ලෙන්ට් කාලය තුළ පාපොච්චාරණය කිරීමේ බලය

La ලෙන්ට් එය අළු බදාදා සිට පාස්කු ඉරිදා දක්වා කාලයයි. එය දින 40 ක අධ්‍යාත්මික සූදානමක් වන අතර, කිතුනුවන් නිරාහාරව සිටීම සහ ශරීරය හා ආත්මය පවිත්‍ර කිරීමේ සලකුණු ලෙස යාච්ඤා කිරීම, පසුතැවීම සහ පරාවර්තනය සඳහා කැපවී සිටිති. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්ථානය සිහිපත් කරන වැදගත්ම ක්‍රිස්තියානි නිවාඩු දිනය වන පාස්කු උත්සවය සඳහා සූදානම් වීම සඳහා ලෙන්ට් කාලය තුළ අපි පරීක්ෂාවන් අත්හැර දෙවියන් වහන්සේට සමීප වීමට උත්සාහ කරමු.

පාන් සහ ජලය

ලෙන්ට් කාලය තුළ පාපොච්චාරණය එතරම් වැදගත් වන්නේ ඇයි?

La පාපොච්චාරණය, විශේෂයෙන්ම එය ගෙනෙන සක්රමේන්තුවකි බොහෝ වාසි අපගේ හදවතට සහ ආත්මයට. එය සැමවිටම අපව පිළිගන්නා දෙවියන් වහන්සේ සමඟ සංහිඳියාවේ මොහොතකි විවෘත ආයුධ අපගේ පව් අපට කමා කරයි. පාපොච්චාරණය හරහා අපට පුළුවන් නිහතමානීව වැඩෙන්න, නරක පුරුදු නිවැරදි කිරීම, ස්වයං දැනුම වැඩි කිරීම සහ අපගේ හෘදය සාක්ෂිය පවිත්ර කිරීම. මෙම සක්‍රමේන්තුව අපට අධ්‍යාත්මික නොසැලකිල්ලෙන් වැළකී සිටීමට සහ අපගේ කැමැත්ත ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වේ, අපට a සෞඛ්ය සම්පන්න ස්වයං පාලනයක්.

පාපොච්චාරණය

ලෙන්ට් කාලය තුළ, පාපොච්චාරණය ඊටත් වඩා වැදගත්කමක් ගනී, මන්ද එය පාස්කු උත්සවය සඳහා අධ්‍යාත්මිකව සූදානම් වීමට අපට ඉඩ සලසයි. ක්රිස්තියානි ධර්මය. එය ආත්මයට කරුණාව සහ නැවත ඉපදීමේ කාලයකි, අප අපගේ අඩුපාඩු පසෙක දමා යහ මගට යමු. පාපොච්චාරණය හරහා අපට පුළුවන් දෙවියන්ගේ කරුණාව ලැබේවා වඩාත් සම්පූර්ණයෙන් සහ සම්පූර්ණයෙන් සහ ඔහු සමඟ සහ අන් අය සමඟ අපගේ සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කරන්න.

මෙම ලෙන්ටෙන් කාලය තුළ එය ප්රයෝජන ගැනීම වැදගත් වේ පාපොච්චාරණය කිරීමේ හැකියාව, දෙවියන් වහන්සේ සමඟ අප සමගි කිරීමට සහ ඒවා ගෙන ඒමට වෙනස්කම් අපේ ජීවිතයට අවශ්ය. එතන පාපොච්චාරණය එය අපගේ ගුණධර්ම දෙස බැලීමට, අපගේ අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීමට සහ අධ්‍යාත්මිකව වර්ධනය වීමට උපකාරී වේ. එය ත්‍යාග සහ අභ්‍යන්තර සාමයේ මොහොතක් වන අතර, එය වඩාත් අව්‍යාජ සහ ගැඹුරු ආකාරයකින් ලෙන්ට් අත්දැකීමට අපට ඉඩ සලසයි.