येशूले सेन्ट फस्टिना कोवाल्स्कालाई अन्तिम समयको बारेमा के भन्नुभयो

हाम्रा प्रभु क सेन्ट फोस्टिना कोवलस्का, को बारेमा समयको अन्त्य, उनले भने: "मेरी छोरी, मेरो दयाको संसारसँग कुरा गर्नुहोस्; कि सबै मानवताले मेरो अथाह दयालाई चिन्छ। यो अन्त समय को लागी एक संकेत हो; तब न्यायको दिन आउनेछ। जबसम्म अझै समय छ, उनीहरूलाई मेरो दयाको स्रोतको सहारा दिनुहोस्; तिनीहरूको लागि बग्ने रगत र पानीको फाइदा लिनुहोस्।" डायरी, 848।

"तिमीले मेरो अन्तिम आगमनको लागि संसारलाई तयार गर्नेछौ"। डायरी, ४२९।

"यो लेख्नुहोस्: म न्यायकर्ताको रूपमा आउनु अघि, म दयाको राजाको रूपमा पहिलो आउँछु"। डायरी, 83।

"तपाईले लेख्नुहुन्छ: म न्यायी न्यायाधीशको रूपमा आउनु अघि, म पहिले मेरो दयाको ढोका खोल्छु। जसले मेरो दयाको ढोकाबाट जान इन्कार गर्छ उसले मेरो न्यायको ढोकाबाट जानु पर्छ ... "। डायरी, 1146।

"मेरो दयाको सचिव, लेख्नुहोस्, मेरो यो महान दयाको आत्मालाई भन्नुहोस्, किनकि भयानक दिन नजिक छ, मेरो न्यायको दिन"। डायरी, 965।

"न्यायको दिन अघि म दयाको दिन पठाउँछु"। डायरी, 1588।

"म पापीहरूको लागि दयाको समय विस्तार गर्दछु। तर तिनीहरूलाई धिक्कार छ यदि तिनीहरूले मेरो भ्रमणको यो समयलाई चिन्न सकेनन्। मेरी छोरी, मेरो दयाको सचिव, तपाईंको कर्तव्य मेरो दया लेख्ने र घोषणा गर्ने मात्र होइन, तर उनीहरूका लागि यो अनुग्रहको याचना गर्नु पनि हो, ताकि उनीहरूले पनि मेरो दयाको महिमा गर्न सकून्। डायरी, 1160

"मलाई पोल्याण्डको लागि विशेष माया छ र, यदि यो मेरो इच्छाको आज्ञाकारी छ भने, म यसलाई शक्ति र पवित्रतामा उच्च पार्नेछु। उनको बाट स्पार्क निस्कनेछ जसले संसारलाई मेरो अन्तिम आगमनको लागि तयार गर्नेछ। डायरी, 1732

धन्य भर्जिन मरियमका शब्दहरू, दयाकी आमा, सेन्ट फस्टिनालाई): "... तपाईंले उहाँको महान् कृपाको संसारसँग कुरा गर्नुपर्छ र आउनुहुनेको दोस्रो आगमनको लागि संसारलाई तयार पार्न, दयालु मुक्तिदाताको रूपमा होइन, तर न्यायकर्ताको रूपमा। वा, त्यो दिन कति भयानक हुनेछ! न्यायको दिन, ईश्वरीय क्रोधको दिन निर्धारित छ। स्वर्गदूतहरू यसको अगाडि काँप्छन्। यो महान दया को आत्माहरु संग कुरा गर्नुहोस् जबकि यो अझै दया प्रदान गर्न को लागी समय हो।" डायरी, 635।

सम्बन्धित लेख