Evangelie van 10 februari 2023 met het commentaar van paus Franciscus

LEZING VAN DE DAG
Uit het boek Gènesi
2,4 jan.-9.15-17

Op de dag dat de Here God de aarde en de hemel maakte, was er geen struik van het veld op de aarde, was er geen gras van het veld opgeschoten, want de Here God had het niet laten regenen op de aarde, en er was geen mens om de grond te bewerken, maar een plas water gutste uit de aarde en bevochtigde de hele grond.
Toen formeerde de Here God de mens uit stof uit de grond en blies de levensadem in zijn neusgaten en de mens werd een levend wezen. Toen plantte de Here God een tuin in Eden in het oosten, en daar plaatste hij de mens die hij had gevormd. De Here God deed uit de grond allerlei soorten bomen opschieten die een lust voor het oog zijn en lekker om te eten, en de boom des levens in het midden van de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad.
De Here God nam de mens en plaatste hem in de tuin van Eden om die te bewerken en te bewaren. De Here God gaf de mens dit gebod: "Je mag eten van alle bomen in de tuin, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven."

EVANGELIE VAN DE DAG
Uit het evangelie volgens Markus
Mk 7,14-23

Op dat moment roept Jezus de menigte opnieuw bij zich en zegt tegen hen: «Luister allemaal naar mij en begrijp het goed! Er is niets buiten een mens dat, door hem binnen te gaan, hem onrein kan maken. Maar het zijn de dingen die uit een man komen die hem onrein maken."
Toen hij een huis binnenging, weg van de menigte, ondervroegen zijn discipelen hem over de gelijkenis. En hij zei tegen hen: "Dus jullie kunnen het ook niet begrijpen? Begrijp je dan niet dat alles wat van buitenaf een mens binnenkomt hem niet onrein kan maken, omdat het niet zijn hart binnendringt maar zijn buik en in het riool terechtkomt?" Zo maakte hij al het voedsel zuiver.
En hij zei: «Wat uit de mens komt, maakt de mens onrein. In feite komen kwade bedoelingen van binnenuit, dat wil zeggen, uit het hart van mensen: onreinheid, diefstal, moord, overspel, hebzucht, slechtheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, trots, dwaasheid.
Al deze slechte dingen komen van binnenuit en maken de mens onrein."

WOORDEN VAN DE HEILIGE VADER
“Verleiding, waar komt het vandaan? Hoe werkt het in ons? De apostel zegt ons dat het niet van God komt, maar van onze hartstochten, van onze innerlijke zwakheden, van de wonden die in ons zijn achtergelaten door de erfzonde: verleidingen komen van daaruit, van deze hartstochten. Het is merkwaardig, verleiding heeft drie kenmerken: het groeit, het infecteert en het rechtvaardigt zichzelf. Het groeit: het begint met een kalme lucht, en het groeit… En als je het niet stopt, neemt het alles in”. (Santa Marta 18 februari 2014)