Kruisbeeld in de klas? Het vonnis van de Cassatie komt

Kruisbeeld in de klas? Velen zullen gehoord hebben van de delicate vraag om al dan niet een beroep te doen op de vrijheid van geloof door de mogelijkheid te bepalen om de les in de klas uit te voeren met de aan- of afwezigheid van een kruisbeeld in de klas. Een leraar beroept zich op zijn 'nee'-belijdenis maar de Hoge Raad bepaalt het antwoord: 'Ja tegen het kruisbeeld in de klas, het is geen discriminerende daad'.

Een kruisbeeld in de rechtszaal houden is geen discriminerende daad

Het verhaal begon een paar maanden geleden, een leraar wilde zijn les uitvoeren zonder dat het kruisbeeld in de klas hing als teken van vrijheid in vergelijking met wat in plaats daarvan werd verstrekt door de directeur van een professioneel instituut op basis van een resolutie van de meerderheid van de klassenvergadering van de studenten.

De herinnering aan het beroep bij het Hof van Cassatie was niet gunstig voor de leraar: de plaatsing van het kruisbeeld in de klaslokalen "waaraan, in een land als Italië, de beleefde ervaring van een gemeenschap en culturele traditie van een volk zijn verbonden - vormt geen discriminatie van de afwijkende leraar om religieuze redenen".

"De klas kan de aanwezigheid van het kruisbeeld verwelkomen - leest de zin 24414 - wanneer de betrokken schoolgemeenschap onafhankelijk evalueert en besluit om het op te hangen, eventueel vergezeld van de symbolen van andere bekentenissen die in de klas aanwezig zijn en in ieder geval op zoek naar een redelijke aanpassing tussen alle verschillende posities".

Gerelateerde artikelen