පන්ති කාමරයේ කුරුසය? කස්සේෂන් වාක්‍යය පැමිණේ

පන්ති කාමරයේ කුරුසය? පන්ති කාමරයේ කුරුසයක් තිබීම හෝ නොසිටීම සමඟ පන්ති කාමරයේ පාඩම කරගෙන යාමේ හැකියාව තීරණය කිරීමෙන් කෙනෙකුගේ විශ්වාසයේ නිදහසට ආයාචනා කළ යුතුද නැද්ද යන සියුම් ප්‍රශ්නය බොහෝ අය අසා ඇති. ගුරුවරයෙකු ඔහුගේ 'ඇදහිල්ලට ආයාචනා කරයි, නමුත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිළිතුර තීරණය කරයි:' 'පන්ති කාමරයේ කුරුසයට ඔව්, එය වෙනස් කොට සැලකීමේ ක්‍රියාවක් නොවේ'.

උසාවිය තුළ කුරුසයක් තබා ගැනීම වෙනස් කොට සැලකීමක් නොවේ

කතාව ආරම්භ වූයේ මීට මාස කිහිපයකට පෙර, ගුරුවරයෙකුට අවශ්‍ය වූයේ පන්ති කාමරයේ එල්ලා ඇති කුරුසය නොමැතිව තම පාඩම කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වූයේ නිදහසේ සලකුණක් වශයෙනි සිසුන්ගේ පන්ති රැස්වීමේ බහුතරය.

කස්සේෂන් උසාවියට ​​ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය පිළිබඳ මතකය ගුරුවරයාට හිතකර නොවීය: පන්ති කාමරවල කුරුසය තැබීම "ඉතාලිය වැනි රටක, ප්‍රජාවක සහ සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායේ ජීවත් වූ අත්දැකීම් ජනතාවක් සමඟ සම්බන්ධ වේ - ආගමේ හේතූන් මත විරුද්ධ ගුරුවරයාට වෙනස් කොට සැලකීමේ ක්‍රියාවක් නොවේ ".

"පන්ති කාමරයට කුරුසය තිබීම සාදරයෙන් පිළිගත හැකිය - 24414 වාක්‍යය කියවයි - අදාළ පාසල් ප්‍රජාව එය ඇගයීමට ලක් කර ස්වාධීනව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට තීරණය කරන විට, සමහර විට පන්තියේ ඇති වෙනත් පාපොච්චාරණයන්හි සංකේත සමඟ එය රැගෙන යාම සහ සාධාරණ නවාතැනක් අපේක්ෂා කරයි. ඕනෑම වෙනස් තනතුරු අතර ".