Profetien skjult i Magnificat

Il Magnificat, en lovsang og takknemlighet skrevet av Jomfru Maria, Jesu mor, inneholder et profetisk budskap som senere gikk i oppfyllelse i historien.

Maria

I Magnificat, Maria uttrykker sitt glede og takknemlighet for det privilegium å bære Guds Sønn i sitt liv.Hun anerkjenner Guds kraft og barmhjertighet, som alltid har tatt vare på sitt folk. Imidlertid i hjertet av dette lovsangsbønn, en gjemmer seg profeti som ville ha en dyp innvirkning på menneskets historie.

Maria profeterer at babyen hennes, Jesus, ville gjøre det styrtet de mektige fra sine troner og opphøyet de ydmyke. Denne profetien har vist seg dypt sann gjennom århundrene.

Jesus brakte en kjærlighetsmelding, rettferdighet og ydmykhet. Han lærte at Gud ser positivt på dem som er fattige i ånden, sultne etter rettferdighet og sørgende. Det har veltet den sosiale orden og har insisterte på likestilling av alle mennesker for Gud.På denne måten utfordret han de mektige og løftet opp de lave.

Jomfru

Profetien om Magnificat går i oppfyllelse

Profetien i Magnificat gikk i oppfyllelse da Jesus var dømt til døden og korsfestet. Datidens mektige politiske og religiøse system forsøkte å sette en stopper for hans revolusjonære budskap, men hans død var ikke dets fiasko. Tvert imot, det var hennes seier.

Etter hans død, Jesus har stått opp fra de døde, og demonstrerte dermed sin makt over selve døden. Hans budskap om kjærlighet og befrielse ble spredt av de som var vitne til hans oppstandelse og har fortsatt å påvirke historien.

Magnificat gjenspeiler også viktigheten avforpliktelse til Mary i oppfyllelsen av Guds vilje. Maria visste at hennes rolle var avgjørende for oppfyllelsen av profetiene. Hun gikk med på å være Guds mor og veilede sønnen på veien til guddommelig skjebne.

Legemliggjør profetien om Magnificat, Jesus forandret historien. Hans budskap om ydmykhet, kjærlighet og rettferdighet førte til kristendommens fødsel og transformasjonen av samfunn rundt om i verden. Jesus utgjorde en trussel mot datidens mektige, men hans budskap om håp og frihet har inspirert millioner til å søke en bedre verden.