Werelddag van grootouders en ouderen, de kerk heeft de datum bepaald

Zondag 24 juli 2022 wordt gevierd in de hele universele kerk de II Werelddag van grootouders en ouderen.

Het nieuws werd bekendgemaakt door de persdienst van het Vaticaan. Het thema dat de Heilige Vader voor de gelegenheid heeft gekozen - leest het persbericht - is "op oudere leeftijd zullen ze nog steeds vrucht dragen" en wil benadrukken hoe grootouders en ouderen een waarde en een geschenk zijn, zowel voor de samenleving als voor kerkelijke gemeenschappen.

"Het thema is ook een uitnodiging om grootouders en ouderen die te vaak in de marge van gezinnen, burgerlijke en kerkelijke gemeenschappen worden gehouden - te heroverwegen en te waarderen - vervolgt de notitie - Hun ervaring van leven en geloof kan in feite bijdragen aan het opbouwen van een samenleving die zich bewust wordt van hun wortels en in staat om te dromen van een meer verenigde toekomst. De uitnodiging om te luisteren naar de wijsheid van de jaren is ook bijzonder belangrijk in het kader van de synodale reis die de Kerk heeft ondernomen".

Het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven nodigt parochies, bisdommen, verenigingen en kerkelijke gemeenschappen van over de hele wereld uit om manieren te vinden om de Dag in hun eigen pastorale context te vieren en hiervoor zal het later enkele speciale pastorale instrumenten ter beschikking stellen.

Gerelateerde artikelen