Gaat u door een moeilijke tijd? Hier is de psalm die u kan helpen als u verdrietig bent

Heel vaak maken we in het leven moeilijke momenten mee en juist op die momenten moeten we ons tot God wenden en een effectieve taal vinden om met Hem te communiceren. Deze taal zou kunnen worden weergegeven door Salmo.

bibbia

De Psalmen zijn gebeden die altijd door de hele Kerk zijn gemediteerd en gebeden. In de oudheid, vóór de Rozenkrans, werd de 150 Psalmen in kloosters. Bovendien zijn het krachtig bevrijdende en exorcistische gebeden. Ik ben diepe gebeden, waar het menselijke het goddelijke ontmoet en waardoor God zichzelf aanwezig maakt.

Het kan soms gebeuren dat je er geen woorden voor hebt esprimere wat ons kwelt of wat er in ons hart is. De Psalmen weten heel goed hoe we het hart van God kunnen bereiken en onze pijn en onze overwinningen naar Hem kunnen brengen.

Wat we u vandaag in dit artikel willen laten, is een psalm waaraan wordt toegeschreven Koning David, pleegvader van de Heer Jezus. David was ook een profeet voor de Israëlieten en Joden, en kon God om vergeving vragen voor enkele van zijn zonden, zoalsoverspel en moord. God vergaf hem op grond van zijn oprechte berouw, zijn nederigheid in het weten hoe hij om vergeving moest vragen en de zijne groot geloof.

Laten we er samen over mediteren en wij roepen genade aan van God door Hem ons lijden en onze angsten toe te vertrouwen. Alleen op deze manier zullen wij ons, dankzij zijn hulp, ervan kunnen bevrijdennood veroorzaakt door de vele omstandigheden van het leven.

licht

Psalm 51

Il Psalm 51, ook bekend als “Miserere” is een van de boetepsalmen in het Boek der Psalmen van de Bijbel.

"Heb medelijden met mijO God, wis mijn overtredingen uit, overeenkomstig uw vriendelijkheid, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij volledig van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde staat mij altijd voor ogen.

Tegen jou, tegen jou alleen heb ik gezondigd en gedaan wat is slecht in je ogen, zodat u rechtvaardig kunt zijn in uw woorden en zuiver in uw oordeel. Zie, ik ben in zonde ontvangen, en mijn moeder heeft mij in zonde gebaard.

Zie, je verlangt naar de waarheid diep in mij en in het geheime deel laat jij mij wijsheid kennen. Zuiver mij met hysop en ik zal puur zijn; was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Laat me horen vreugde en vreugde, laat de botten die je hebt gebroken zich verheugen.

verbergen jouw gezicht van mijn zonden en of annuleren al mijn ongerechtigheden. Creëer in mijeen God, een zuiver hart en vernieuw een standvastige geest in mij. Duw mij niet weg van uw aanwezigheid en neem uw heilige Geest niet van mij weg. Geef het terug aan mij vreugde over uw verlossing en steun mij met een bereidwillige geest.

Leer overtreders uw wegen, en zondaars zullen zich tot u wenden. bevrijd me door bloed, o God, God van mijn redding! Mijn tong zal kunnen zingen ter ere van uw gerechtigheid. Heer, open mijn lippen, en ik zal uw lof verkondigen. Je houdt niet van offers, anders had ik ze wel gebracht; jij hebt geen plezier in brandoffers.

Het offer dat God welgevallig is, is een geest die tot bekering wordt bewogen; O God, u veracht het berouwvolle en vernederde hart niet. Doe in uw welwillendheid de goed in Sion; herbouw de muren van Jeruzalem. Dan zult u gerechtigheidsoffers, offergaven en brandoffers aanvaarden; Kalveren zullen op uw altaar worden geofferd.’