा चिह्नहरू भेट्टाउन सक्दछौं, "यूहन्ना :3:१:16"। यसको कारण यो हो कि यो परिच्छेदले सम्पूर्ण सुसमाचारको सरल तर स्पष्ट सारांश प्रदान गर्दछ।

त्यहाँ चार आधारभूत सत्यहरू छन् जुन हामी यो धर्मशास्त्रबाट लिन सक्छौं। हामी सबैलाई संक्षिप्तमा हेरौं।

सर्वप्रथम, यो स्पष्ट छ कि स्वर्गमा हुनुहुने पिताले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामीलाई यो थाहा छ, तर हामी कहिले पनि यो सत्यको गहिराईमा पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनौं। परमेश्वर पिताले हामीलाई गहिरो र सिद्ध प्रेमले प्रेम गर्नुहुन्छ। यो जीवनमा हामीले अनुभव गर्न सक्ने कुनै पनि कुरा भन्दा गहिरो प्रेम हो। उहाँको प्रेम उत्तम छ।

सम्पूर्ण सुसमाचारको सारांशमा आज प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्

दोस्रो, पिताको प्रेम उहाँको पुत्र येशुको वरदानद्वारा प्रकट भएको थियो। पिताले हामीलाई आफ्नो पुत्र दिन हामीलाई प्रेम गर्नु हुन्छ। पुत्रले सबै कुरा पितालाई भन्नुभएको थियो र हामीलाई पुत्रको उपहारको अर्थ पिताले हामीलाई सबै थोक दिनुहुन्छ। उसले हामीलाई येशूको व्यक्तित्वमा उसको जीवन दिन्छ।

तेस्रो, त्यस्तो उपहारलाई दिन सक्ने एक मात्र उचित प्रतिक्रिया भनेको विश्वास हो। हामीले पुत्रको स्वीकृतिलाई हाम्रो जीवनमा रूपान्तरण गर्ने शक्तिमा विश्वास गर्नुपर्दछ। यो उपहार एउटा उपहार हो जुन हामीलाई चाहिने सबै चीज दिन्छ। हाम्रो जीवनमा छोरा आफ्नो मिशनमा विश्वास गरेर र हाम्रो जीवन उहाँलाई बदलीमा दिएर।

चौथो, उहाँलाई ग्रहण गर्ने र बदलामा हाम्रो जीवन दिने परिणाम हामीले मुक्ति पाएका छौं। हामी हाम्रो पाप मा नष्ट हुनेछैन; बरु, हामीलाई अनन्त जीवन दिइनेछ। पुत्र मार्फत बाहेक अरू कुनै बाटो छैन। हामीले यो सत्यलाई जान्न, विश्वास गर्न, स्वीकार्नुपर्दछ र अँगालेको हुनुपर्दछ।

सम्पूर्ण सुसमाचारको सारांशमा आज प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्। यसलाई धेरै चोटि पढ्नुहोस् र यसलाई सम्झनुहोस्। हरेक शब्दको स्वाद लिनुहोस् र जान्नुहोस् कि धर्मशास्त्रको यस छोटो अंशलाई अँगालेर, तपाईं परमेश्वरको सम्पूर्ण सत्यतालाई अँगाल्दै हुनुहुन्छ।

स्वर्गीय पिता, म तपाईंलाई उत्तम उपहार को लागी धन्यवाद दिन्छु येशू ख्रीष्ट, तपाईंको छोरो। हामीलाई येशू दिएर, तपाईं हामीलाई आफ्नो हृदय र प्राण दिनुहुन्छ। मँ अधिक तपाईंको लागि पूर्ण र मेरो जीवनमा येशूको उत्तम उपहारको लागि मँ खुल्ला हुन सक्छु। हे मेरो परमेश्वर, म तपाईंमा विश्वास गर्छु। कृपया मेरो विश्वास र मेरो प्रेम बढाउनुहोस्। येशू म तपाईंमा विश्वास गर्दछु।

सम्बन्धित लेख