Bid elke dag als volgt: "Jezus, U bent de God van Wonderen"

Hemelse Heer, ik bid dat u mij op deze dag zult blijven zegenen, zodat ik een zegen voor anderen kan zijn.

Houd me stevig vast zodat ik de zwakken kan helpen.

Houd me opgelucht dat ik bemoedigende woorden voor anderen kan hebben.

Ik bid voor hen die verdwaald zijn en hun weg niet kunnen vinden.

Jezus
Jezus

Ik bid voor degenen die verkeerd worden beoordeeld en verkeerd worden begrepen.

Ik bid voor degenen die u niet intiem kennen.

Ik bid dat anderen je kracht zullen vinden, zodat ze van elkaar kunnen houden en elkaar kunnen helpen.

Ik bid voor degenen die niet geloven dat ze je zullen vinden.

En als deze wereld mij nadert, laat me dan het voorbeeld van mijn Heer en Heiland herinneren: sluip weg en zoek een rustige plek om te bidden.

R Herinner me eraan U te vinden als ik het gevoel heb dat ik over mijn grenzen heen word geduwd.

In de naam van Christus kom ik tot U. Amen.

Gerelateerde artikelen