Meditatie van de dag: de mysteries van de lucht begrijpen

'Heb je het nog niet begrepen of begrepen? Zijn uw harten verhard? Heeft u ogen en ziet u niet, oren en hoort u niet? ”Marcus 8: 17–18 Hoe zou u deze vragen beantwoorden die Jezus aan zijn discipelen stelde als hij u zou vragen? Er is nederigheid voor nodig om toe te geven dat je het nog steeds niet begrijpt of begrijpt, dat je hart verhard is en dat je niet alles kunt zien en horen wat God heeft geopenbaard. Natuurlijk zijn er verschillende niveaus in deze gevechten, dus hopelijk vecht je ze niet serieus. Maar als u nederig kunt bekennen dat u tot op zekere hoogte hiermee worstelt, dan zullen die nederigheid en eerlijkheid u veel genade opleveren. Jezus stelde deze vragen aan zijn discipelen in de bredere context van een discussie over het zuurdeeg van de Farizeeën en Herodes. Hij wist dat het "zuurdeeg" van deze leiders als zuurdeeg was dat anderen bedierf. Hun oneerlijkheid, trots, verlangen naar eer en dergelijke hebben een ernstig negatief effect gehad op het geloof van anderen. Dus door bovenstaande vragen te stellen, daagde Jezus zijn discipelen uit om dit goddeloze zuurdeeg te zien en het te verwerpen.

De zaden van twijfel en verwarring zijn overal om ons heen. Tegenwoordig lijkt het erop dat bijna alles wat de seculiere wereld promoot op de een of andere manier in strijd is met Gods koninkrijk, maar net als het onvermogen van de discipelen om het slechte zuurdeeg van de Farizeeën en Herodes te zien, zien we maar al te vaak de slechte gist in onze samenleving. Laten we in plaats daarvan toestaan ​​dat de vele fouten ons in verwarring brengen en ons op het pad van secularisme leiden. Een ding dat dit ons zou moeten leren, is dat het feit dat iemand een of andere vorm van autoriteit of macht in de samenleving heeft, niet betekent dat hij een oprechte en heilige leider is. En hoewel het nooit onze taak is om het hart van een ander te beoordelen, moeten we absoluut "oren om te horen" en "ogen om te zien" de vele fouten hebben die in onze wereld als goed worden beschouwd. We moeten constant proberen Gods wetten te "begrijpen en begrijpen" en ze gebruiken als leidraad tegen de leugens in de wereld. Een belangrijke manier om ervoor te zorgen dat we het goed doen, is ervoor te zorgen dat ons hart nooit verhardt voor de waarheid. Denk vandaag na over deze vragen van onze Heer en onderzoek ze vooral in de bredere context van de samenleving als geheel. Beschouw eens het valse "zuurdeeg" dat wordt onderwezen door onze wereld en door zovelen in gezagsposities. Verwerp deze dwalingen en neem deel aan de volledige omhelzing van de heilige mysteries van de hemel, zodat alleen die waarheden en waarheden uw dagelijkse gids worden. Gebed: Mijn glorieuze Heer, ik dank u dat u de Heer bent van alle waarheid. Help me om mijn ogen en oren dagelijks op die Waarheid te richten, zodat ik de kwade gist overal om me heen kan zien. Geef mij de wijsheid en de gave van onderscheiding, lieve Heer, zodat ik me kan onderdompelen in de mysteries van uw heilige leven. Jezus, ik geloof in jou.

Gerelateerde artikelen