Jezus geneest alle wonden die je nodig hebt om geloof en vertrouwen te hebben. Laten we zijn heilige naam aanroepen en we zullen gehoord worden.

Het evangeliegedeelte van Markeer 8,22-26 vertelt over de genezing van een Blind. Jezus en zijn discipelen zijn in het dorp Bethsaïda wanneer een groep mensen hen een blinde man brengt en Jezus vraagt ​​hem aan te raken om hem te genezen. Jezus neemt de blinde man bij de hand en leidt hem het dorp uit.

Daar doet ze speeksel op zijn ogen en legt ze haar handen op hem. De blinde begint te zien, maar niet duidelijk: hij ziet mannen die op wandelende bomen lijken. Jezus geneest hem pas volledig nadat hij het gebaar heeft herhaald.

Dit evangeliegedeelte toont Jezus' vermogen om mensen te genezen. De genezing van de blinde bewijst de zijne macht en zijn goddelijk gezag. Het benadrukt ook de geloof van de blinde zelf. De blinde man is bereid zich door Jezus te laten aanraken, hem het dorp uit te volgen en hem de handen op zijn ogen te laten leggen. Dit duidt op zijn geloof en zijn vertrouwen.

Bijbel

Geloof vereist vertrouwen, geduld en doorzettingsvermogen

Bovendien benadrukt het feit dat genezing in twee fasen plaatsvindt, waarbij het gezichtsvermogen van de blinde pas na de eerste poging begint te verbeteren, het belang van volharding in het geloof. Jezus had de blinde man met één gebaar kunnen genezen, maar hij koos ervoor om het in twee fasen te doen om een ​​belangrijke les te leren. Geloof vereist geduld en doorzettingsvermogen.

hemel

De blinde man vertegenwoordigt de man die blind is voor de goddelijke waarheid. Het gedeeltelijke zicht van de blinde vertegenwoordigt de gedeeltelijke kennis van de waarheid die de mens door menselijke ervaring kan verkrijgen. Volledige genezing vertegenwoordigt de volledige kennis van de goddelijke waarheid die alleen Jezus kan bieden.

Jezus neemt de blinde man bij de hand en leidt hem het dorp uit voordat hij hem geneest. Dit symboliseert het belang van het scheiden van de wereld om te bidden en spirituele genezing te zoeken. Gebruik ook speeksel om de blinden te genezen, wat de kracht van het gebed en het woord van Jezus.

Gerelateerde artikelen