denná meditácia

muž dávajúci almužnu

Je dávanie almužny správnou formou charity?

Almužna chudobným je prejavom zbožnosti úzko spätej s povinnosťami dobrého kresťana. Ukázalo sa, že je to niečo nepríjemné, negatívne pre tých, ktorí ...

Záchvat paniky

Boh pomáha prekonať fóbiu alebo iné obavy

Boh pomáha prekonať fóbiu alebo iné obavy. Poďme zistiť, aké sú a ako ich s Božou pomocou prekonať. Matka všetkých ...

Biblia

Svedectvo Zistite, čo hovorí Duch

Svedectvo Zistite, čo hovorí Duch. Urobil som niečo nezvyčajné pre Európanku v strednom veku. Strávil som víkend v...

výčitky svedomia

Pocit viny: čo to je a ako sa ho zbaviť?

Vina je pocit, že ste urobili niečo zlé. Pocit viny môže byť veľmi bolestivý, pretože sa cítite prenasledovaný...

Meditácia dnes

Meditácia dnes: útoky zlého

Útoky zlého: Dúfame, že nižšie uvedení farizeji prešli hlbokým vnútorným obrátením predtým, než zomreli. Ak by nemali,...

Meditácia dnes

Meditácia dnes: veľkosť svätého Jozefa

Veľkosť svätého Jozefa: keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a vzal svoju manželku do svojho domu. Matteo…

Volajte

Náboženské povolanie: čo to je a ako je uznávané?

Pán pre každého z nás vymyslel veľmi jasný program, ktorý nás má viesť k realizácii nášho života. Ale pozrime sa, čo je to povolanie...

Zázrak viery, dnešná meditácia

Údiv viery „Veru, veru, hovorím vám, že Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí, že sa robí...

Dnešná meditácia: Odpor pacientov

Dnešná meditácia: Odpor pacienta: Bol jeden muž, ktorý bol chorý tridsaťosem rokov. Keď ho tam Ježiš videl ležať a vedel, že je...

Meditácia dnes: viera vo všetky veci

Bol tam kráľovský úradník, ktorého syn bol chorý v Kafarnaume. Keď sa dozvedel, že Ježiš prišiel do Galiley z Judey, išiel k nemu...

Meditácia dnes: Zhrnutie celého evanjelia

„Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto v neho verí, nezomrel, ale mohol...

Meditácia dnes: ospravedlňovaná milosrdenstvom

Ježiš adresoval toto podobenstvo tým, ktorí boli presvedčení o svojej vlastnej spravodlivosti a pohŕdali všetkými ostatnými. „Dvaja ľudia vyšli do oblasti chrámu, aby...

Meditácia dnes: nič nezdržujte

„Počúvaj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán! Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celým svojím...

Meditácia dnes: Božie kráľovstvo je nad nami

Ale ak ja vyháňam démonov Božím prstom, potom prišlo k vám Božie kráľovstvo. Lukáš 11:20 ...

Meditácia dnes: vrchol nového zákona

vrchol nového zákona: neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám, kým nebo a zem...

vysvetliť deťom

Ako pomôcť svojim deťom rozlíšiť dobro od zla?

Čo pre rodiča znamená pozdvihnúť morálne a etické svedomie dieťaťa? Deti nechcú, aby im bola vnucovaná akákoľvek voľba alebo...

Meditácia dnes: odpustite zo srdca

Odpúšťanie zo srdca: Peter pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Pane, ak sa môj brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Pokiaľ…

Meditácia dnes

Meditácia dnes: Božia tolerantná vôľa

Božia zhovievavá vôľa: Keď to počuli ľudia v synagóge, všetkých naplnil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a ...

Meditácia dnes

Meditácia dnes: svätý Boží hnev

svätý Boží hnev: urobil si bič s povrazmi a všetkých vyhnal z chrámu, aj s ovcami a volmi, ...

