2021 නත්තල් සෙනසුරාදා දිනයක යෙදී ඇත, අපට දිව්‍ය පූජාවට යා යුත්තේ කවදාද?

මෙම වසරේ නත්තල් 2021 එය සෙනසුරාදා දිනයක් වන අතර ඇදහිලිවන්තයන් තමන්ගෙන්ම ප්‍රශ්න කිහිපයක් අසයි. නත්තල් සහ සති අන්ත දේව මෙහෙය ගැන කුමක් කිව හැකිද? නිවාඩු දිනය සෙනසුරාදා දිනයක් වන බැවින්, කතෝලිකයන් දෙවරක් දිව්‍ය පූජාවට සහභාගි විය යුතුද?

පිළිතුර ඔව්: කතෝලිකයන් නත්තල් දිනය, දෙසැම්බර් 25 සෙනසුරාදා සහ පසු දින, දෙසැම්බර් 26 ඉරිදා යන දෙකෙහිම දිව්‍ය පූජාවට සහභාගි විය යුතුය.

සෑම වගකීමක්ම ඉටු කළ යුතුය. එබැවින් නත්තල් දහවල් දිව්‍ය පූජාවකින් යුතුකම් දෙකම ඉටු නොවේ.

පෙර දිනයේම හෝ රාත්‍රියේ කතෝලික චාරිත්‍රානුකූලව පවත්වනු ලබන දිව්‍ය පූජාවකට සහභාගී වීමෙන් ඕනෑම වගකීමක් ඉටු කළ හැකිය.

නත්තල් දින රාත්‍රියේ හෝ නත්තල් දිනයේ ඕනෑම වේලාවක දිව්‍ය පූජාවකට සහභාගී වීමෙන් නත්තල් දිව්‍ය පූජාවේ වගකීම ඉටු කළ හැකිය.

නත්තල් දින රාත්‍රියේ හෝ ඉරිදාම ඕනෑම දිව්‍ය පූජාවකට සහභාගි වීමෙන් නත්තල් අෂ්ටාංගික දිනය තුළ ඉරිදා දිනයේ වගකීම ඉටු කළ හැකිය.

ඔබගෙන් සමහරෙක් දැනටමත් අලුත් අවුරුදු සති අන්තය ගැන සිතනවා විය හැකිය. එකම බැඳීම් අදාළද?

අංක ජනවාරි 1 සෙනසුරාදා මරියාගේ උත්කර්ෂවත් දිනය වන නමුත් මෙම වසරේ පූජනීය වගකීම් දිනයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, ජනවන්දනාව කෙසේ වෙතත්, උත්කර්ෂවත් බව පිළිපැදීමෙන් සමරනු ලැබේ.

කෙසේ වෙතත්, 2022 දී නත්තල් දිනය සහ අලුත් අවුරුදු දිනය ඉරිදාට යෙදේ.

මූලාශ්රය: ChurchPop.es.