අඳුරු අවස්ථාවන්ට මුහුණ දීම සඳහා ආලෝකය අප තුළ තබා ගැනීමට යේසුස් වහන්සේ අපට උගන්වයි

ජීවිතය, අප කවුරුත් දන්නා පරිදි, අපට අහස ස්පර්ශ කළ හැකි යැයි පෙනෙන ප්‍රීතිමත් අවස්ථාවන් සහ ඊට වඩා බොහෝ දුෂ්කර අවස්ථා වලින් සමන්විත වේ, අපි කිරීමට කැමති එකම දෙය අත්හැරීමයි. කෙසේ වෙතත්, හරියටම එම අවස්ථා වලදී, අප තනිවම නොවන බව මතක තබා ගත යුතුය. යේසුස් ඔහු නිතරම අපේ පැත්තේ, අපට අත දීමට සූදානම්.

රූපාන්තරණය

විකෘති වීමේ අත්දැකීම ටැබෝර් කන්ද ජීවිතයේ දැඩි ආලෝකයේ අවස්ථා, ප්‍රීතිය, සාමය සහ අවබෝධයෙන් පිරී ඇති අවස්ථා ඇති බව අපට උගන්වයි. මේ මොහොත දෙවිවරු වගේ නවාතැන්, දුෂ්කර අවස්ථාවන්ට මුහුණ දීමට අපට උපකාර කරන ප්‍රබෝධමත් සහ සැනසිල්ලේ ස්ථාන අඳුරු සහ දුෂ්කර.

එන්න පීටර්, ජේම්ස් සහ ජෝන්, අපිටත් අපේ ජීවිතවල විපර්යාසයේ අවස්ථා අත්විඳින්න පුළුවන්, අපි එකකින් පිරී සිටින බව දැනෙන අවස්ථා දිව්ය ආලෝකය එය අපව පරිවර්තනය කර යථාර්ථය පිළිබඳ පැහැදිලි දැක්මක් ලබා දෙයි. මෙම අවස්ථා වේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන වටිනා තෑගි ගමනේදී අපට සහාය වීමට සහ අපගේ අඳුරුතම දින ආලෝකවත් කිරීමට අපට ඉදිරිපත් කරයි.

තාබෝර් කන්ද

අඳුරු අවස්ථාවන්ට මුහුණ දීම සඳහා ආලෝකය අප තුළ තබා ගැනීමට යේසුස් වහන්සේ අපට උගන්වයි

කෙසේ වෙතත්, පේතෘස් කැමති පරිදි එම ආලෝකය අල්ලා ගන්න කඳු මුදුනේදී, අපි බොහෝ විට ප්‍රීතියෙන් හා ආලෝකයෙන් එම අවස්ථාවන් ප්‍රාර්ථනා කරමු සදහටම පවතිනු ඇත. නමුත් ජීවිතය අපට උගන්වන්නේ සෑම දෙයකටම සීමිත කාල සීමාවක් ඇති බවත් ආලෝකයේ මොහොත පවා අඳුරට ඉඩ හැරිය යුතු බවත්ය.

වලාකුළ ආලෝකය ආවරණය කරන විට සහ අපි එදිනෙදා ජීවිතයේ සාමාන්ය තත්ත්වයට පත් වූ විට, අඳුරුතම සහ දුෂ්කරම අවස්ථාවන්හිදී පවා අප මතක තබා ගත යුතුය. යේසුස් අප සමඟයි. La ඔහුගේ පැමිණීම අන්ධකාරයේ අපව ආලෝකමත් කරන සැබෑ ආලෝකය ඔහුය, සියල්ල නැති වී යන විට අපට මඟ පෙන්වන සහ අපව සනසන්නේ ඔහුගේ හඬයි.

එබැවින්, ඕනෑම වියදමකින් ආලෝකය අල්ලා ගැනීමට උත්සාහ කරනවාට වඩා, අප ඉගෙන ගත යුතුය ඔබේ හදවතේ තබා ගන්න ජීවිතය අපව පරීක්ෂාවට ලක් කරන විට ඔවුන්ට අපට සහාය වීමට සහ සැනසීමට හැකි වන පරිදි එම විපර්යාසයේ විශේෂ අවස්ථා පිළිබඳ මතකය. තාබෝර් කන්දේ ජේසුස් වහන්සේගේ රූපාන්තරණය අපට මතක් කර දෙන්නේ ඝන අන්ධකාරයේ පවා උන් වහන්සේ පැමිණ සිටින බවයි එය ප්‍රදීපාගාරයයි අපට අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගය පෙන්වා දෙන සහ අපට ලබා දෙන speranza ඉදිරියට යාමට අවශ්යයි.