Prečo Boh, ktorý miluje všetkých bez rozdielu, pripúšťa bolesť a utrpenie?

Koľkokrát premýšľať Dio, zamysleli ste sa nad tým, prečo to nezastaví bolesť a utrpenie a prečo nechá zomrieť nevinné duše? Ako môže Boh, ktorý každého miluje, dopustiť toľko bolesti?

Signore

Pre lepšie pochopenie tejto otázky je dôležité zvážiť niektoré základné aspekty kresťanskej viery. Biblia nás učí, že Boh stvoril ľudstvo so slobodnou vôľou. To znamená, že máme schopnosť robiť rozhodnutia a vybrať si medzi dobrom a zlom. So slobodou voľby však prichádza aj schopnosť konať zlo spôsobujúce činy utrpenie a bolesť.

Ďalším dôležitým aspektom je koncept Prvotný hriech. Podľa kresťanstva Adam a Eva neposlúchli Boha v rajskej záhrade, priniesli conseguenze negatívny pre celé ľudstvo. Táto udalosť zaviedla do sveta hriech a priniesla nestabilitu, utrpenie a smrť.

Boh, bytie všemohúci a dobrý, určite by mohol zastaviť bolesť a utrpenie v tomto svete, ale zdá sa, že sa rozhodol dovoliť takéto veci z väčšieho dôvodu.

cross

Boh a vidina utrpenia

Utrpenie môže priniesť duchovný rast a väčšie uvedomenie si našej ľudskej zraniteľnosti. Vo chvíľach extrémna bolesť, nájde veľa ľudí pohodlie vo viere a preformulujú svoje priority, snažiac sa žiť život viac zameraný na večné hodnoty. Navyše, prostredníctvom utrpenia sa môžeme viac rozvíjať empatia voči druhým a využiť to na zmiernenie ich utrpenia.

Boh môže tiež použiť utrpenie disciplinovať svoje deti a napravovať ich cesty. V mnohých pasážach Bibbia, hovoríme o tom, ako Boh trestať alebo napomínať svojich ľudí, aby pochopili závažnosť svojich chýb a povzbudili ich, aby sa vydali správnou cestou.

tristezza

Ale predovšetkým, aby sme pochopili Boží plán, musíme pamätať na to, že utrpenie nie je posledné slovo v kresťanskej viere. Tam vzkriesenie Ježiša Krista nám podľa kresťanskej viery dáva nádej, že Boh je schopný premeniť aj to najkrajnejšie utrpenie na jedno konečné víťazstvo o smrti.