kresťanstvo

Ako zlepšiť svoj vzťah s Bohom a zvoliť si dobré predsavzatie pre pôstne obdobie

Ako zlepšiť svoj vzťah s Bohom a zvoliť si dobré predsavzatie pre pôstne obdobie

Pôst je 40-dňové obdobie pred Veľkou nocou, počas ktorého sú kresťania povolaní uvažovať, postiť sa, modliť sa a konať...

Ježiš nás učí udržiavať svetlo v sebe, aby sme mohli čeliť temným chvíľam

Ježiš nás učí udržiavať svetlo v sebe, aby sme mohli čeliť temným chvíľam

Ako všetci vieme, život sa skladá z chvíľ radosti, v ktorých sa zdá, že sa dotýkate neba, a z ťažkých chvíľ, oveľa početnejších, v...

Ako prežiť pôst s radou svätej Terézie z Avily

Ako prežiť pôst s radou svätej Terézie z Avily

Príchod pôstu je pre kresťanov časom reflexie a prípravy pred Veľkonočným trojdním, vyvrcholením slávenia Veľkej noci. Avšak,…

Pôstny pôst je odriekanie, ktoré vás trénuje konať dobro

Pôstny pôst je odriekanie, ktoré vás trénuje konať dobro

Pôstne obdobie je pre kresťanov veľmi dôležitým obdobím, časom očisty, rozjímania a pokánia v rámci prípravy na Veľkú noc. Toto obdobie trvá 40…

Mimoriadna cesta k spáse – to predstavuje Svätá brána

Mimoriadna cesta k spáse – to predstavuje Svätá brána

Svätá brána je tradícia, ktorá siaha až do stredoveku a ktorá zostala živá dodnes v niektorých mestách po…

Svätý Benedikt z Nursie a pokrok, ktorý priniesli mnísi do Európy

Svätý Benedikt z Nursie a pokrok, ktorý priniesli mnísi do Európy

Stredovek je často považovaný za temný vek, v ktorom sa zastavil technologický a umelecký pokrok a staroveká kultúra bola zmetená...

5 pútnických miest, ktoré sa oplatí vidieť aspoň raz v živote

5 pútnických miest, ktoré sa oplatí vidieť aspoň raz v živote

Počas pandémie sme boli nútení zostať doma a pochopili sme hodnotu a dôležitosť možnosti cestovať a objavovať miesta, kde…

Čo predstavuje škapuliar z Karmelu a aké sú výsady tých, ktorí ho nosia

Čo predstavuje škapuliar z Karmelu a aké sú výsady tých, ktorí ho nosia

Škapuliar je odev, ktorý v priebehu storočí nadobudol duchovný a symbolický význam. Pôvodne to bol pás látky, ktorý sa nosil cez…

Otrantskí mučeníci s 800 sťatými hlavami sú príkladom viery a odvahy

Otrantskí mučeníci s 800 sťatými hlavami sú príkladom viery a odvahy

Dnes sa s vami chceme porozprávať o príbehu 813 mučeníkov z Otranta, hroznej a krvavej epizóde v dejinách kresťanskej cirkvi. V roku 1480 bolo mesto…

Svätý Dismas, zlodej ukrižovaný spolu s Ježišom, ktorý odišiel do neba (Modlitba)

Svätý Dismas, zlodej ukrižovaný spolu s Ježišom, ktorý odišiel do neba (Modlitba)

Svätý Dismas, tiež známy ako Dobrý zlodej, je veľmi zvláštna postava, ktorá sa objavuje len v niekoľkých riadkoch Evanjelia podľa Lukáša. Spomína sa…

Candlemas, sviatok pohanského pôvodu prispôsobený kresťanstvu

Candlemas, sviatok pohanského pôvodu prispôsobený kresťanstvu

V tomto článku sa s vami chceme porozprávať o sviečkach, kresťanskom sviatku, ktorý každý rok pripadá na 2. februára, no pôvodne sa oslavoval ako sviatok…

Čo vieme o tom, ako Mária žila po Ježišovom vzkriesení?

Čo vieme o tom, ako Mária žila po Ježišovom vzkriesení?

Po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní sa v evanjeliách veľa nehovorí o tom, čo sa stalo Márii, Ježišovej matke. Vďaka...

Judáš Iškariotský «Povedia, že som ho zradil, že som ho predal za tridsať denárov, že som sa vzbúril proti svojmu Majstrovi. Títo ľudia o mne nič nevedia."

