dagelijkse meditatie

man die een aalmoes geeft

Is aalmoes een juiste vorm van liefdadigheid?

Het geven van aalmoezen aan de armen is een uiting van vroomheid die nauw verbonden is met de plichten van een goed christen. Het blijkt iets ongemakkelijks, negatiefs, te zijn voor degenen die ...

Paniek aanval

God helpt een fobie of andere angsten te overwinnen

God helpt een fobie of andere angsten te overwinnen. Laten we eens kijken wat ze zijn en hoe we ze kunnen overwinnen met Gods hulp. De moeder aller ...

de Bijbel

Getuigenis Lees wat de Geest zegt

Getuigenis Zoek uit wat de Geest zegt. Ik deed iets ongewoons voor een Europese vrouw van middelbare leeftijd. Ik heb een weekend in een...

spijt

Schuldgevoel: wat is het en hoe kom je er vanaf?

Schuldgevoel is het gevoel dat je iets verkeerd hebt gedaan. Je schuldig voelen kan erg pijnlijk zijn omdat je je vervolgd voelt...

Meditatie vandaag

Meditatie vandaag: de aanvallen van de boze

Aanvallen van de boze: Het is te hopen dat de hieronder genoemde Farizeeën een diepe innerlijke bekering hebben doorgemaakt voordat ze stierven. Als ze dat niet hadden gedaan,...

Meditatie vandaag

Meditatie vandaag: de grootsheid van St. Joseph

De grootheid van St. Joseph: toen Joseph wakker werd, deed hij wat de engel van de Heer hem had opgedragen en nam hij zijn vrouw in huis. Matteo…

telefoontje

Religieuze roeping: wat is het en hoe wordt het erkend?

De Heer heeft voor ieder van ons een heel duidelijk programma bedacht om ons naar de verwerkelijking van ons leven te leiden. Maar laten we eens kijken wat Roeping is ...

Het wonder van geloof, de meditatie van vandaag

De verbazing van het geloof "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat de Zoon niets uit zichzelf kan doen, maar alleen wat hij ziet gebeuren...

De huidige meditatie: weerstand van de patiënt

Meditatie van vandaag: Weerstand van de patiënt: Er was een man die al achtendertig jaar ziek was. Toen Jezus hem daar zag liggen en wist dat hij...

Meditatie vandaag: geloof in alle dingen

Nu was er een koninklijke ambtenaar wiens zoon ziek was in Kafarnaüm. Toen hij hoorde dat Jezus vanuit Judea in Galilea was aangekomen, ging hij naar hem toe...

Meditatie vandaag: een samenvatting van het hele evangelie

"Omdat God zoveel van de wereld hield dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet sterft, maar kan ...

Meditatie vandaag: gerechtvaardigd worden door barmhartigheid

Jezus richtte deze gelijkenis tot degenen die overtuigd waren van hun eigen gerechtigheid en alle anderen verachtten. “Twee mensen gingen naar het tempelgebied om...

Meditatie vandaag: houd niets achter

“Luister, o Israël! De Heer onze God is de Heer alleen! U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ...

Meditatie vandaag: het Koninkrijk van God is op ons

Maar als ik met Gods vinger demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God over u gekomen. Lukas 11:20 De ...

Meditatie vandaag: het hoogtepunt van de nieuwe wet

het hoogtepunt van de nieuwe wet: ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen. Voorwaar, ik zeg u, totdat hemel en aarde...

leg uit aan de kinderen

Hoe kunt u uw kinderen helpen goed van kwaad te onderscheiden?

Wat betekent het voor een ouder om het morele en ethische geweten van het kind te verhogen? De kinderen willen niet dat hun een keuze wordt opgelegd of...

Meditatie vandaag: vergeef vanuit het hart

Vergeving vanuit het hart: Petrus benaderde Jezus en vroeg hem: “Heer, als mijn broeder tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Voor zover…

Meditatie vandaag

Meditatie vandaag: Gods toegestane wil

Gods toegeeflijke wil: Toen de mensen in de synagoge het hoorden, waren ze allemaal woedend. Ze stonden op, joegen hem de stad uit en...

