Het buitengewone leven van Sint Elizabeth van Hongarije, de patrones van de verpleegsters

In dit artikel willen we je vertellen over St. Elizabeth van Hongarije, de patrones van de verpleegsters. Sint Elizabeth van Hongarije werd in 1207 geboren in Pressburg, in het huidige Slowakije. Dochter van koning Andreas II van Hongarije, op vierjarige leeftijd verloofd met Lodewijk IV van Thüringen.

Kerstman

De jonge Elizabeth groeide op in Koninklijke rechtbank Hongaarse, omringd door luxe en rijkdom, maar ze kreeg ook een opleiding in het christelijk geloof en ontwikkelde een grote religieuze toewijding. Op de leeftijd van 14 jaar, verhuisd naar Wartburg, woonplaats van echtgenoot Ludovico, met wie zij trouwde. Ondanks haar jonge leeftijd bleek Elisabetta meteen een topper vrijgevigheid en mededogen tegenover de armen en behoeftigen.

Haar man Ludovico vertrok om op kruistocht te vechten en tijdens zijn afwezigheid wijdde Elizabeth zich nog meer aan liefdadigheidswerken. Hij richtte een ziekenhuis voor de arme zieken en zorgde persoonlijk voor de behoeftigen door voedsel en kleding uit te delen. De plaatselijke edelen zagen deze acties echter als een verwaarlozing van hun plichten en probeerden een einde te maken aan Elizabeths werk.

Elisabeth van Hongarije

Na de dood van Ludovico begonnen de edelen dat te doen vervolg haar en om zichzelf en haar drie kinderen te beschermen moest Elizabeth het kasteel verlaten en hun toevlucht zoeken in een klooster.

In het klooster zette hij zich nog meer in gebed en boetedoening. Hij leefde een leven van nederigheid en armoede en gaf alles wat hij had aan de armen.

Elisabeth is overleden in 1231 op slechts 24-jarige leeftijd. In 1235 werd zij heilig verklaard door Paus Gregorius IX. Tegenwoordig wordt ze beschouwd als de patroonheilige van verpleegsters.

Gebed om genade te vragen aan Sint Elizabeth van Hongarije

Glorieuze Sint Elizabeth vandaag Ik kies aan mijn bijzondere patrones: houd de hoop in mij,
bevestig mij in geloof, maak mij sterk in deugd. Help mij in geestelijke oorlogvoering, haal mij eruit God alle genaden die voor mij het meest noodzakelijk zijn en de verdiensten om samen met u de Eeuwige Glorie te bereiken. Amen