Príbeh Rhoana Ketu: Chlapec, ktorý miloval Ježiša.

Dojímavý príbeh mladého muža sa končí 4. júna 2022 Rohan Ketu, 18-ročný chlapec so svalovou dystrofiou.

Ragazzo

Príbeh Rohana Ketu sa začína pred 18 rokmi, keď vo veku 3 rokov prišla o matku. Rhoan, ktorý zostal so svojím otcom, alkoholikom, žil vo vážnom stave zanedbania, kým ho neprijali mníšky Dom dobročinnosti.

To, pred čím sa mníšky ocitli, bol uzavretý chlapec, vydesený aj z mužských hlasov, kvôli silnej traume, ktorú utrpel počas života s otcom. Zostal dlho zatvorený vo svojom tichu a bez toho, aby sa ho niekto mohol čo i len dotknúť. Postupne sa naučil užívať si život, ale predovšetkým k úsmevu.

Rhoan Ketu: zdravotne postihnutý chlapec, ktorý opäť našiel svoj úsmev vďaka modlitbe

So všetkými ostatnými postihnutými deťmi sa Rhoan naučil navštevovať a milovať katechizmus, čo mu umožnilo spoznávať Ježiš, veriť vo väčšie dobro, dokonca až po omšu v latinčine a aktívnu účasť na omši v maharati.

Pod vankúšom mala obrazy Pátra Pia a Jána Pavla II. a hlboko verila, že sa jej svätí prihovárajú, aby zmiernili jej utrpenie. Napriek fyzickému utrpeniu mal na tvári nákazlivý úsmev, ktorý prenášal na všetkých, ktorí mali to potešenie ho nasledovať.

Počas agónie, ktorá trvala 20 dní, Rohana držali v náručí a starali sa o neho so všetkou možnou láskou Sestra Julie Pereira, matka predstavená, ktorá sa o neho starala 15 rokov.

Pre sestru Julie Pereira bola Rhoan a Dono, vďaka nemu mali všetky mníšky pocit, že sa starajú o Ježišovo telo, že ho cítia blízko. Naučili sa tiež, ako žiť napriek utrpeniu, a naučili sa modliť tým najúprimnejším spôsobom, aký kedy poznali.

Rhoan bol pre každého príkladom trpezlivosti, vytrvalosti a láska. Ale predovšetkým príklad sily, entuziazmu, toho entuziazmu, ktorý by mal každému pomôcť zamyslieť sa a hanbiť sa, keď sa vzdáva nad banálnymi problémami.

Súvisiace články