Meditatie vandaag

Meditatie vandaag: Gods heilige toorn

de heilige toorn van God: hij maakte een zweep met touwen en dreef ze allemaal uit het tempelgebied, met de schapen en de ossen, ...

Meditatie vandaag: troost voor de berouwvolle zondaar

Troost voor de berouwvolle zondaar: Dit was de reactie van de trouwe zoon in de gelijkenis van de verloren zoon. We herinneren ons dat nadat we zijn erfenis hebben verspild, ...

Bouwen aan het koninkrijk

Bouwen aan het koninkrijk, meditatie van de dag

Koninkrijksopbouw: Behoort u tot degenen die van Gods koninkrijk beroofd zullen worden? Of onder degenen aan wie het zal worden gegeven om goede vruchten voort te brengen? ...

Familie

Het gezin: hoe belangrijk is het vandaag?

In de onrustige en onzekere wereld van vandaag is het belangrijk dat onze families een belangrijke rol spelen in ons leven. Wat is belangrijker...

Meditatie van de dag

Meditatie van de dag: een krachtig contrast

Een krachtig contrast: Een van de redenen waarom dit verhaal zo krachtig is, is vanwege het duidelijke beschrijvende contrast tussen de rijke man en Lazarus. ...

meditatie

Meditatie: met moed en liefde het kruis onder ogen zien

Meditatie: met moed en liefde het kruis onder ogen zien: terwijl Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de twaalf discipelen alleen mee en vertelde hun tijdens de ...

betast om zijn eigen leven te nemen

Zelfmoord: waarschuwingssignalen en preventie

De zelfmoordpoging is een teken van zeer intens leed. Er zijn veel mensen die elk jaar besluiten zichzelf van het leven te beroven. De…

Meditatie van de dag: ware grootsheid

Meditatie van de dag, ware grootheid: wil je echt groot zijn? Wil je dat je leven echt een verschil maakt in het leven van anderen? Tot slot…

afstand in een relatie

Langeafstandsrelaties, hoe deze te beheren?

Er zijn tegenwoordig veel mensen die een langeafstandsrelatie met hun partner hebben. In deze periode is het erg ingewikkeld om ze te beheren, helaas de ...

Meditatie: barmhartigheid gaat in twee richtingen

Meditatie, barmhartigheid gaat twee kanten op: Jezus zei tegen zijn discipelen: “Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Stop met oordelen en...

meditatie van de dag

Meditatie van de dag: getransfigureerd in glorie

Meditatie van de dag, Getransfigureerd in heerlijkheid: de vele leringen van Jezus waren voor velen moeilijk te aanvaarden. Zijn bevel om je vijanden lief te hebben, ...

gebaar van dankbaarheid

Dankbaarheid: een levensveranderend gebaar

Dankbaarheid wordt tegenwoordig steeds zeldzamer. Iemand dankbaar zijn voor iets verbetert ons leven. Het is een echt wondermiddel...

de perfectie van liefde

De perfectie van liefde, meditatie van de dag

De perfectie van liefde, meditatie voor de dag: Het evangelie van vandaag eindigt met Jezus die zegt: "Wees dus perfect, net zoals je Vader perfect is ...

Lijden en mishandeling

Mishandeling: hoe te herstellen van de gevolgen

Er zijn zeer gevoelige en persoonlijke kwesties, als gevolg van mishandeling, die gevoelens kunnen opwekken die zo schrijnend zijn dat er zelden in het openbaar over wordt gesproken. Maar bespreek het...

voorbij vergeving

Naast vergeving, meditatie van de dag

Voorbij vergeving: gaf Onze Lieve Heer hier juridisch advies over een strafrechtelijke of civiele procedure en hoe een gerechtelijke procedure te vermijden? Natuurlijk…

gebed van de dag

Meditatie van de dag: bid om Gods wil

Meditatie van de dag, bidden voor Gods wil: dit is duidelijk een retorische vraag van Jezus.Geen ouder zou iets geven aan hun zoon of dochter...

onze Vader

Meditatie van de dag: bid tot het Onze Vader

Meditatie van de dag bid tot het Onze Vader: bedenk dat Jezus soms alleen weg ging en de hele nacht in gebed doorbracht. Zo is het…

jezus en de kerk

Meditatie van de dag: de Kerk zal altijd zegevieren

Denk aan de vele menselijke instellingen die door de eeuwen heen hebben bestaan. De machtigste regeringen zijn gekomen en gegaan. Verschillende bewegingen zijn gegaan en ...

