Vasikana mapatya vanopemberera makore zana! Makore zana ehupenyu aigara pamwechete

Kupemberera 100 makore chiitiko chakanaka chaizvo muhupenyu, asi kana chiri 2 mapatya chinova chiitiko chinoshamisa.

Edith naNorma
chikwereti: Lory Gilberti

Iyi ndiyo nyaya ye Norm Matthews ed Edith Antonecci, akaberekerwa muRevere, Massachusetts. Vakadzi vaviri vakagara vakachengeta chisungo chakakosha uye vakagara vaine chokwadi chekunamatira pamwechete.

Vakadzi vaviri ava vakarerwa naamai vari voga uye uduku hwavo hwakanga husina hanya uye husina matambudziko. Apedza chikoro chesekondari, Norma akava mugadziri webvudzi uye Edith mukoti. Pavakaroorana, vakasarudza kusaparadzana uye kugara kusvika kumaguta matatu kure. Chisungo chavo chaive chakasimba zvekuti vaigara vachinzwa kuda kuonana nekunzwana. Chaizvoizvo, vakaguma vava kugara pedyo kunyange pavakanga vakaroorana.

mapatya
chikwereti:Joyce Matthews Gilberti

Hupenyu hwemakore zana mapatya

Vakaroorana 3 months vakasiyana. Norma akadaro 3 vana asi, zvinosuruvarisa, akarasikirwa neimwe pazera ramakore maviri. Edith akadaro 2 vana asi nhamo yakanga isina kumbomuitira zvakanaka. Murume wake akafira mutsaona yemotokari, mumwe wevanakomana vake akafa nekenza pazera ramakore 4 uye mumwe mwanakomana akarasikirwa nayo pashure pokurwara neAlzheimer.

Pakashayawo murume waEdith, mapatya acho akasarudza kunogara pamwe chete Florida. Kubva ipapo vakagara mukaravhani, vanotora chikamu muhupenyu hweguta uye havana kupatsanurwa.

Pazuva ravo rokuberekwa rechi100, vanhu 50 vakasvika St. Petersburg vachishuva kuti dai vaigona kupemberera ichi chiitiko chinokosha chisingakanganwiki pamwe chete. Mapatya anoti vakazvarwa pamwe chete uye vanoda kufa vese.

Norma naEdith vaigara musymbiosis, nguva dzose vakagadzirira kubatsira uye kuteerera kune mumwe nemumwe uye ramangwana raida kuvapa mubayiro nekuita kuti vasvike zana remakore vachifara uye vakabatana. Iwo mapatya ane yakasarudzika telepathic kubatana munyika, vanonzwa kurwadziwa kweumwe neumwe, mufaro uye kusuwa pasina kutaura izwi. Kune zvisungo zvisingatombofanorongerwa uye matambudziko ehupenyu haambogona kupera.

Zvinyorwa zvinoenderana