Augustinus' gebed tot de Heilige Geest

Sant'Agostino (354-430) creëerde dit gebed bij de Heilige geest:

Adem in mij, o Heilige Geest,
Mogen al mijn gedachten heilig zijn.
Handel in mij, o Heilige Geest,
Moge mijn werk ook heilig zijn.
Trek mijn hart, o Heilige Geest,
Zodat ik liefheb wat heilig is.
Versterk mij, o Heilige Geest,
Om alles wat heilig is te verdedigen.
Bewaar mij daarom, o Heilige Geest,
Zodat ik altijd heilig kan zijn.

St. Augustinus en de Drie-eenheid

Het mysterie van de Drie-eenheid is altijd een belangrijk onderwerp van discussie geweest onder theologen. De bijdragen van Sint-Augustinus aan het begrip van de Drie-eenheid door de Kerk worden als een van de grootste beschouwd. In zijn boek 'Over de Drie-eenheid' beschreef Augustinus de Drie-eenheid in de context van relatie, waarbij hij de identiteit van de Drie-eenheid als 'één' combineerde met het onderscheid van de drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Augustinus legde ook het hele christelijke leven uit als gemeenschap met elk van de goddelijke personen.

St. Augustinus en de waarheid

St. Augustinus schreef over zijn zoektocht naar de waarheid in zijn boek Confessions. Hij bracht zijn jeugd door met proberen God te begrijpen, zodat hij kon geloven. Toen Augustinus eindelijk in God ging geloven, realiseerde hij zich dat je hem alleen kunt gaan begrijpen als je in God gelooft. Augustinus schreef over God in zijn Belijdenissen met deze woorden: «de meest verborgen en de meest aanwezige; . . . stevig en ongrijpbaar, onveranderlijk en veranderlijk; nooit nieuw, nooit oud; . . . altijd aan het werk, altijd in rust; . . . hij zoekt en heeft toch alle dingen. . . ".

St. Augustinus kerkleraar

De geschriften en leringen van St. Augustinus worden beschouwd als een van de meest invloedrijke in de geschiedenis van de kerk. Augustinus is benoemd tot kerkleraar, wat betekent dat de kerk gelooft dat zijn inzichten en geschriften essentiële bijdragen zijn aan de leer van de kerk, zoals de erfzonde, de vrije wil en de Drie-eenheid. Zijn geschriften consolideerden veel van de overtuigingen en leringen van de kerk in het licht van vele religieuze ketterijen. Augustinus was vooral een verdediger van de waarheid en een herder voor zijn volk.

Gerelateerde artikelen