Meditatie van de dag: 40 dagen in de woestijn

Het evangelie van Marcus van vandaag presenteert ons een korte versie van de verzoeking van Jezus in de woestijn. Matteo en Luca geven nog veel meer details, zoals ...

Meditatie van de dag: de transformerende kracht van vasten

"Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen zal worden weggenomen, en dan zullen ze vasten." Mattheüs 9:15 Onze vleselijke begeerten en verlangens kunnen gemakkelijk de ...

Meditatie van de dag: diepe liefde verdrijft angst

Jezus zei tegen zijn discipelen: „De Mensenzoon moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden...

Meditatie van de dag: vasten een tijd van oprecht gebed

Maar als je bidt, ga dan naar je innerlijke kamer, sluit de deur en bid in het geheim tot je Vader. En je Vader die je in het geheim ziet...

Meditatie van de dag: de mysteries van de lucht begrijpen

'Heb je het nog niet begrepen of begrepen? Zijn uw harten verhard? Hebt u ogen en ziet u niet, oren en hoort u niet? "Markus 8:17-18 Hoe ...

God helpt ons om te reageren op ontberingen van adolescenten

God helpt ons om te reageren op ontberingen van adolescenten

Een van de belangrijkste en meest complexe uitdagingen, een leegte die alleen Jezus, samen met gezinnen, kan vullen. De adolescentie is een delicate levensfase, waarin...

Zesde zondag in gewone tijd: een van de eersten om te getuigen

Markus vertelt ons dat Jezus' eerste genezingswonder plaatsvond toen zijn aanraking een zieke oude man toestond te beginnen met bedienen. ...

Jezus en de melaatse

Denk vandaag na over de woorden van Jezus in het evangelie van vandaag

Een melaatse kwam naar Jezus toe, knielde neer, bad tot hem en zei: "Als je wilt, kun je me reinigen." Door medelijden bewogen, strekte hij zijn hand uit, raakte hem aan...

Jezus predikt

Denk vandaag aan uw prioriteiten in het leven. Wat vind jij het belangrijkst?

“Mijn hart is bewogen met medelijden met de menigte, want ze zijn nu drie dagen bij mij en hebben niets te eten. Als er ...

Don Luigi Maria Epicoco

Commentaar op het evangelie door pater Luigi Maria Epicoco: Mk 7, 31-37

Ze brachten een doofstomme naar hem toe en smeekten hem om zijn hand op hem te leggen ”. De doofstommen waarnaar in het evangelie wordt verwezen, hebben niets te maken met ...

luister naar het woord

Dagelijkse meditatie: luister en zeg het woord van God

Ze waren buitengewoon verbaasd en zeiden: “Hij deed alles goed. Het laat de doven horen en de stommen spreken”. Marcus 7:37 Deze regel is ...

Commentaar van pater Luigi Maria Epicoco: Mk 7, 24-30

"Hij ging een huis binnen, hij wilde dat niemand het wist, maar hij kon niet verborgen blijven". Er is iets dat zelfs groter lijkt dan de wil van Jezus: ...

Denk vandaag na over het geloof van de vrouw van het evangelie van de dag

Al snel hoorde een vrouw wier dochter een onreine geest had over hem. Ze kwam en viel aan zijn voeten. De vrouw was...

Don Luigi Maria Epicoco

Commentaar op het evangelie door pater Luigi Maria Epicoco: Mk 7, 14-23

«Luister allemaal naar mij en begrijp het goed: er is niets buiten de mens dat, door in hem binnen te treden, hem kan besmetten; in plaats daarvan zijn het de dingen die uit de mens komen die hem besmetten ". ...