කැසියා හි ප්‍රියර්ස් සඳහා, නත්තල් යනු සැන්ටා රීටාගේ නිවසයි

අද, ශුද්ධ වූ නත්තලට දින කිහිපයකට පෙර, අපි ඔබට කතා කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ රෝගී පුද්ගලයින්ගේ පවුල්වලට නිවසක් සහ සෙවණක් ලබා දෙන ඉතා සුන්දර සහයෝගීතා ව්‍යාපෘතියක් ගැන ය. එතන සැන්ටා රීටා නිවස එය ආදරයේ ව්‍යාපෘතියක් වන අතර, මෙම නිවාඩු කාලය තුළ අප සැමට වඩා එකමුතු බවක් දැනෙන අතර අන් අයට උපකාර කිරීම කොතරම් වැදගත්ද යන්න අපට මතක් කර දෙයි.

සැන්ටා රීටා රෝහල

නත්තල් සුබ පැතුම් සමඟ බලාපොරොත්තුවේ සහ ආදරයේ පණිවිඩයක් ඇත මරියා රෝසා බර්නාඩිනිස් සහෝදරිය, Santa Rita da Cascia ආරාමයේ මව් ප්‍රියර්ස් සහ Santa Rita da Cascia පදනමේ සභාපති onlus. මෙම වසරේ, නත්තල් මුලපිරීම බවට පරිවර්තනය වේ සැන්ටා රීටා නිවස , කැසියා රෝහලේ රෝගීන්ගේ පවුල් පිළිගැනීම සඳහා කැප වූ ව්‍යාපෘතියකි.

සැන්ටා රීටා මන්දිරයේ ව්‍යාපෘතිය

අභිලාෂකාමී ව්‍යාපෘතිය පරිවර්තනය කිරීමට උත්සාහ කරයි2 වන මහලේ මහල් නිවාසය පිළිගැනීමේ නිවසක රෝහලේ, ඉතාලිය පුරා සිටින රෝගීන්ගේ පවුල්වලට නොමිලේ රැකවරණය ලබා දෙයි. සහෝදරී මාරියා රෝසා මෙම පිළිගැනීමේ ස්ථානය ඉක්මනින් විවෘත කිරීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරයි, නමුත් එහි අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරයි සහාය මෙම සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට සියලු දෙනාගේ.

කැමති අය සඳහා මෙම ව්යාපෘතිය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ සැන්ඩ්රෝ Pescara පළාතේ සිට, මුහුණ solitudeine ඔවුන් රෝහල්ගතව සිටියදී. සැන්ඩ්රෝ, බලපෑමට ලක් විය බහු ස්වරලය, පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියේදී තම බිරිඳට සමීප වීමට ඔහුගේ ආශාව බෙදා ගනී. සැන්ටා රීටා නිවස එකක් නියෝජනය කරනු ඇත වටිනා විසඳුමක් ඔබ වැනි පවුල් සඳහා.

මරියා රෝසා සහෝදරිය

අරමුදල් රැස් කිරීම අරමුණු කරයි 130.000 යුරෝ පද්ධති අනුවර්තනය කිරීම සහ උණුසුම ස්ථාපනය කිරීම ඇතුළුව අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා. ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ පරිසරය නිර්මාණය කිරීමයි පිළිගන්නවා සහ ක්රියාකාරී, වඩාත් අවශ්ය අයට සුවපහසුව සහ සහාය සහතික කිරීම.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එක්සත් වීමේ වැදගත්කම ප්‍රියර්ස් පැහැදිලි කරන අතර අවශ්‍යතා ඇති පවුල් සඳහා ඇති හැකියාව සහතික කරයි ඔබේ ආදරණීයයන් සමඟ එකට සටන් කරන්න. මේ අනුව, සැන්ටා රීටා නිවස සහයෝගීතාවයේ සහ ආදරයේ සංකේතයක් බවට පත්වේ නත්තල් මායාව දුෂ්කර තත්වයන් තුළ සිටින අයට. අරමුදල් රැස් කිරීම මෙහි ප්‍රධාන චරිත වීමට ආරාධනාවක් බවට පත්වේ ඉතිහාසය බලාපොරොත්තුව සහ බෙදාගැනීම.