5 dingen die je elke dag moet doen om God trots op ons te maken

Het zijn niet onze werken die ons redden met als doel het verkrijgen van de eeuwig leven maar ze zijn een bevestiging van ons geloof omdat "zonder werken is het geloof dood"(Jakobus 2:26).

Daarom kwalificeren onze daden ons niet voor de hemel, net zoals onze zonden ons niet diskwalificeren voor diezelfde bestemming.

Hier zijn dan 5 dingen die we kunnen doen om de Heer trots op ons te maken, door een intieme relatie met Hem te onderhouden, door Zijn Woord, gebed, dankzegging

1 - Zorg voor de behoeftigen

De Bijbel vertelt het ons dat als we goed doen aan mensen in nood, het is alsof we God zelf goed doen, en als we ze negeren, is het alsof we wegkijken van de Heer zelf.

2 - Handelen voor de eenheid van christenen en onze naaste liefhebben als onszelf

Het was Jezus 'laatste grote gebed (Johannes 17:21). Omdat hij spoedig gekruisigd zou worden, bad Christus tot de Vader dat degenen die hem volgden EEN zouden zijn, met één geest.

Daarom moeten we elkaar steunen, elkaar helpen, elkaar dienen om effectiever deel te nemen aan de koninkrijk van God.

3 - Heb je naaste lief als jezelf

Dit is volgens Jezus het grootste gebod, net zo belangrijk als het liefhebben van God (Mattheüs 22: 35-40). De liefde van Jezus bant haat uit en we moeten getuigen van degenen die zich terecht afgewezen en uitgesloten voelen.

4 - Laten we vreugde brengen in de hemel en in het hart van onze Vader!

We gebruiken onze gaven om God te dienen. We verwijzen naar onze artistieke capaciteiten, schriftelijk, in menselijke relaties, enz. Elk van hen kan worden gebruikt om de behoeftigen te helpen, om te handelen voor de eenheid van christenen, om de liefde van Jezus te delen, om te evangeliseren of om discipelen te zijn.

5 - R.we bestaan ​​in de verleiding om te zondigen

Zonde is alles wat God haat. Het is niet altijd gemakkelijk om weerstand te bieden als we met verleiding worden geconfronteerd, maar met de hulp van de Heilige Geest kunnen we onszelf versterken om er geen slaaf van te zijn.

Daarom maken we God de Vader elke dag trots door deze 5 punten in praktijk te brengen!

Gerelateerde artikelen