Gebed tot St. Luke om vandaag te worden gereciteerd om zijn hulp te vragen

Glorieuze Sint-Lucas die, tot aan het einde van de eeuwen, in de goddelijke wetenschap van gezondheid zich tot de hele wereld uitstrekt, noteerde in een speciaal boek niet alleen de leringen en daden van onze Heer Jezus Christus, maar ook de wonderbaarlijkste feiten van zijn apostelen voor de stichting van de kerk; verkrijg ons allemaal de genade om ons leven altijd in overeenstemming te brengen met de meest heilige documenten die u aan alle mensen in uw goddelijke boeken hebt gegeven door de specifieke impuls van de Heilige Geest en onder zijn dictaat.

Glorieuze St. Luke, die u voor de maagdelijkheid die u voortdurend beloofde, een bijzondere bekendheid verdiende met de koningin der maagden, Mary Most Holy, die u persoonlijk heeft misleid, niet alleen wat betreft haar goddelijke verkiezing als Ware Moeder van God maar nog steeds in alle mysteries van de Menswording van het Woord, van zijn eerste stappen in de wereld en van zijn privéleven; verkrijgen voor ons alle genade om ons voortdurend de mooie deugd van zuiverheid lief te hebben, om ons ook die gunsten te verdienen die de gemeenschappelijke pleitbezorger en onze moeder Maria altijd geven aan de getrouwe navolgers van haar deugden.

3 Eer aan de Vader ...