Meditácia dnes: útecha pre kajúcneho hriešnika

Útecha pre kajúceho hriešnika: Toto bola reakcia verného syna v podobenstve o márnotratnom synovi. Pamätáme si, že po tom, čo sme premrhali jeho dedičstvo, ...

Budovanie kráľovstva

Budovanie kráľovstva, meditácia dňa

Budovanie kráľovstva: Patríte medzi tých, ktorí budú zbavení Božieho kráľovstva? Alebo medzi tými, ktorým bude dané prinášať dobré ovocie?...

Rodina

Rodina: aké dôležité je to dnes?

V dnešnom nepokojnom a neistom svete je dôležité, aby naše rodiny zohrávali v našich životoch prioritnú úlohu. Čo je dôležitejšie...

Meditácia dňa

Meditácia dňa: silný kontrast

Silný kontrast: Jedným z dôvodov, prečo je tento príbeh taký silný, je jasný popisný kontrast medzi boháčom a Lazarom. ...

rozjímanie

Meditácia: tvárou v tvár krížu s odvahou a láskou

Meditácia: tvárou v tvár krížu s odvahou a láskou: keď Ježiš išiel hore do Jeruzalema, vzal so sebou samotných Dvanástich učeníkov a povedal im počas ...

tápal, aby si vzal život

Samovražda: Varovné príznaky a prevencia

Pokus o samovraždu je znakom veľmi intenzívneho utrpenia. Je veľa ľudí, ktorí sa každoročne rozhodnú vziať si život. The…

Meditácia dňa: skutočná veľkosť

Meditácia dňa, skutočná veľkosť: chceš byť naozaj skvelý? Chcete, aby váš život skutočne zmenil životy iných? Na záver…

vzdialenosť vo vzťahu

Vzťahy na diaľku, ako ich riadiť?

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí žijú so svojím partnerom vzťahy na diaľku. V tomto období je veľmi komplikované ich zvládať, bohužiaľ...

Meditácia: Milosrdenstvo ide oboma spôsobmi

Meditácia, milosrdenstvo je obojstranné: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Prestaň súdiť a...

meditácia dňa

Meditácia dňa: Premenený na slávu

Meditácia dňa, Premenený v sláve: Pre mnohých bolo ťažké prijať mnohé Ježišove učenia. Jeho príkaz milovať svojich nepriateľov...

gesto vďačnosti

Vďačnosť: gesto, ktoré mení život

Vďačnosť je v dnešnej dobe čoraz zriedkavejšia. Byť vďačný niekomu za niečo zlepšuje náš život. Je to skutočný liek na všetko...

dokonalosť lásky

Dokonalosť lásky, meditácia dňa

Dokonalosť lásky, meditácia na tento deň: Dnešné evanjelium končí Ježišovým výrokom: „Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš Otec...

Utrpenie a zlé zaobchádzanie

Zlé zaobchádzanie: ako sa zotaviť z následkov

V dôsledku zlého zaobchádzania existujú veľmi citlivé a osobné problémy, ktoré môžu prebudiť pocity tak trápne, že sa o nich na verejnosti len zriedka hovorí. Ale diskutujte o tom...

nad odpustenie

Okrem odpustenia, meditácie dňa

Beyond Forgiveness: Poskytoval tu náš Pán právne rady týkajúce sa trestného alebo občianskeho konania a ako sa vyhnúť súdnemu konaniu? Samozrejme…

modlitba dňa

Meditácia dňa: modlite sa za Božiu vôľu

Meditácia dňa, modlitba za Božiu vôľu: toto je jednoznačne Ježišova rečnícka otázka. Žiadny rodič by nedal svojmu synovi alebo dcére...

náš otec

Meditácia dňa: modlite sa k Otcovi

Denná meditácia modlitba Otče náš: pamätajte, že Ježiš niekedy odišiel sám a celú noc strávil v modlitbe. Je teda…

Ježiš a cirkev

Meditácia dňa: Cirkev vždy zvíťazí

Zamyslite sa nad mnohými ľudskými inštitúciami, ktoré existovali v priebehu storočí. Prišli a odišli najmocnejšie vlády. Rôzne pohyby odišli a...

