Evangelie van 1 maart 2023

evangelie van 1 maart 2021, "Paus Franciscus": Maar ik vraag me af of Jezus 'woorden realistisch zijn? Is het echt mogelijk om lief te hebben zoals God liefheeft en barmhartig te zijn zoals hij? (…) Het is duidelijk dat, vergeleken met deze liefde die geen maat heeft, onze liefde altijd gebrekkig zal zijn. Maar als Jezus ons vraagt ​​om barmhartig te zijn zoals de Vader, denkt hij niet aan kwantiteit! Hij vraagt ​​zijn discipelen om een ​​teken, kanalen, getuigen van zijn barmhartigheid te worden. (Paus Franciscus, algemene audiëntie 21 september 2016)

Uit het boek van de profeet Daniël Dn 9,4b-10 Heer God, groot en ontzagwekkend, die trouw zijn aan het verbond en vriendelijk zijn voor degenen die van u houden en uw geboden onderhouden, we hebben gezondigd en gewerkt als goddeloos en goddeloos, we zijn opstandig geweest, we hebben ons afgekeerd van uw geboden en uw wetten! Wij hebben uw dienaren, de profeten, niet gehoorzaamd, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze vaders en al het volk van het land hebben gesproken.

Gerechtigheid is passend voor u, o Heer, voor ons schaamte op het eerste gezicht, zoals vandaag nog steeds het geval is voor de mannen van Juda, voor de inwoners van Jeruzalem en voor heel Israël, dichtbij en ver weg, in alle landen waar u hen verspreid hebt voor de misdaden die ze tegen u hebben gepleegd. Heer, schaam ons voor ons aangezicht, voor onze koningen, voor onze vorsten, voor onze vaderen, want wij hebben tegen U gezondigd; aan de Heer, onze God, barmhartigheid en vergeving, omdat we tegen hem in opstand kwamen, luisterden we niet naar de stem van Heer, onze God, noch volgde hij de wetten die hij ons had gegeven door middel van zijn dienstknechten, de profeten.

Evangelie van 1 maart 2021: het schrijven van Sint-Lucas


Uit het evangelie volgens Luke Lc 6,36-38 Jezus zei toen tegen zijn discipelen: «Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeel niet en u zult niet worden beoordeeld; veroordeel niet en u zult niet worden veroordeeld; vergeef en je zult vergeven worden. Geef en het zal je worden gegeven: een goede maat, geperst, gevuld en overlopend, zal in je baarmoeder worden gegoten, want met de maat waarmee je meet, zal het in ruil daarvoor aan je worden gemeten. '