Hoe kunnen we ons leven verbeteren met Gods Woord?

Het leven is niets meer dan een reis waarin we geroepen zijn om te evangeliseren, elke gelovige is op een reis naar de hemelse stad wiens architect en bouwer God is. De wereld is de plaats waar God ons heeft geplaatst om die lichten te zijn die de wereld verlichten duisternis, maar soms verduistert die duisternis zelf ons pad en vragen we ons af hoe we ons leven kunnen verbeteren.

Hoe ons leven te verbeteren?

'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' (Salmo 119: 105). Dit vers laat ons al zien hoe we ons leven kunnen verbeteren: onszelf toevertrouwen aan het woord van God dat onze gids is. We moeten erin geloven, deze woorden vertrouwen, ze de onze maken.

'Wiens lust is in de wet des Heren, en die dag en nacht overdenkt. 3 Hij zal zijn als een boom geplant aan stromen.' (Psalm 1:8).

Het woord van God moet voortdurend worden gemediteerd om onze geest van vertrouwen en hoop te voeden. Van God zien ze voortdurend woorden van nieuw leven.

'God heeft ons de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen gegeven', het is een belofte en daar moeten we naar kijken. We kunnen ons leven met een glimlach leiden, zelfs in tegenspoed, wetende dat wat ons te wachten staat veel groter en vreugdevoller is dan wat we op aarde hebben.

God geeft ons de kracht om elke beproeving te overwinnen die nooit groot zal zijn in vergelijking met onze sterke punten en capaciteiten, God stelt ons niet meer op de proef dan we niet kunnen verdragen. Zijn liefde is zo groot dat het kan zorgen voor een vol leven en leven in overvloed.

Echt overvloedig leven bestaat uit een overvloed aan liefde, vreugde, vrede en de resterende vruchten van de Geest (Galaten 5: 22-23), niet een overvloed aan "dingen"

Gerelateerde artikelen