Meditácia dňa: 40 dní v púšti

Dnešné Markovo evanjelium nám predstavuje krátku verziu Ježišovho pokúšania na púšti. Matteo a Luca poskytujú mnoho ďalších detailov, ako napr.

Meditácia dňa: transformačná sila pôstu

"Prídu dni, keď im ženícha vezmú, a potom sa budú postiť." Matúš 9:15 Naše telesné chúťky a túžby môžu ľahko zatemniť...

Meditácia dňa: hlboká láska rozptýli strach

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí veľa trpieť a byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, byť zabitý...

Meditácia dňa: Pôstny čas skutočnej modlitby

Ale keď sa modlíš, choď do svojej vnútornej izby, zatvor dvere a modli sa k svojmu Otcovi v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý ťa vidí v skrytosti...

Meditácia dňa: porozumenie tajomstvám oblohy

„Ešte si nepochopil alebo nepochopil? Sú vaše srdcia zatvrdnuté? Máš oči a nevidíš, uši a nepočuješ? "Marek 8:17-18 Ako...

Boh nám pomáha reagovať na dospievajúce ťažkosti

Boh nám pomáha reagovať na dospievajúce ťažkosti

Jedna z najdôležitejších a najzložitejších výziev, prázdnota, ktorú môže vyplniť iba Ježiš spolu s rodinami. Dospievanie je chúlostivá fáza života, v...

Šiesta nedeľa v bežnom čase: svedčí medzi prvými

Marek nám hovorí, že Ježišov prvý zázrak uzdravenia sa udial, keď jeho dotyk umožnil chorému starcovi začať slúžiť...

Ježiš a malomocný

Zamyslite sa dnes nad Ježišovými slovami v dnešnom evanjeliu

K Ježišovi prišiel malomocný, pokľakol sa k nemu a povedal: "Ak chceš, môžeš ma očistiť." Pohnutý ľútosťou natiahol ruku, dotkol sa ho ...

Ježiš káže

Popremýšľajte, aké sú vaše dnešné priority. Čo je pre vás najdôležitejšie?

„Moje srdce je pohnuté ľútosťou nad zástupom, pretože sú so mnou už tri dni a nemajú čo jesť. Ak tu ...

don luigi maria epicoco

Komentár k evanjeliu don Luigi Maria Epicoco: Mk 7, 31-37

Priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho položil ruku. Hluchonemí, o ktorých sa hovorí v evanjeliu, nemajú nič spoločné s...

počúvať slovo

Denná meditácia: počúvajte a hovorte Božie slovo

Boli veľmi ohromení a povedali: „Všetky veci robil dobre. Hluchému dáva počuť a ​​nemému hovorí“. Marek 7:37 Tento riadok je...

Komentár don Luigi Maria Epicoco: Mk 7, 24-30

"Vošiel do domu, chcel, aby to nikto nevedel, ale nemohol zostať skrytý." Existuje niečo, čo sa zdá byť ešte väčšie ako Ježišova vôľa: ...

Zamyslite sa dnes nad vierou ženy vtedajšieho evanjelia

Čoskoro sa o ňom dozvedela žena, ktorej dcéra mala nečistého ducha. Prišla a padla mu k nohám. Žena bola...

don luigi maria epicoco

Komentár k evanjeliu don Luigi Maria Epicoco: Mk 7, 14-23

«Všetci ma počúvajte a dobre pochopte: mimo človeka nie je nič, čo by ho mohlo znečistiť, keď vstúpi do neho; namiesto toho sú to veci, ktoré vychádzajú z človeka, ktoré ho znečisťujú....