වතිකානුව, සේවකයින් සහ අමුත්තන් සඳහා හරිත අවසර පත්‍රය අනිවාර්ය වේ

නෙල්ලා වතිකානු නගරය හරිත පාස් අවශ්යතාව සේවකයින් සහ අමුත්තන් සඳහා.

සවිස්තරාත්මකව, "වර්තමාන සෞඛ්‍ය හදිසි තත්වයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම සහ නරක අතට හැරීම සහ එයට එරෙහිව ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සහ ක්‍රියාකාරකම්වල ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගනිමින්", රාජ්‍ය ලේකම් කාදිනල්තුමාගේ නියෝගයක් පියෙට්‍රෝ පැරොලින්, වතිකානුව තුළ රෝමානු කියුරියා සහ මූලස්ථානය හා සම්බන්ධ ආයතනවල ඩයිකාස්ට්‍රීස්, ආයතන සහ කාර්යාලවල සියලුම පුද්ගලයින් (උසස් නිලධාරීන්, නිලධාරීන් සහ සහායකයින්) සඳහා හරිත අවසර පත්‍රයක වගකීම ස්ථාපිත කරයි, සහ බාහිර සහයෝගිතාකරුවන්ට සහ ඕනෑම අයෙකුට විහිදේ. ධාරිතාව එකම ආයතනවල, බාහිර සමාගම්වල සේවකයින්ට සහ සියලුම අමුත්තන්ට සහ පරිශීලකයින්ට ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරයි.

වහාම බලාත්මක වන පොදු නියෝගය, "වලංගු හරිත අවසර පත්‍රයක් නොමැති කාර්ය මණ්ඩලය SARS CoV-2 ට එරෙහිව එන්නත් කිරීමේ තත්ත්වය හෝ SARSCoV-2 වෛරසයෙන් සුවය ලැබීම පමණක් ඔප්පු කරමින්, ඔහුට සේවා ස්ථානයට ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි වනු ඇති අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නොපැමිණෙන කාලසීමාව සඳහා වැටුප් අත්හිටුවීමත් සමඟ අසාධාරණ ලෙස නොපැමිණීම ලෙස සැලකිය යුතුය. , සමාජ ආරක්ෂණ සහ සුබසාධන අඩු කිරීම් මෙන්ම පවුල් ඒකකය සඳහා දීමනාවට අගතියකින් තොරව. රැකියා ස්ථානයෙන් නොපැමිණීම අසාධාරණ ලෙස දිගු කිරීම රෝමානු කියුරියා හි සාමාන්‍ය රෙගුලාසි මගින් පුරෝකථනය කරන ලද ප්‍රතිවිපාකවලට තුඩු දෙනු ඇත.

"31 ජනවාරි 2022 සිට මහජනතාව සමඟ සම්බන්ධකම් පවත්වන අයට ප්‍රාථමික චක්‍රයෙන් පසු බූස්ටර මාත්‍රාව පරිපාලනය කිරීමේ එන්නත් ඉටු කිරීම සනාථ කරන ලියකියවිලි පමණක් ලබා දෙනු ඇත", ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

"Gendarmerie Corps වෙත පවරා ඇති චෙක්පත් වලට අගතියකින් තොරව - නව නියෝගය තවමත් සපයයි - එක් එක් ආයතනය විසින් අවශ්‍යතා වලට අනුකූල වීම තහවුරු කිරීම, මෙම චෙක්පත් සංවිධානය කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටි ස්ථාපිත කිරීම සහ උල්ලංඝනය කිරීම් තක්සේරු කිරීම සහ තරඟ කිරීම භාරව සිටින පුද්ගලයින් හඳුනා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. වගකීම් ".

දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, "මේ සම්බන්ධයෙන් නිපුණතාවය උපලේකම්වරුන් සතුය". ඊට අමතරව, "බැඳුම් වලින් (...) යම් නිදහස් කිරීමක් සඳහා වන මූලද්‍රව්‍ය තක්සේරු කිරීම රාජ්‍ය ලේකම් කාර්යාලයට (සාමාන්‍ය කටයුතු අංශයට සහ එහි නිපුණතා ප්‍රමාණයට අනුව, ශුද්ධාසනයේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කාර්ය මණ්ඩල අංශයට) පවරා ඇත. සෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයේ මතය ".

අවසාන වශයෙන්, “ආරක්ෂිත කර ඇත තවත් සීමාවන් නිසි වතිකානු සෞඛ්‍ය බලධාරීන් බෝවන අවදානමක් ඇති රටවලින් මිනිසුන් බැහැර කිරීම අවශ්‍ය යැයි සලකනු ඇත."