Judáš Iškariotský «Povedia, že som ho zradil, že som ho predal za tridsať denárov, že som sa vzbúril proti svojmu Majstrovi. Títo ľudia o mne nič nevedia."

Judáš Iškariotský je jednou z najkontroverznejších postáv biblických dejín. Judáš, najznámejší ako učeník, ktorý zradil Ježiša Krista, je…

Ako poraziť zlo? Zasvätený nepoškvrnenému srdcu Márie a jej syna Ježiša

Ako poraziť zlo? Zasvätený nepoškvrnenému srdcu Márie a jej syna Ježiša

Žijeme v dobe, kedy sa zdá, že zlo sa snaží zvíťaziť. Zdá sa, že temnota zahaľuje svet a pokušenie podľahnúť zúfalstvu...

Zdieľanie skúseností s vierou s priateľmi nás všetkých privádza bližšie k Ježišovi

Zdieľanie skúseností s vierou s priateľmi nás všetkých privádza bližšie k Ježišovi

Skutočná evanjelizácia nastáva, keď Božie Slovo, zjavené v Ježišovi Kristovi a odovzdané Cirkvou, zasiahne srdcia ľudí a prináša im...

Chválospev svätého Pavla na lásku, láska je tá najlepšia cesta

Chválospev svätého Pavla na lásku, láska je tá najlepšia cesta

Charita je náboženský výraz na označenie lásky. V tomto článku vám chceme zanechať hymnus na lásku, možno ten najslávnejší a najvznešenejší, aký bol kedy napísaný. Pred…

Svet potrebuje lásku a Ježiš je pripravený mu ju dať, prečo sa skrýva medzi chudobnými a najnúdznejšími?

Svet potrebuje lásku a Ježiš je pripravený mu ju dať, prečo sa skrýva medzi chudobnými a najnúdznejšími?

Podľa Jeana Vaniera je Ježiš postavou, na ktorú svet čaká, záchrancom, ktorý dá životu zmysel. Žijeme vo svete plnom…

História sviatku Márie SS. Matka Božia (Modlitba k Najsvätejšej Márii)

História sviatku Márie SS. Matka Božia (Modlitba k Najsvätejšej Márii)

Sviatok Panny Márie Presvätej Bohorodičky slávený 1. januára, občiansky Nový rok, uzatvára vianočnú oktávu. Tradícia…

Tajomstvo Veronikinho závoja s odtlačkom Ježišovej tváre

Tajomstvo Veronikinho závoja s odtlačkom Ježišovej tváre

Dnes vám chceme porozprávať príbeh o látke Veronica, meno, ktoré vám pravdepodobne veľa nepovie, keďže sa v kanonických evanjeliách nespomína.…

Po jej smrti sa na ruke sestry Giuseppiny objaví nápis „Maria“.

Po jej smrti sa na ruke sestry Giuseppiny objaví nápis „Maria“.

Maria Grazia sa narodila v Palerme na Sicílii 23. marca 1875. Už ako dieťa prejavovala veľkú oddanosť katolíckej viere a silné sklony…

Vedeli ste, že pri modlitbe Otče náš nie je vhodné držať sa za ruky?

Vedeli ste, že pri modlitbe Otče náš nie je vhodné držať sa za ruky?

Recitácia Otče náš počas omše je súčasťou katolíckej liturgie a iných kresťanských tradícií. Otče náš je veľmi…

Mitra San Gennaro, patróna Neapola, najvzácnejší predmet pokladu

Mitra San Gennaro, patróna Neapola, najvzácnejší predmet pokladu

San Gennaro je patrónom Neapola a je známy po celom svete pre svoj poklad, ktorý sa nachádza v múzeu…

Natuzza Evolo, Padre Pio, Don Dolindo Ruotolo: utrpenie, mystické zážitky, boj proti diablovi

Natuzza Evolo, Padre Pio, Don Dolindo Ruotolo: utrpenie, mystické zážitky, boj proti diablovi

Natuzza Evolo, Padre Pio da Pietrelcina a Don Dolindo Ruotolo sú tri talianske katolícke postavy známe svojimi mystickými zážitkami, utrpením, stretmi…

Ježišove Vianoce, prameň nádeje

Ježišove Vianoce, prameň nádeje

V tomto vianočnom období uvažujeme o narodení Ježiša, čase, keď nádej vstúpila do sveta vtelením Božieho Syna. Izaiáš…

Svätý Ján z Kríža: čo robiť, aby ste našli pokoj duše (Modlitba k svätému Jánovi za získanie milostí Video)

Svätý Ján z Kríža: čo robiť, aby ste našli pokoj duše (Modlitba k svätému Jánovi za získanie milostí Video)

