Evangelie van 6 februari 2021 met het commentaar van paus Franciscus

LEZING VAN DE DAG
Van de brief aan de Hebreeën
Heb 13,15: 17.20-21-XNUMX

Broeders, door Jezus bieden we God voortdurend een lofoffer aan, dat wil zeggen de vrucht van de lippen die zijn naam belijden.

Vergeet de weldadigheid en de gemeenschap van goederen niet, want de Heer is blij met deze offers.

Gehoorzaam je leiders en wees aan hen onderworpen, want ze waken over je en moeten verantwoording afleggen, zodat ze het met vreugde doen en niet klagen. Dit zou u geen enkel voordeel opleveren.

Moge de God van vrede, die de grote Herder van de schapen uit de dood heeft teruggebracht, op grond van het bloed van een eeuwig verbond, onze Heer Jezus, u volmaakt maken in al het goede, zodat u zijn wil kunt doen, werkend in u wat het hem welgevallig is door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is voor altijd en eeuwig. Amen.

EVANGELIE VAN DE DAG
Uit het evangelie volgens Markus
Mk 6,30-34

In die tijd verzamelden de apostelen zich om Jezus heen en vertelden hem alles wat ze hadden gedaan en wat ze hadden onderwezen. En hij zei tegen hen: "Kom terzijde, jij alleen, naar een verlaten plek, en rust een tijdje." In feite waren er velen die kwamen en gingen en zelfs geen tijd hadden om te eten.

Daarna gingen ze alleen in de boot naar een verlaten plek. Maar velen zagen hen vertrekken en begrepen het, en vanuit alle steden liepen ze er te voet naartoe en gingen hen voor.

Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte, hij had medelijden met hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben, en hij begon hun veel dingen te leren.

WOORDEN VAN DE HEILIGE VADER
De blik van Jezus is geen neutrale blik of, erger nog, koud en afstandelijk, want Jezus kijkt altijd met de ogen van het hart. En zijn hart is zo teder en vol mededogen, dat hij zelfs de meest verborgen behoeften van mensen weet te vatten. Bovendien duidt zijn mededogen niet simpelweg op een emotionele reactie in het licht van een situatie van onbehagen van de mensen, maar het is veel meer: ​​het is de houding en de aanleg van God jegens de mens en zijn geschiedenis. Jezus verschijnt als het besef van Gods zorg en zorg voor zijn volk. (Angelus van 22 juli 2018)