බව්තීස්ම සහ තහවුරු කිරීම් වලදී godparent සඳහා සිසිලියේ නතර කරන්න

හි නව නියෝගය Mazara del Vallo හි බිෂොප් (සිසිලිය), Monsignor Domenico Mogavero, දරුවන්ගේ බව්තීස්මයේ සක්රමේන්තුව සැමරීමේදී, නව යොවුන් වියේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ ක්රිස්තියානි ආරම්භයේ චාරිත්රානුකූලව දේව මාපියන්ගේ අත්හිටුවීම "දැන්වීම් අත්හදා බැලීම්" (එනම් නිශ්චිත කාලයක් සඳහා) ලබා දෙයි.

අත්හිටුවීම 2024 දෙසැම්බර් දක්වා බලාත්මක වේ. ලැබිය යුතු අය සමඟ යාමට බව්තීස්මය හෝ තහවුරු කිරීම දෙමව්පියන් හෝ සූදානම් වීම අධීක්ෂණය කළ අය වනු ඇත.

"බව්තීස්මය සහ තහවුරු කිරීම යන සක්‍රමේන්තු දෙකෙහි ගොඩ් ෆාදර්ගේ කාර්යාලය එහි මුල් අර්ථය නැති වී ඇත - බිෂොප් ඩොමිනිකෝ මොගවෙරෝ නියෝගයේ ප්‍රකාශ කළේය - බව්තීස්ම වූවන් සහ ක්‍රිස්මිකයන්ගේ සහායකයා අනුගමනය නොකරන තනිකරම විධිමත් පූජනීය පැමිණීමකට සීමා වේ. මානව හා අධ්‍යාත්මික වර්ධනයේ මාවත ".

නාහිමියන් තෝරා ගැනීම හුදකලා නොවන්නේ වෙනත් සමාන අත්දැකීම් දැනටමත් ඉතාලියේ විවිධ රදගුරු පදවිවල ආරම්භ කර ඇති බැවිනි.

අත්හිටුවීමේ නියෝගය Mazara del Vallo රදගුරු පදවියේ (සම්පූර්ණ ට්‍රපානි පළාතට සමපාත නොවන) බලප්‍රදේශයේ වලංගු වේ.

බිෂොප් මොගවෙරෝගේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් ඇදහිලිවන්තයන් අතර අසමගි අදහස්: එකඟ වන අය සහ අකමැති අය සිටිති.

එතකොට ඔයා? අදහස් දක්වන්න!