Svätý Ján z Kríža tvrdí, že na to, aby sme sa priblížili k Bohu a umožnili Mu, aby nás našiel, musíme urobiť poriadok v našej osobe. Nepokoje…

5 požehnaní, ktoré možno získať modlitbou

5 požehnaní, ktoré možno získať modlitbou

Modlitba je dar od Pána, ktorý nám umožňuje komunikovať priamo s Ním. Môžeme Mu ďakovať, prosiť o milosti a požehnania a duchovne rásť. Ale…

„Nauč ma, Pane, svojmu milosrdenstvu“ Silná modlitba, aby sme si pamätali, že Boh nás miluje a vždy nám odpúšťa

„Nauč ma, Pane, svojmu milosrdenstvu“ Silná modlitba, aby sme si pamätali, že Boh nás miluje a vždy nám odpúšťa

Dnes sa s vami chceme porozprávať o milosrdenstve, o tom hlbokom pocite súcitu, odpustenia a láskavosti voči tým, ktorí sa ocitli v situáciách utrpenia, ťažkostí...

Pretože Madona sa objavuje častejšie ako Ježiš

Pretože Madona sa objavuje častejšie ako Ježiš

Dnes chceme odpovedať na otázku, ktorú sme si všetci aspoň raz v živote položili. Pretože Madona sa objavuje oveľa častejšie ako Ježiš.…

Epiphany: posvätný vzorec na ochranu domova

Epiphany: posvätný vzorec na ochranu domova

Počas Troch kráľov sa na dverách domov objavujú znaky alebo symboly. Tieto znamenia sú vzorcom požehnania, ktorý sa datuje do stredoveku a pochádza z…

Páter Pio rád trávil vianočné noci pred betlehemom

Páter Pio rád trávil vianočné noci pred betlehemom

Páter Pio, svätý z Pietralciny, sa počas nocí pred Vianocami zastavil pred betlehemom, aby rozjímal o Ježiškovi, o malom Bohu.…

Eucharistický zázrak Lanciano je viditeľný a trvalý zázrak

Eucharistický zázrak Lanciano je viditeľný a trvalý zázrak

Dnes vám porozprávame príbeh o eucharistickom zázraku, ktorý sa stal v Lanciane v roku 700, v historickom období, v ktorom cisár Lev III. prenasledoval kult...

Sviatok dňa 8. decembra: príbeh Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Sviatok dňa 8. decembra: príbeh Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Svätec dňa 8. decembra Príbeh nepoškvrneného počatia Márie Vo východnej cirkvi v XNUMX. storočí vznikol sviatok s názvom Počatie Márie.…

Pokušenia: spôsob, ako sa nevzdávať, je modliť sa

Pokušenia: spôsob, ako sa nevzdávať, je modliť sa

Malá modlitba, ktorá vám pomôže neupadnúť do hriechu Ježišovo posolstvo „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“ je jedným z najdôležitejších...

Novena v príprave na Vianoce

Novena v príprave na Vianoce

Tento tradičný román pripomína očakávania blahoslavenej Panny Márie, keď sa blížilo narodenie Krista. Predstavuje zmes veršov z Písma, modlitieb...

Keď Padre Pio oslávil Vianoce, zjavil sa Ježiš

Keď Padre Pio oslávil Vianoce, zjavil sa Ježiš

Svätý Páter Pio miloval Vianoce. Už od malička má osobitnú úctu k Ježiškovi. Podľa kapucínskeho kňaza o. Jozef...

Svätý ruženec, modlitba za získanie všetkého „Modlite sa často, hneď ako môžete“

Svätý ruženec, modlitba za získanie všetkého „Modlite sa často, hneď ako môžete“

Svätý ruženec je tradičná mariánska modlitba, ktorá pozostáva zo série meditácií a modlitieb venovaných Matke Božej.

Prežívate ťažké obdobie? Tu je žalm, ktorý vám môže pomôcť, keď ste v núdzi

Prežívate ťažké obdobie? Tu je žalm, ktorý vám môže pomôcť, keď ste v núdzi

Veľmi často v živote prechádzame ťažkými chvíľami a práve v týchto chvíľach by sme sa mali obrátiť k Bohu a nájsť účinný jazyk na komunikáciu...

Je kňazský celibát voľbou alebo povinnosťou? Dá sa o tom naozaj diskutovať?

Je kňazský celibát voľbou alebo povinnosťou? Dá sa o tom naozaj diskutovať?

