පල්ලියේ සොරකම, බිෂොප් කතුවරුන් වෙත හැරේ: "පරිවර්තනය කරන්න"

"ඔබේ අශික්ෂිත ක්‍රියාව ගැන මොහොතක් මෙනෙහි කරන්න, එවිට ඔබට සදාකාලික හානිය අවබෝධ කර ගැනීමටත් පසුතැවිලි වී පරිවර්තනය වීමටත් හැකි වේ".

කැසානෝ ඇලෝ අයෝනියෝ පදවියේ රදගුරුවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. Msgr. ෆ්රැන්චෙස්කෝ සැවිනෝ, පසුගිය දිනවල "ශුද්ධ වූ පවුලේ" දේවස්ථානයේ සිදු කළ සොරකමේ අපරාධකරුවන් අමතමින් අ. විලපියානා ලිඩෝ, තුල Calabria.

සොරුන් ඡන්ද පහන් කූරු තුනක් හිස් කර ඇත එහි ඇදහිලිවන්තයන් විසින් දළ වශයෙන් සන්තකයේ තබා ගැනීමේ පූජා අඩංගු විය 500 යුරෝ. අනෙකුත් කැලබ්‍රියානු රදගුරුවරුන් සමඟ රෙජියෝ කැලබ්‍රියා හි නියැලී සිටි සැවිනෝ රදගුරුතුමා, මෙම ප්‍රවෘත්තිය දැනගත් පසු, ශුද්ධ වූ පවුලේ පූජකවරයාට තම සමීපත්වය සහ සහයෝගීතාව ප්‍රකාශ කළේය. දොන් නිකොලා ඩි ලූකා, සහ "මෙම සොරකම ගැන රිදවන සමස්ත පල්ලියේ ප්‍රජාවට, මන්ද - නාහිමියන් තර්ක කළේය - සෑම දිනකම වඩාත්ම බිඳෙනසුලු හා දුප්පත් මිනිසුන්ට සමීප වීමට කැපකිරීම් කරන".

“ඔවුන් - සොරකමේ අපරාධකරුවන් ගැන සඳහන් කරමින් බිෂොප්වරයාට යටින් ඉරි තැබුවේ නම් - පල්ලියේ පූජකවරයා හෝ රදගුරු පදවිය වෙත හැරී ඇත්නම් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවලට පිළිතුරක් ලැබෙනු ඇත. සමස්ථ පල්ලියේ ප්‍රජාවගේ පරිත්‍යාගයෙන් ලැබෙන ආදායම අඩු කරන මෙම සැබෑ ප්‍රචණ්ඩත්වයට කිසි විටෙකත් නීති විරෝධී ක්‍රියාවලට යටත් නොවන්න. ”