Op welke leeftijd stierf Jezus werkelijk? Laten we eens kijken naar de meest uitgebreide hypothese

Vandaag gaan we, door de woorden van pater Angelo van de Dominicanen, iets meer ontdekken over de exacte situatie leeftijd Er zijn veel historici geweest die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, zonder ooit een precies antwoord te hebben gevonden.

Christus

Volgens de Evangeliën van het Nieuwe Testament, Jezus begon zijn bediening rond 30 jaar en werd op 33-jarige leeftijd gekruisigd, op bevel van de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. De precieze datering van bijbelse gebeurtenissen kan echter ingewikkeld zijn vanwege het gebrek aan concreet bewijs en de verschillende kalenders die in de oudheid werden gebruikt.

De leeftijd waarop Jezus stierf volgens pater Angelo

Ook Pater Angelo nodigt ons uit om ons tot de Heilige Schrift te wenden en in het bijzonder totEvangelist Lucas die spreekt over het begin van de bediening van Jezus rond de 30 jaar. Bijgevolg duurde het ministerie 3 jaar, Jezus ging op 33-jarige leeftijd aan het kruis.

Jezus

Zo gezegd lijkt alles duidelijk, maar de twijfels komen van een gezaghebbende bron, de Jeruzalem Bijbel waarin staat dat Jezus geboren is 7 ac en erin sterven 30 n.Chr, dan zou hebben 37 jaar toen hij het kruis besteeg. Maar ook hier stelt pater Angelo dat men voor een antwoord in dit geval terecht kan bij de Bijbels woordenboek die betoogden dat het niet mogelijk is om de geboortedatum, of op zijn minst de overlijdensdatum, nauwkeurig te berekenen. Hij gaat er dan van uit dat zijn leven zich vrijwel geheel daartussen heeft afgespeeld 4 voor Christus en 30 na Christus

Laten we tot slot teruggaan naar de woorden van degenen die dicht bij hem stonden: Luca. In het evangelie staat dat Jezus op het punt stond te sterven 33 jaar. Historici richten zich daarom op de over, neem aan dat dit op dit punt ook het geval zou kunnen zijn geweest 34 jaar maar zeker niet 30. Pater Angelo stelt echter dat dit ongeveer de variatie van omvatte een paar maanden, geen jaar. Daarom is volgens hem de theorie die het dichtst bij de waarheid ligt die van Bijbels woordenboek, waarvan de exacte leeftijd van overlijden nooit met zekerheid bekend zal zijn.