Dnes sa s vami chceme porozprávať o rozhovore, ktorý poskytol pápež František riaditeľovi TG1, kde sa ho pýtali, či stať sa kňazom predpokladá aj celibát.…

"Je pravda, že moja žena ma sleduje z neba?" Môžu nás naši zosnulí blízki vidieť z posmrtného života?

"Je pravda, že moja žena ma sleduje z neba?" Môžu nás naši zosnulí blízki vidieť z posmrtného života?

Keď zomrie niekto, koho milujeme, zostane nám prázdno v duši a tisíc otázok, na ktoré možno nikdy nenájdeme odpovede. Čo…

Hmotné statky nie sú ničím: ak chcete byť šťastní, hľadajte kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť (príbeh Rosetta)

Hmotné statky nie sú ničím: ak chcete byť šťastní, hľadajte kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť (príbeh Rosetta)

Dnes vám prostredníctvom príbehu chceme vysvetliť, čo by mal človek v živote robiť, aby plnil Božiu vôľu, namiesto toho, aby sa strácal za materiálnymi statkami...

3 mocné posvätné predmety, ktoré nemôžu chýbať v domácnosti, pretože prinášajú Božiu milosť

3 mocné posvätné predmety, ktoré nemôžu chýbať v domácnosti, pretože prinášajú Božiu milosť

Dnes hovoríme o sviatostiach, posvätných predmetoch, ktoré možno považovať za rozšírenie samotných sviatostí. Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi sú to posvätné znamenia, ktoré majú…

Sila posvätného ruženca získať zásah Boha a Panny Márie do našich životov

Sila posvätného ruženca získať zásah Boha a Panny Márie do našich životov

Dnes hovoríme o ruženci a moci získať zásah Boha a Panny Márie do našich životov. Táto koruna je prostriedkom, pomocou ktorého…

Pápež František pozýva veriacich, aby premenili nádej na gestá lásky

Pápež František pozýva veriacich, aby premenili nádej na gestá lásky

Pápež František vo svojom posolstve pre pôstne obdobie pozýva veriacich, aby premenili nádej na gestá lásky spolu s modlitbou a životom...

Na Máriinom ostrove cítiť jej objatie

Na Máriinom ostrove cítiť jej objatie

Lampedusa je Máriin ostrov a každý kút o nej hovorí. Na tomto ostrove sa kresťania a moslimovia spoločne modlia za obete stroskotaní lodí a…

Slová v Biblii, ktoré odpovedajú na naše obavy, Pán myslí na každého z nás

Slová v Biblii, ktoré odpovedajú na naše obavy, Pán myslí na každého z nás

Každý deň Pán myslí na každého z nás a bdie nad našimi činmi, aby naša cesta bola vždy bez prekážok. Toto je…

Je očistec naozaj taký, ako si ho predstavujeme? Na túto otázku odpovedá pápež Benedikt XVI

Je očistec naozaj taký, ako si ho predstavujeme? Na túto otázku odpovedá pápež Benedikt XVI

Koľkokrát ste sa zamysleli nad tým, aký je Očistec, či je to naozaj miesto, kde pred vstupom trpíte a očisťujete sa...

Naši zosnulí milovaní vždy potrebujú naše modlitby: tu je dôvod

Naši zosnulí milovaní vždy potrebujú naše modlitby: tu je dôvod

Často našim zosnulým blízkym so želaním, aby sa mali dobre a aby mali večnú slávu Božiu. Každý z nás má v srdci...

Garabandal (Španielsko): Panna Mária oznamuje proroctvo troch pápežov

Garabandal (Španielsko): Panna Mária oznamuje proroctvo troch pápežov

Proroctvo o troch pápežoch ohlásené Pannou Máriou je jedným z najdôležitejších posolstiev, ktoré zazneli počas mariánskych zjavení. Tieto zjavenia sú…

September, mesiac Sedembolestnej Panny Márie

September, mesiac Sedembolestnej Panny Márie

Sedembolestná Panna Mária alebo Sedembolestná Madona sa slávi v mesiaci september, chvíľou pobožnosti a rozjímania pre katolíckych veriacich v…

Zverme sa Ježišovi so sladkou a intenzívnou modlitbou, prednášajme ju pred prijatím Eucharistie

Zverme sa Ježišovi so sladkou a intenzívnou modlitbou, prednášajme ju pred prijatím Eucharistie

Zakaždým, keď sa slávi svätá omša a na ktorej sa zúčastňujeme, najmä vo chvíli prijímania Eucharistie, cítime v srdci intenzívnu emóciu. A ako…